Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Afstuderen

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Volg de onderstaande stappen voor het aanvragen van je diploma.

Wanneer vraag je het afstuderen aan?

Je kunt het afstuderen aanvragen wanneer je bezig bent met het laatste onderdeel van je opleiding en verwacht binnenkort alle benodigde studiepunten behaald te hebben.

De eerst mogelijke examendatum (=diplomeringsdatum in SIS) is de laatste werkdag van de maand waarin je je laatste resultaat hebt behaald of verwacht te behalen. Indien je bijvoorbeeld op 28 januari je laatste tentamen hebt, kun je het afstuderen aanvragen met 29 januari als examendatum. Het is niet mogelijk om een examendatum in het verleden aan te vragen.

Let op: om af te kunnen studeren, dien je een geldige inschrijving bij de UvA in het huidige collegejaar en geen betalingsachterstand te hebben.

Hoe vraag je het afstuderen aan?

 • Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

  Studenten die de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs hebben gevolgd, dienen alle volgende stappen te doorlopen om het afstuderen aan te vragen:

  Stap 1

  Controleer of alle cijfers correct staan geregistreerd in SIS. Kijk hiervoor in ‘Mijn studiegegevens’ in je ‘Studieplan’. 
  Let op! Er kunnen geen rechten worden ontleend aan cijfers die op Canvas zijn gepubliceerd. SIS is de enige officiële cijferregistratie. Als je vragen hebt over een beoordeling in SIS, neem dan contact op met de vakcoördinator van het desbetreffende vak.

  Stap 2

  Vul onderstaand formulier Afstuderen en diploma-aanvraag FMG in, om je diploma-aanvraag bij het onderwijsbureau in gang te zetten. Selecteer bij relevante opleiding ‘Interfacultaire lerarenopleidingen’ en beantwoord alle vragen.

  Stap 3

  Vraag het afstuderen aan in SIS. Ga hiervoor naar ‘diploma aanvragen’ in het tabblad ‘Studieadviezen en diploma’s’.

  Stap 4

  • Schrijf je uit voor de opleiding via Studielink.
  • Als datum kies je de eerstvolgende dag na de verwachte maand van afstuderen. Indien je per 29 januari afstudeert, schrijf je je dus uit per 1 februari.
  • Belangrijk! Vermeld duidelijk dat het om een uitschrijfverzoek in verband met AFSTUDEREN gaat. In dat geval zal het verzoek door de Centrale Studentenadministratie eerst on hold worden gezet. Ze zullen je uitschrijfverzoek pas in behandeling nemen zodra alle studiepunten zijn geregistreerd in SIS en de examencommissie je dossier heeft goedgekeurd. Vervolgens wordt, als je ook aan alle betalingsplichten hebt voldaan, het afstuderen vastgelegd. De UvA beëindigt in dat geval je inschrijving per de 1e van de opvolgende maand na je examendatum.

   Mocht blijken dat je toch niet kunt afstuderen omdat je bijvoorbeeld je laatste tentamen niet hebt gehaald, dan zal je inschrijving niet worden beëindigd. 

 • Zij-Instromer-in-het-Beroep-traject

  Indien je de opleiding als contractstudent volgens het Zij-Instromer-in-het-Beroep-traject hebt gevolgd, kun je contact opnemen met de onderwijsbalie POW zodra je alle verplichte onderdelen van het curriculum met voldoende resultaat hebt afgerond. De balie zal vervolgens voor de administratieve afwikkeling zorgen. 

  Contractstudenten ontvangen geen diploma van de ILO, maar een certificaat.

 • Major Teaching-traject

  Indien je de opleiding via het Major Teaching-traject hebt gevolgd, kun je contact opnemen met de onderwijsbalie POW zodra je alle verplichte onderdelen van het ILO-curriculum met voldoende resultaat hebt afgerond. De balie zal vervolgens voor de administratieve afwikkeling zorgen. 

  Bij Major Teaching-studenten wordt de lesbevoegdheid vermeld op het diploma van de vakmaster die wordt uitgegeven door de faculteit waar je de vakmaster hebt gevolgd.

 • Minor Educatie

  Na afronding van de minor Educatie ontvang je geen apart diploma van de ILO. De lesbevoegdheid wordt aan het bachelordiploma toegevoegd waarbinnen je de minor Educatie volgt.

 • Educatieve Module

  Studenten die de Educatieve Module hebben afgerond, ontvangen geen diploma maar een certificaat. Dit certificaat geeft in combinatie met je eerder behaalde bachelordiploma de lesbevoegdheid. Als je je certificaat wilt aanvragen, kan je contact opnemen met de Onderwijsbalie POW.

 • Educatie en Communicatie

  Na afronding van de master Educatie en Communicatie krijg je een diploma van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) (dus niet van de ILO). Welke procedure je moet volgen voor het aanvragen van je diploma hoor je van de Onderwijsadministratie van FGw.

Wanneer kun je je uitschrijven voor de opleiding in Studielink als je de master Leraar VHO doet?

Je moet in ieder geval tot en met je examendatum ingeschreven staan bij de UvA. Zodra je stap 1 t/m 3 hebt doorlopen, kun je je via Studielink uitschrijven als student aan de UvA. Als datum kies je de eerstvolgende dag na de verwachte maand van afstuderen. Indien je per 29 januari afstudeert, schrijf je je dus uit per 1 februari.

