Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie

De examencommissie vervult een belangrijke taak. Zij is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.

 • Taken en bevoegdheden

  De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en vastgelegd in het examenreglement.

 • Verzoeken

  Studenten kunnen zich tot de examencommissie wenden voor onder andere:

 • Contact
  • Indien je reeds student bent aan de UvA, verloopt alle correspondentie met de examencommissie via het digitale contactformulier
  • Indien je (nog) geen UvA-student bent, kun je je vraag per e-mail stellen.

  Indien je vragen hebt over het indienen van een verzoek aan de examencommissie, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur Noortje Gerritsen. 

  Telefonisch spreekuur

  Met vragen over ingediende verzoeken kun je ook terecht tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.00 – 13.00 uur.

  De secretaris van de examencommissie voor de Interfacultaire Lerarenopleidingen is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 020 - 525 5118.

 • Wanneer kun je een verzoek indienen?

  De deadlines voor het indienen van verzoeken aan de examencommissie en bijbehorende vergaderdata voor het academisch jaar 2020 - 2021 zijn:

  Aanleveren verzoek uiterlijk op

  Vergaderdatum

  21 augustus 2020

  31 augustus 2020

  18 september 2020

  28 september 2020

  30 oktober 2020

  9 november 2020

  4 december 2020

  14 december 2020

  8 januari 2021

  18 januari 2021

  5 februari 2021

  15 februari 2021

  5 maart 2021

  15 maart 2021

  9 april 2021

  19 april 2021

  30 april 2021

  10 mei 2021

  18 juni 2021

  28 juni 2021

  Verzoeken die na de deadline zijn ontvangen, worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering.

  De examencommissie beslist binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek, tenzij de inhoud van het verzoek een eerdere beslissing vereist of rechtvaardigt. Indien het verzoek is ingediend binnen de academische recesperiode, beslist de commissie binnen zes weken na het reces.

  kerstreces

  19 december 2020 t/m 3 januari 2021

  zomerreces

  10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

 • Bezwaar of beroep

  Als je bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Examencommissie dan stelt de Examencommissie het op prijs dat je dit kenbaar maakt. Indien je er niet uitkomt met de Examencommissie, kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit in beroep gaan tegen de uitspraak van de Examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

 • Herstart van de opleiding

  Indien je tussentijds met een opleiding aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen bent gestart (en studiepunten hebt behaald) en na een onderbreking de opleiding wilt hervatten, dien je tijdig contact op te nemen met de studieadviseur.

  De voorwaarden vind je in het lemma Herstarten in de A-Z op de ILO-studentensite.

 • Samenstelling

  Vaste leden

  Voorzitter dhr. dr. E. (Erik) Joling 
  Vicevoorzitter mw. drs. H.H. (Helen) van Hoorn
  Lid dhr. drs. M.C.M. (Marc) Kropman
  Extern lid dhr. H. (Hans) van der Linden 

  Ambtelijk secretaris

  Ambtelijk secretaris mw. B. (Baukje) Heine-Groen

  Leden per vak

  Per vak is er een vakdidacticus lid van de examencommissie. Een overzicht hiervan is beschikbaar op aanvraag.