Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Binnen de UvA zijn in grote lijnen afspraken gemaakt over de invulling van het onderwijs in het collegejaar 2021/2022. Inmiddels heeft het Ministerie van OCW aangegeven dat de universiteiten vanaf september moeten uitgaan van het zogenaamde basisscenario. Dit betekent dat al het onderwijs weer op campus gegeven kan worden, met uitzondering van fysiek onderwijs voor groepen boven de 75 personen (uitgezonderd toetsing). Wat betekent dit voor de FNWI?

De anderhalve meter regel mag worden losgelaten; wel zijn er nog aanvullende hygiëne maatregelen, moet men bij klachten thuisblijven en mag er gebruik gemaakt worden van (vrijwillige) zelftesten. Dit betekent voor de FNWI het volgende voor periode 1 (en dus niet het gehele semester):

  • Alle practica en werkcolleges worden op Science Park aangeboden.
  • Alle hoorcolleges online: grote collegezalen op SP 904 worden zo ingericht dat studenten die aansluitend onderwijs op de campus hebben, de online hoorcolleges daar kunnen volgen (met maximaal 75 studenten per zaal). Dat laatste kan ook vanaf een studiewerkplek.
  • Alle tentamens op campus (geen beperkingen).

Er is tot deze afweging gekomen, om geen ongelijkheid te creëren tussen de verschillende opleidingen. Als deze maatregel ertoe leidt dat studenten van een specifieke opleiding onvoldoende mogelijkheid hebben om onderwijs op SP904 te ontvangen, kan er worden besloten om een uitzondering te maken. Daarnaast is het rooster zo ingericht dat er gemakkelijk kan worden overgeschakeld op volledig op campus onderwijs in het geval dat het optimale scenario – een scenario zonder beperkingen – van toepassing wordt.

Activiteiten studieverenigingen

Vanaf maandag 7 juni krijgen de studieverenigingen meer ruimte aangeboden om activiteiten te organiseren: zij kunnen dan in UvA-panden onderwijsgerelateerde activiteiten organiseren met een beperkte omvang (tot 75 personen in collegezalen) en met inachtneming van het protocol studieverenigingen.