Belangrijk! Reden voor uitschrijving: afstuderen
Vermeld duidelijk dat het om een uitschrijfverzoek in verband met AFSTUDEREN gaat. In dat geval zal het verzoek door de Centrale Studentenadministratie eerst on hold worden gezet. Ze zullen je uitschrijfverzoek pas in behandeling nemen zodra alle studiepunten zijn geregistreerd en de examencommissie je dossier heeft goedgekeurd. Vervolgens wordt, als je ook aan alle betalingsplichten hebt voldaan, het afstuderen vastgelegd. De UvA beëindigt in dat geval je inschrijving per de 1e van de opvolgende maand na je examendatum.

Mocht blijken dat je toch niet kunt afstuderen omdat je bijvoorbeeld je laatste tentamen niet hebt gehaald, dan zal je inschrijving niet worden beëindigd. 

Hoe zit het met de betaling van het collegegeld als je de master Leraar VHO doet?

Totdat je afstudeeraanvraag door de UvA is goedgekeurd en vastgelegd, zal je collegegeld blijven betalen. Indien van toepassing krijg je na afstuderen restitutie van het teveel betaalde collegegeld.

Wanneer je examendatum bijvoorbeeld 29 januari is, maar je laatste resultaten worden pas in februari geregistreerd, dan wordt er nog collegegeld afgeschreven in februari. Indien je diploma na goedkeuring wordt vastgelegd op 29 januari, ontvang je daarna restitutie over de maand februari.

Let op: het is niet mogelijk om je met terugwerkende kracht uit te schrijven in Studielink.
N.B.: Je betaalt geen collegegeld in de maanden juli en augustus, dus tijdens deze maanden is geen restitutie mogelijk.

Wanneer kun je je uitschrijven voor de opleiding in Studielink als je de Educatieve Module doet?

Zodra je zeker weet dat je klaar bent met de Educatieve Module, kun je in Studielink een uitschrijfverzoek indienen en daarbij in de toelichting ‘Uitschrijving i.v.m. afronding educatieve module’ zetten. Je wordt dan uitgeschreven per de eerste van de eerstvolgende maand.

Twijfel je of je alle vakken hebt behaald, neem dan contact op met het Onderwijsbureau.

Hoe zit het met de betaling van het collegegeld als je de Educatieve Module doet?

Indien van toepassing, krijg je na afstuderen restitutie van het teveel betaalde collegegeld.

Let op: het is niet mogelijk om je met terugwerkende kracht uit te schrijven in Studielink.
N.B.: Je betaalt geen collegegeld in de maanden juli en augustus, dus tijdens deze maanden is geen restitutie mogelijk.

Wat zijn de vervolgstappen?

 • Stuur je collegekaart op naar de Centrale Studentenadministratie van de UvA of lever deze in bij de Student Service Desk. Kijk voor meer informatie hierover in de A-Z lijst onder Uitschrijven.
 • Denk tenslotte ook - indien van toepassing - aan je registratie bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wanneer ontvang je het diploma?

Afstudeerceremonie

De ILO organiseren twee maal per jaar een diploma-uitreiking. Afhankelijk van je examendatum, word je automatisch ingedeeld voor één van deze twee data.

Voor het collegejaar 2020-2021 gelden de volgende data:

Afstudeermaand Examendatum Diploma-uitreiking
maart 2021 31 maart 2021 18 november 2021
april 2021 30 april 2021 18 november 2021
mei 2021 31 mei 2021 18 november 2021
juni 2021 30 juni 2021 18 november 2021
juli 2021 30 juli 2021 18 november 2021
augustus 2021 31 augustus 2021 18 november 2021

 

Voor het collegejaar 2021-2022 gelden de volgende data:

Afstudeermaand Examendatum Diploma-uitreiking
september 2021 30 september 2021 21 april 2022
oktober 2021 30 oktober 2021 21 april 2022
november 2021 30 november 2021 21 april 2022
december 2021 30 december 2021 21 april 2022
januari 2022 29 januari 2022 21 april 2022
februari 2022 26 februari 2022 21 april 2022
maart 2022 31 maart 2022 oktober 2022
april 2022 30 april 2022 oktober 2022
mei 2022 31 mei 2022 oktober 2022
juni 2022 30 juni 2022 oktober 2022
juli 2022 30 juli 2022 oktober 2022
augustus 2022 31 augustus 2022 oktober 2022

Let op! In verband met de coronamaatregelen vinden de diploma-uitreikingen mogelijk in aangepaste vorm plaats. 

Diploma ophalen

Indien je verhinderd bent of geen behoefte hebt aan een uitgebreide afstudeerceremonie, dan kun je het diploma ophalen bij de onderwijsbalie. Mocht hier je voorkeur naar uit gaan, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de onderwijsbalie POW.

Gemiddeld duurt het 6 weken voordat een diploma beschikbaar is. Je wordt per e-mail geïnformeerd wanneer het diploma klaar ligt. Daarna kun je het document tijdens openingstijden ophalen bij de onderwijsbalie. Hou in de maanden december, juli en augustus rekening met een langere administratieve verwerkingstijd vanwege de vakantie.

Let op: het diploma kan alleen persoonlijk worden afgehaald met een geldig legitimatiebewijs.

Disclaimer

Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.