Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.

Verantwoordelijkheid

De opleidingscommissie is een bij de wet vastgelegd orgaan (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, artikel 9.18) en bestaat uit zowel studenten als docenten. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.
De commissie heeft tot taak:

 • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling;
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
 • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Hiermee  vervult de opleidingscommissie dus een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg.

Reglement OC ILO FMG 2018-2020

Werkgebied

De OC adviseert het opleidingsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen:

 • samenstelling van de onderwijsprogramma's
 • onderwijs- en examenregeling (OER)
 • de wijze van toetsing
 • evaluatie van de modules

Ook worden meer praktische zaken besproken, zoals:

 • roostering
 • literatuur
 • audiovisuele faciliteiten

Contact

Je kunt per e-mail contact opnemen met de OC.

 

Mail de OC

​Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal leden en (vaste) toehoorders. Leden hebben stemrecht; toehoorders niet.

Voorzitter

Mathijs Booden docent, gamma cluster


Secretaris

Sophie Scholcz secretaris

 

Docentenleden

 • Sonja van Overmeeren 
docent, alfa cluster
 • Wim van Kleef 
docent, bèta cluster
 • Leonie van Uffelen
docent, vakcoördinator
 • Piet Spee
toehoorder, namens de opleidingsscholen

 

Studentleden en toehoorders

Alfa cluster

 
 • Emma Strating
student master Leraar VHO Engels


Eco-bèta cluster

 
 • Basilia Pires
student master Leraar VHO Scheikunde


Gamma cluster

 
 • Daan Minderman
student master Leraar VHO Filosofie

 

Deeltijd + Studenten met baan

 
 • Aysegül Yavuz
student master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

 

Overige toehoorders die worden uitgenodigd voor OC vergaderingen

 • Jacobijn Olthoff
Opleidingsdirecteur Interfacultaire Lerarenopleidingen
 • Marie de Vries
lid Facultaire Studentenraad (FSR)
 • Tane Nieuweboer
Board of Studies student POW
 • Noortje Gerritsen
Studieadviseur

 

Algemene informatie opleidingscommissies aan de UvA