Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Wedstrijd 'Werk mee aan toegankelijkheid UvA'

Wij willen dat meer jongeren de kans krijgen een academische opleiding te volgen. Om dat te realiseren, vroegen we onze studenten mee te denken over hoe we de UvA toegankelijker kunnen maken voor verschillende groepen en hun ideeën daarover in te sturen.

Prijsuitreiking toegankelijkheid uva
Foto: Lisa Maier

De drie beste ideeën belonen we met een prijs van 750 euro en een budget van 5000 euro om het idee uit te voeren. Daarbij krijgen de winnaars begeleiding van UvA-medewerkers. De winnende ideeën zijn geselecteerd op basis van haalbaarheid, schaalbaarheid en innovatie. Donderdag 22 maart 2018 werden de prijzen uitgereikt.

Video wordt geladen..

Winnende ideeën

De winnende ideeën zijn afkomstig van Tugba Oztemir, Sterre Herstel en Jern Ken Chew.

Amsterdam United’s Academic Diversity Lab 2.0

The University of Amsterdam and its Communities

Tugba Oztemir

Academic Diversity Lab 2.0  is een uitbreiding op het al sinds 2014 draaiende Academic Diversity Lab. Dit mentorprogramma van Amsterdam United is ervoor bedoeld om eerstegeneratie studenten en studenten met een migratieachtergrond te begeleiden tijdens hun studie. De mentoren helpen de studenten zich thuis te voelen op de universiteit, om te gaan met werkdruk en studievaardigheden op te doen. De studenten ontvangen zowel academische als persoonlijke ondersteuning, zodat ze zich welkom voelen bij de UvA. De mentoren krijgen trainingen op het gebied diversiteit, inclusie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Met Academic Diversity Lab 2.0 wordt een nieuwe doelgroep aangeboord. In eerste instantie werden eerstejaarsstudenten begeleid. Met de uitbreiding van het programma zullen er ook mentoren beschikbaar komen om scholieren en HBO-studenten onder hun hoede te nemen. 

Prijsuitreiking wedstrijd diversiteit
Foto: Lisa Maier

Got privilege?

Sterre Herstel

‘Got Privilege?’ is een keuzemodule van 12 EC voor studenten uit zowel het wetenschappelijk- als het hoger onderwijs. Het eerste deel van de module bestaat uit theoretisch onderwijs over de problematiek rond diversiteit en privilege. Daarna wordt van de studenten verwacht dat zij de opgedane kennis gebruiken om een onderwijsproduct over diversiteit te creëren voor middelbare scholieren. Dit kan bijvoorbeeld een workshop of les zijn, die ook daadwerkelijk door de studenten zelf op scholen wordt verzorgd.

‘Got Privilege?’ snijdt het thema diversiteit op verschillende manieren aan. Niet alleen is de hoop dat studenten met verschillende achtergronden aan de module deelnemen, maar ook dat het onderwijsproduct een diversiteit aan scholieren bereikt. Deze groepen worden bewustgemaakt van de problematiek rond diversiteit en de achtergronden daarvan. Ook wordt een diversiteit aan kennis aangeboord, doordat verschillende opleidingsniveaus en disciplines bij elkaar worden gebracht. Daarbij zou het mooi zijn als studenten HBO en scholieren door deelname aan de module de weg naar de UvA beter weten te vinden, waardoor er mogelijk nieuwe studenten met verschillende achtergronden worden aangetrokken.

UvA accessible

Jern Ken Chew

Voor internationale studenten is de universiteit al gauw een belangrijk referentiepunt. Met vragen rond hun integratie in Amsterdam wenden zij zich vaak tot de universiteit. De begeleiding van de groeiende populatie internationale studenten betekent een flinke toename van de werkdruk voor medewerkers van de universiteit. Jern Ken Chew stelt daarom voor om studieverenigingen erop toe te rusten deze taak over te nemen en op dit vlak beter gebruik te maken van de bestaande communicatiekanalen van de UvA.

Prijsuitreking toegankelijkheid uva diversiteit