Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.

Verantwoordelijkheid

De opleidingscommissie is een bij de wet vastgelegd orgaan (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, artikel 9.18) en bestaat uit zowel studenten als docenten. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.

De commissie heeft tot taak:

 • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling;
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
 • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Hiermee vervult de opleidingscommissie een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg.

Werkgebied

De OC adviseert het opleidingsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen:

 • samenstelling van de onderwijsprogramma's
 • onderwijs- en examenregeling (OER)
 • de wijze van toetsing
 • evaluatie van de modules

Ook worden meer praktische zaken besproken, zoals:

 • roostering
 • literatuur
 • audiovisuele faciliteiten

Contact

Je kunt per e-mail contact opnemen met de OC.

​Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal leden en (vaste) toehoorders. Leden hebben stemrecht; toehoorders niet.

Docentleden

 • Mathijs Booden
Docent, gamma cluster - voorzitter
 • Sonja van Overmeeren 
Docent, alfa cluster
 • Wim van Kleef 
Docent, eco/bèta cluster
 • Leonie van Uffelen
Docent, vakcoördinator
 • Piet Spee
Toehoorder, namens de opleidingsscholen

 

Studentleden

 • Immy Niemeijer
Vertegenwoordiger alfa cluster
 • Waldo Swart
Vertegenwoordiger eco/bèta cluster
 • Marco van Weij
Vertegenwoordiger eco/bèta cluster
 • Isene Boudrie
Vertegenwoordiger gamma cluster - vicevoorzitter

Toehoorders en overige aanwezigen

 • Jacobijn Olthoff
Opleidingsdirecteur Interfacultaire Lerarenopleidingen
 • Noortje Gerritsen
Studieadviseur
 • Lenrine Dalmeijer
Board of Studies student POW
 • Titus van der Valk
Lid Facultaire Studentenraad (FSR)
 • Dylan Beerepoot
toehoorder Master Educatie en Communicatie
 • nnb
toehoorder Minor Educatie/ Educatieve Module
 • André Linnenbank
toehoorder ZIB-studenten
 • Nazanin Vafaee
toehoorder alumni
 • Baukje Heine-Groen
Ambtelijk secretaris