Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Minor Educatie

Minor Educatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Waarom een minor Educatie?

In Nederland bestaat een tekort aan universitair opgeleide leraren. Het is belangrijk dat leerlingen in het voortgezet onderwijs les krijgen van docenten die zelf aan een universiteit hebben gestudeerd.  De Universiteit van Amsterdam  biedt verschillende mogelijkheden om je te oriënteren op het leraarsberoep en het behalen van een lesbevoegdheid. Eén van die mogelijkheden is het volgen van de minor Educatie.

Hoe ziet de opleiding er uit?

De minor Educatie is een voltijd opleiding van 30 EC en wordt voor de meeste schoolvakken twee keer per jaar aangeboden (september en februari). Het is niet mogelijk om naast de minor Educatie andere vakken te volgen. De opleiding bestaat voor helft uit stage op een middelbare school (15 EC) én voor de helft uit vakken waarvoor je colleges volgt (15 EC). Meteen vanaf het begin van de minor begin je met je stage: je kan dus meteen datgene wat je op de UvA hebt geleerd in de praktijk brengen.

Hoe zien de colleges (op de UvA) er uit?

De minor Educatie is een breed en interdisciplinair programma: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische en pedagogische kennis en aan de toepassing ervan in de schoolpraktijk. Je leert bijvoorbeeld lessen en toetsen te ontwerpen, maar ook klassenmanagement. Daarnaast leer je wetenschappelijk nadenken over hoe jonge mensen kennis leren. De colleges bereiden je goed voor op de praktijk. De vaste collegedag is op donderdag als je start in september, en op dinsdag als je start in februari.

Hoe ziet het praktijkdeel (op school) er uit?

 • Gedurende de hele minor loop je stage op een middelbare school. Tijdens deze praktijkstage geef je lessen in de onderbouw van het vwo, havo en vmbo-t.
 • De Interfacultaire Lerarenopleidingen zoeken in principe een stageschool voor je. Het aantal stageplaatsen is voor sommige schoolvakken beperkt. Zorg er dus voor dat je je tijdig aanmeldt als je de minor wilt volgen.
 • Je bent 4 dagdelen per week voor school beschikbaar. Je wordt ‘gekoppeld’ aan een vakdocent op school die de dagelijkse begeleiding verzorgt en je introduceert op school en in de sectie. Zijn/haar lesrooster is leidend voor jouw aanwezigheid op school. Al vrij snel begin je met zelfstandig lesgeven. Je begeleider zorgt voor de dagelijkse ondersteuning en bespreekt de lessen met je voor en na. Met hem/haar bespreek en plan je ook de opdrachten die je voor de UvA moet doen. Je draait zo veel mogelijk met alle activiteiten op school mee om een goed beeld van het beroep te krijgen.
 • Als je een betaalde baan hebt als docent in het voortgezet onderwijs, kun je deze - onder bepaalde voorwaarden - als stageplek laten gelden. Als richtlijn geldt wel dat de minor Educatie niet te combineren is met een aanstelling groter dan 9 lesuren.

Wat levert het op?

 • Na het behalen van je bachelordiploma van je vakstudie levert de succesvolle afronding van de minor Educatie een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid op. Hiermee kun je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t. Deze bevoegdheid wordt op het supplement van je bachelorbul aangetekend.
 • Door het brede programma en de stage leer je veel over effectieve communicatie, spreken voor groepen, feedback geven en ontvangen, kortom vaardigheden waar je altijd wat aan hebt.
 • Als je na het behalen van je masterdiploma de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, dan kun je verder met de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (in voltijd of in deeltijd) in jouw schoolvak. Op basis van je afgeronde minor Educatie kun je een verkort traject volgen, waardoor je deze educatieve master binnen een half jaar kan afronden.

Wat zijn de toelatingseisen?

 • Om toegelaten te worden tot de minor Educatie moet je ingeschreven staan bij een bacheloropleiding in de richting van het betreffende schoolvak (zie overzicht hieronder). Ook dien je minimaal 90 ECTS te hebben behaald.
 • Ook als je de bachelor al hebt afgerond, kan je de minor Educatie volgen. In dat geval schrijf je je in voor de Educatieve Module. Op die manier kan je het minorprogramma na je bacheloropleiding volgen.

Voor welke schoolvakken wordt de minor Educatie aangeboden?

