Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Examencommissie

De examencommissie vervult een belangrijke taak. Zij is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en vastgelegd in het examenreglement.

Verzoeken

Studenten kunnen zich tot de examencommissie wenden voor onder andere:

Contact

  • Indien je reeds student bent aan de UvA, verloopt alle correspondentie met de examencommissie via het digitale contactformulier
  • Indien je (nog) geen UvA-student bent, kun je je vraag per e-mail stellen.

Indien je vragen hebt over het indienen van een verzoek aan de examencommissie, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur Noortje Gerritsen. 

Telefonisch spreekuur

Met vragen over ingediende verzoeken kun je ook terecht tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.00 – 13.00 uur.

De secretaris van de examencommissie is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 020 - 525 5118.

Wanneer kun je een verzoek indienen?

De deadlines voor het indienen van verzoeken aan de examencommissie en bijbehorende vergaderdata voor het academisch jaar 2018 - 2019 zijn:

Aanleveren verzoek uiterlijk op

Vergaderdatum

24 augustus 2018

3 september 2018

21 september 2018

1 oktober 2018

2 november 2018

12 november 2018

7 december 2018

17 december 2018

11 januari 2019

21 januari 2019

15 februari 2019

25 februari 2019

1 maart 2019

11 maart 2019

5 april 2019

15 april 2019

10 mei 2019

20 mei 2019

14 juni 2019

24 juni 2019

28 jun 2019

8 juli 2019

 

Verzoeken die na de deadline zijn ontvangen, worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering.

De examencommissie beslist binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek, tenzij de inhoud van het verzoek een eerdere beslissing vereist of rechtvaardigt. Indien het verzoek is ingediend binnen de academische recesperiode, beslist de commissie binnen zes weken na het reces.

kerstreces

22 december 2018 t/m 6 januari 2018

zomerreces

20 juli 2019 t/m 18 augustus 2019

Bezwaar of beroep

Als je bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Examencommissie dan stelt de Examencommissie het op prijs dat je dit kenbaar maakt. Indien je er niet uitkomt met de Examencommissie, kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit in beroep gaan tegen de uitspraak van de Examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Herstart van de opleiding

Indien je tussentijds met een opleiding aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen bent gestart (en studiepunten hebt behaald) en na een onderbreking de opleiding wilt hervatten, dien je tijdig contact op te nemen met de studieadviseur.

De voorwaarden vind je in het hoofdstuk Herstarten.

Samenstelling

Vaste leden

Voorzitter dhr. dr. E. (Erik) Joling 
Vicevoorzitter mw. drs. H.H. (Helen van Hoorn
Lid dhr. drs. M.C.M. (Marc) Kropman
Extern lid dhr. H. (Hans) van der Linden 

Ambtelijk secretaris

Ambtelijk secretaris mw. S.J. (Sophie) Scholcz 

Leden per vak

Per vak is er een vakdidacticus lid van de examencommissie. Een overzicht hiervan is beschikbaar op aanvraag. 

 

Algemene informatie over examencommissies aan de UvA