Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Examencommissie

De examencommissie vervult een belangrijke taak. Zij is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.

 • Taken en bevoegdheden

  De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en vastgelegd in het examenreglement.

 • Verzoeken

  Studenten kunnen zich tot de examencommissie wenden voor onder andere:

 • Contact

  Alle correspondentie met de examencommissie van de Interfacultaire Lerarenopleidingen verloopt via een digitaal contactformulier, de zogenaamde Digitale Student Service Desk (DSSD).

  Indien je vragen hebt over het indienen van een verzoek aan de examencommissie, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur Noortje Gerritsen. 

  Ambtelijk secretaris en telefonisch spreekuur

  Baukje Heine-Groen is ambtelijk secretaris voor de examencommissie van de Interfacultaire Lerarenopleidingen. Je kunt bij haar terecht voor vragen over ingediende verzoeken tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.00 – 13.00 uur, via telefoonnummer 020 - 525 5118.

 • Wanneer kun je een verzoek indienen?

  De deadlines voor het indienen van verzoeken aan de examencommissie en bijbehorende vergaderdata voor het academisch jaar 2021 - 2022 zijn:

  Aanleveren verzoek uiterlijk op

  Vergaderdatum

  20 augustus 2021

  30 augustus 2021

  24 september 2021

  4 oktober 2021

  29 oktober 2021

  8 november 2021

  3 december 2021

  13 december 2021

  14 januari 2022

  24 januari 2022

  18 februari 2022

  28 februari 2022

  18 maart 2022

  28 maart 2022

  15 april 2022

  25 april 2022

  20 mei 2022

  30 mei 2022

  24 juni 2022

  4 juli 2022

  Verzoeken die na de deadline zijn ontvangen, worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering.

  De examencommissie beslist binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek, tenzij de inhoud van het verzoek een eerdere beslissing vereist of rechtvaardigt. Indien het verzoek is ingediend binnen de academische recesperiode, beslist de commissie binnen zes weken na het reces.

  kerstreces

  25 december 2021 t/m 9 januari 2022

  zomerreces

  16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

 • Bezwaar of beroep

  Als je bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Examencommissie dan stelt de Examencommissie het op prijs dat je dit kenbaar maakt. Indien je er niet uitkomt met de Examencommissie, kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit in beroep gaan tegen de uitspraak van de Examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

 • Herstart van de opleiding

  Indien je tussentijds met een opleiding aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen bent gestart (en studiepunten hebt behaald) en na een onderbreking de opleiding wilt hervatten, dien je tijdig contact op te nemen met de studieadviseur.

  De voorwaarden vind je in het lemma Herstarten in de A-Z op de ILO-studentensite.

 • Samenstelling

  Vaste leden

  Voorzitter dhr. dr. E. (Erik) Joling 
  Lid mw. drs. W.F. (Frederike) Westera
  Lid dhr. drs. J. (Jelle) de Vrijer MA
  Extern lid dhr. H. (Hans) van der Linden 

  Ambtelijk secretaris

  Ambtelijk secretaris mw. B. (Baukje) Heine-Groen

  Leden per vak

  Per vak is er een vakdidacticus lid van de examencommissie. Een overzicht hiervan is beschikbaar op aanvraag.