Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Eisen aan wachtwoord

Het nieuwe wachtwoord moet aan een aantal eisen voldoen

Het nieuwe wachtwoord mag niet eenvoudig te raden zijn en moet daarom aan een aantal eisen voldoen.

Het nieuwe wachtwoord:

  • bevat ten minste 8 tekens en maximaal 32 tekens;
  • bevat ten minste 1 kleine letter;
  • bevat ten minste 1 cijfer;
  • bevat ten minste 1 hoofdletter;
  • bevat ten minste 1 bijzonder teken, bijv.: ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = - ` { } [ ];
  • bevat niet: UvAnetID, e-mailadres, achternaam, roepnaam;
  • bevat geen spaties;
  • is niet gelijk aan de 5 laatst gebruikte wachtwoorden.

Bijvoorbeeld door een zin te bedenken en daar de eerste letters van te nemen.