Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie

De examencommissie vervult een belangrijke taak. Zij is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en vastgelegd in het examenreglement.

Verzoeken

Studenten kunnen zich tot de examencommissie wenden voor onder andere:

Contact

  • Indien je reeds student bent aan de UvA, verloopt alle correspondentie met de examencommissie via het digitale contactformulier
  • Indien je (nog) geen UvA-student bent, kun je je vraag per e-mail stellen.

Indien je vragen hebt over het indienen van een verzoek aan de examencommissie, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur Noortje Gerritsen. 

Telefonisch spreekuur

Met vragen over ingediende verzoeken kun je ook terecht tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.00 – 13.00 uur.

De secretaris van de examencommissie is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 020 - 525 5118.

Wanneer kun je een verzoek indienen?

De deadlines voor het indienen van verzoeken aan de examencommissie en bijbehorende vergaderdata voor het academisch jaar 2019 - 2020 zijn:

Aanleveren verzoek uiterlijk op

Vergaderdatum

23 augustus 2019

2 september 2019

27 september 2019

7 oktober 2019

1 november 2019

11 november 2019

6 december 2019

16 december 2019

10 januari 2020

20 januari 2020

14 februari 2020

24 februari 2020

6 maart 2020

16 maart 2020

10 april 2020

20 april 2020

8 mei 2020

18 mei 2020

19 juni 2020

29 juni 2020

 

Verzoeken die na de deadline zijn ontvangen, worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering.

De examencommissie beslist binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek, tenzij de inhoud van het verzoek een eerdere beslissing vereist of rechtvaardigt. Indien het verzoek is ingediend binnen de academische recesperiode, beslist de commissie binnen zes weken na het reces.

kerstreces

21december 2019 t/m 5 januari 2020

zomerreces

4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

Bezwaar of beroep

Als je bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Examencommissie dan stelt de Examencommissie het op prijs dat je dit kenbaar maakt. Indien je er niet uitkomt met de Examencommissie, kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit in beroep gaan tegen de uitspraak van de Examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Herstart van de opleiding

Indien je tussentijds met een opleiding aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen bent gestart (en studiepunten hebt behaald) en na een onderbreking de opleiding wilt hervatten, dien je tijdig contact op te nemen met de studieadviseur.

De voorwaarden vind je in het hoofdstuk Herstarten.

Samenstelling

Vaste leden

Voorzitter dhr. dr. E. (Erik) Joling 
Vicevoorzitter mw. drs. H.H. (Helen) van Hoorn
Lid dhr. drs. M.C.M. (Marc) Kropman
Extern lid dhr. H. (Hans) van der Linden 

Ambtelijk secretaris

Ambtelijk secretaris mw. B. (Baukje) Heine-Groen

Leden per vak

Per vak is er een vakdidacticus lid van de examencommissie. Een overzicht hiervan is beschikbaar op aanvraag.