Hieroder vind je een overzicht van de schoolvakken waarvoor de minor Educatie wordt aangeboden. Tussen haakjes vind je de bacheloropleidingen die toegang geven tot het desbetreffende programma:

Cluster Taal- en Cultuurwetenschappen:

 • Nederlands (Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, Bachelor Taal en Communicatie)
 • Engels (Bachelor English Language and Culture)
 • Frans (Bachelor Franse Taal en Cultuur)
 • Duits (Bachelor Duitslandstudies) 
 • Spaans* (Bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse Studies)
 • Italiaans* (Bachelor Italië Studies)
 • Russisch* (Bachelor Russische en Slavische Studies)
 • Arabisch* (Bachelor Arabische Taal en Cultuur)
 • Hebreeuws* (Bachelor Hebreeuwse Taal en Cultuur)
 • Griekse en Latijnse taal en Cultuur* (Bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)
 • Latijnse taal en Cultuur* (Bachelor Latijnse Taal en Cultuur)

Cluster Bètawetenschappen:

 • Natuurkunde (Bachelor Natuur- en Sterrenkunde, Bachelor Bèta-gamma – richting Natuurkunde)
 • Scheikunde (Bachelor Scheikunde, Bachelor Bèta-gamma – richting Scheikunde)
 • Biologie (Bachelor Biologie, Bachelor Biomedische Wetenschappen, Bachelor Bèta-gamma – richting Biologie, Bachelor Psychobiologie )
 • Wiskunde (Bachelor Wiskunde, Bachelor Beta-Gamma – richting Wiskunde, Bachelor Econometrie en Operationele Research, Bachelor Natuur- en Sterrenkunde, Bachelor Actuariële wetenschappen)
 • Informatica (Bachelor Informatica, Bachelor Informatiekunde, Bachelor Kunstmatige Intelligentie)

Cluster Mens- en Maatschappijwetenschappen:

 •  Algemene Economie (Bachelor Economie en Bedrijfskunde, Bachelor Business Administration (Bedrijfskunde), Bachelor Economics and Business Economics (Economie en Bedrijfseconomie) en Bachelor Fiscale Economie)
 • Aardrijkskunde (Bachelor Sociale Geografie en Planologie, Bachelor Future Planet Studies)
 • Geschiedenis en staatsinrichting (Bachelor Geschiedenis, Bachelor Cultuurwetenschappen)
 • Godsdienst en Levensbeschouwing* (Bachelor Religiewetenschappen)

* Voor deze vakken geldt dat het aantal stageplekken in de onderbouw (zeer) beperkt is. Bij gebrek aan stageplaatsen kan het zijn dat de minor niet kan worden aangeboden, omdat de stage een verplicht onderdeel vormt van de minor. Dit verschilt per jaar.

Voor welke schoolvakken wordt er geen minor Educatie aangeboden?

Je kan de minor Educatie alleen volgen voor schoolvakken die in de onderbouw gegeven worden. Voor de volgende schoolvakken kan dus geen minor gevolgd worden:

 • Bedrijfseconomie
 • Filosofie
 • Kunstgeschiedenis/ CKV **
 • Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Als je graag je lesbevoegdheid wilt behalen voor een van deze schoolvakken, kijk dan bij de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs voltijd of de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs deeltijd.

** Het is voor Kunstgeschiedenis wel mogelijk om de minor Kunsteducatie te volgen.

Waar vind ik meer informatie?

 • In de veelgestelde vragen vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • De Interfacultaire Lerarenopleidingen organiseren tweemaal per jaar (doorgaans in oktober en in februari) een voorlichtingsavond.
 • Heb je de laatste voorlichtingsavond gemist en/of wil je de presentatie nog eens bekijken?
Bekijk hier de presentatie van de laatste voorlichtingsavond
 • Op Leraar24.nl is een apart dossier te vinden over de minor Educatie, met onder meer een aantal informatieve filmpjes.

Bekijk de filmpjes over de minor Educatie op leraar24.nl

Wanneer kan ik me aanmelden?

 • Voor de volgende schoolvakken start de minor Educatie enkel in september: Arabisch, Godsdienst en levensbeschouwing, Hebreeuws, Italiaans, Russisch. Voor alle overige schoolvakken start de minor Educatie zowel in februari als in september.
 • De aanmeldperiode voor de collegestart in september loopt van 15 februari t/m 30 april. 
 • De aanmeldperiode voor de collegestart in februari loopt van 15 september t/m 31 oktober. 
  (Wijzigingen onder voorbehoud.)

Hoe kan ik me aanmelden?

Ga naar de Aanmeldprocedure Minor Educatie