Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Video-opnames maken in de klas

Adviezen voor het maken van een lesopname

Voorafgaand aan de opname

  • Laad thuis de accu van de camera geheel op.

Benodigdheden tijdens de opname

  • camera
  • evt. statief (niet te leen bij de ILO)

De opname

Kies een cameraplek in de klas waar je:

  • het licht in de rug hebt (dus geen tegenlichtopname) - meestal dus bij bet raam en van daaruit de klas in filmen.
  • zowel de leerlingen als de leerkracht van voren kunt filmen, dus niet achter in de klas waar je de leerlingen in de rug ziet, of voorin de klas waar je de leerkracht niet ziet.

Overige tips:

  • Zet je camera het liefst op een statief, dan heb je een stabieler beeld. De handicap is, dat je met een statief niet gemakkelijk rond kunt lopen en dat het niet simpel is om de hoogte van de camerapositie te variëren. Eventueel begin je met een statief, dan een paar stukjes zonder (met verschillende camerastandpunten) en tot slot weer op een statief voor de afronding.
  • Zoom af en toe in op een leerling of de leerkracht als deze iets doet wat interessant is voor het doel van de opname, maar hou de opname wel rustig. Zoom niet teveel in en uit, dat is vermoeiend om naar te kijken en vaak niet functioneel.
  • Als je filmt ben je meestal gefixeerd op het beeld en luister je niet goed naar wat er gezegd wordt door de leerlingen / leerkracht. De kunst is om op een punt te focussen en tegelijkertijd te blijven luisteren naar wat er elders gebeurt, zodat je in beeld brengt wat relevant is.

Het informeren van (ouders van) je leerlingen over de lesopname

Mag je wel gewoon opnames maken in de klas? Er komen dan onvermijdelijk leerlingen in beeld, hoe werkt dat dan wettelijk?

Volgens de Nederlandse wet hoef je vooraf geen toestemming te vragen als je een foto- of video-opname maakt van iemand. De personen die op foto of video worden vastgelegd kunnen er echter wel bezwaar tegen maken en daar moet je dan naar handelen.

Wat betekent dit voor de praktijk

Op veel stagescholen worden regelmatig leraren opgeleid en heeft de schoolleiding een duidelijk beleid ten aanzien van video-opnames ten behoeve van de lerarenopleiding. Je contactpersoon op school (SPC of SPD) kan je hier waarschijnlijk uitleg over geven. Je hoeft mogelijk verder niets te regelen en kunt opnames maken.

Als het beleid van de school niet duidelijk is of als je geen stage loopt, maar een eigen baan hebt, dan is het een overweging om de ouders van je leerlingen te informeren als je opnames gaat maken / hebt gemaakt. Hieronder tref je een voorbeeldtekst aan die je aan je eigen situatie kunt aanpassen:

---

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in klas …,

Bij deze wil ik u graag informeren over video-opnamen die tijdens mijn lessen … (vak invullen) in de klas van uw zoon of dochter gemaakt zijn. In het kader van mijn opleiding (eerstegraads lerarenopleiding aan de UvA) maak ik regelmatig video-opnames van door mij gegeven lessen. Ik doe dit dit om achteraf mijn eigen lessen in alle rust te bekijken en te analyseren wat er goed of fout ging. Het gaat erom dat ik zo mijn eigen vaardigheden als docent kan verbeteren.

De video-opnamen van de lessen worden op de lerarenopleiding gebruikt binnen een afgesloten webpagina (d.w.z. deze webpagina is alleen toegankelijk met een wachtwoord dat aan een beperkte kring van studenten en docenten gegeven wordt), waarbij studenten en docenten de video-opnamen kunnen bekijken en becommentariëren.

Mocht u bezwaren hebben tegen het gebruiken binnen de lerarenopleiding van video-opnamen van de klas waarin uw zoon of dochter zit, dan verzoek ik u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk aan mij te melden. Ik ben bereikbaar via ….

Met vriendelijke groeten,

(naam, adres, telefoonnummer, e-mail)