Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Examencommissie Informatica

Behandeling verzoeken door de Examencommissie

Gedurende het academisch jaar kunnen op ieder moment verzoeken worden ingediend bij de examencommissie. De examencommissie vergadert in beginsel iedere maand. De agenda voor een vergadering van de examencommissie wordt in de week voor de vergadering samengesteld uit de op dat moment bij de examencommissie ingediende stukken.

De examencommissie hanteert in beginsel een behandeltermijn van 8 weken. Zij streeft ernaar om verzoeken van studenten zo spoedig mogelijk te behandelen.

2020 BSc Informatica
   
januari Kalenderweek 2
februari Kalenderweek 6 
maart Kalenderweek 10
april Kalenderweek 15
mei Kalenderweek 20
juni Kalenderweek 25
juli Kalenderweek 28
augustus Kalenderweek 32

Voorgaande informatie heeft tot doel studenten en medewerkers enig inzicht te geven in de planning van de vergaderingen van de subcommissies van de examencommissie Exacte wetenschappen en Informatiewetenschappen. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De examencommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar vergaderschema en/of procedure.