Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Stageproject Bachelor Informatiekunde

Stageproject Bachelor Informatiekunde

Dit document is bedoeld voor studenten en bevat informatie over stageproject van de bachelor informatiekunde. Een deel van de vrije keuzeruimte (6 of 12 ECTS) kan worden gebruikt voor één externe stage. In de stage Informatiekunde kunnen studenten ervaring opdoen met de professionele ICT-praktijk.

 • Basisvoorwaarden
  • Het onderwerp dient te passen in het studietraject dat de student volgt en moet een uitbreiding (verdieping of verbreding) zijn op dat traject. Hierop wordt toegezien door de examencommissie.
  • Er moet gewerkt worden aan een project van een academisch niveau. Hierop wordt toegezien door de academisch begeleider van de Universiteit van Amsterdam, met wie de student zelf contact zoekt.
  • Als product komt er een stageverslag waarin de student uitlegt hoe de stage past in zijn studieprogramma, waarbij duidelijk wordt dat het een stage is van een academisch niveau. Dit kan zijn door middel van een project- of onderzoeksverslag en/of een kritische reflectie op het uitgevoerde project, waarbij het werk in een breder perspectief wordt gezet.
  • Er moet vooraf goedkeuring van de examencommissie verkregen worden voor het project door ruim op tijd het formulier “Aanvraag individueel project/externe stage bachelor” (aanvraag individueel project)  in te vullen en op te sturen naar de examencommissie examiw-science@uva.nl t.a.v. de ambtelijk secretaris.
 • Wat wordt verwacht van de student
  • Student gaat zelf na of stage een goede optie is in zijn/haar traject. Dit kan in overleg met de studieadviseur informatiekunde, Brit Giesbertz (B.C.E.Giesbertz@uva.nl).
  • Student regelt zelf afspraken met externe partij.
  • Student gaat zelf ruim voor het begin van de stage op zoek naar een academisch begeleider en zorgt in samenspraak met academische en externe begeleiders voor de hierboven genoemde aanvraag bij de examencommissie.
  • Student houdt zelf regelmatig contact met de academisch begeleider gedurende het project
 • Wat wordt verwacht van de extern begeleider
  • Zorgen voor faciliteiten die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van het project.
  • De praktische begeleiding van de student ligt in handen van de opdrachtgever. Deze wijst een ter zake kundige begeleider aan die de student ondersteunt in de dagelijkse uitvoering van het project.
  • Regelmatig feedback geven aan student over prestatie en voortgang.
  • Eventuele problemen vroegtijdig doorgeven aan de academisch begeleider.
 • Wat wordt verwacht van de academisch begeleider
  • Helpen met het opstellen van de stage-aanvraag voor de examencommissie.
  • Borgen van de academische kwaliteit van de stage.
  • Beschikbaarheid voor regelmatige contactmomenten tijdens de stageperiode.
  • Beoordeling met een voldoende of onvoldoende. In uitzonderlijke gevallen kan een cijfer worden gegeven.
 • Organisatie
  • De projecten vinden in principe plaats op locatie, maar de werkplek kan in voorkomende gevallen ook op de universiteit zijn.
  • Het individueel project is niet gebonden aan een vaste periode in het studiejaar.
  • Het project is 6 ECTS (studiebelasting van 168 uur) of 12 ECTS (studiebelasting van 336 uur).
  • Het stageverslag zal bij de opleiding slechts intern beschikbaar zijn.
  • Er wordt vanuit de opleiding geen stagecontract gebruikt, dus er kunnen bilaterale afspraken worden gemaakt tussen student en opdrachtgever.