Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie

Elke Examencommissie stelt regels op voor de gang van zaken met betrekking tot tentamens, de beoordeling van tentamens en voor examens.

In de FNWI hebben de Examencommissies afgesproken dat zij dezelfde Regels en Richtlijnen zullen hanteren, zodat voor studenten en medewerkers duidelijk is welke regels gelden.

In de Regels en Richtlijnen staan bepalingen die voor een deel eerder in de OER van de opleidingen hebben gestaan, bij vragen is het daarom nodig zowel de OER als de Regels en Richtlijnen te raadplegen.