Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tentamenvoorzieningen Psychologie

De regeling rondom studeren met een functiebeperking bij de opleiding Psychologie en de tentamenvoorzieningen is als volgt.

Wanneer kom je in aanmerking voor een voorziening?

Afhankelijk van de beperking die je hebt, kom je in aanmerking voor een bepaalde tentamenvoorziening. De voorziening is noodzakelijk om je tentamen te kunnen maken, maar mag niet in strijd zijn met de eindtermen van de opleiding. Neem contact op met een studentendecaan om jouw mogelijkheden te bespreken.

Wanneer gelden de toegekende voorzieningen?

De voorziening geldt bij Psychologie alleen bij:

  • tentamens die je maakt in de periode waarvoor deze voorziening is toegekend;
  • tentamens van vakken die je volgt bij Psychologie. Als je ook vakken volgt bij een andere opleiding, informeer dan daar of en hoe je van deze voorziening gebruik kunt maken;
  • officiële tentamens (op locatie) en niet voor (tussen)toetsen in de les of schrijfopdrachten.

Moet ik bij de opleiding nog melden dat ik toetstijdverlenging heb?

Voor de verplichte eerste- en tweedejaars bachelorvakken geldt dat de toetstijdverlenging automatisch wordt toegekend. De tentamencoördinator haalt de lijst van studenten die recht hebben op toetstijdverlenging uit SIS en houdt hier rekening mee.

Als je een keuzevak binnen Psychologie volgt of in je specialisatiejaar of master zit, geef je bij het secretariaat van je vakgroep aan dat je recht hebt op toetstijdverlenging. Hier zal dan tijdens de tentamens rekening mee gehouden worden.

Waar moet je rekening mee houden?

  • Indien je aanspraak maakt op extra tentamentijd, ontvang je 30 minuten extra tijd per tentamen.
  • Je maakt het tentamen op dezelfde locatie als de reguliere studenten, tenzij anders is afgesproken met de studieadviseur (Maatwerk).
  • Meld je bij aanvang van een tentamen altijd bij de surveillant zodat hij/zij kan aanwijzen waar je kunt zitten.
  • Mocht je de voorziening ‘Maatwerk’ hebben ontvangen, bespreek dan met de studieadviseur (van de opleiding waar je vakken volgt) hoe de extra voorziening getroffen kan worden.

Indien je niet deelneemt aan een tentamen van een vak waarvoor je staat aangemeld, dien je je uiterlijk twee weken voorafgaand aan het betreffende tentamen af te melden voor de extra voorziening bij de onderwijsbalie.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over dit beleid of de regels, neem dan gerust contact op met de studieadviseur.