Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Inleveren scriptie: uploaden

Inleveren scriptie: uploaden

Ga naar 'Thesis Submit Wizard - Inleveren scriptie' (via de gelijknamige 'knop' hieronder) en volg daarna de stappen 1 t/m 10 zoals hier aangegeven:

  1. Log in met je UvA-netID
  2. Vul in: opleiding, datum en titel van de scriptie, naam en e-mailadres van de UvA-afstudeerbegeleider (de UvA-afstudeerbegeleider is degene die het afstudeerwerk heeft beoordeeld en verantwoordelijk is voor het eindcijfer. Deze beoordeling moet worden gegeven door een aan de UvA verbonden lid van de wetenschappelijke staf).
  3. Lever één file met de complete scriptie in (uploaden).
  4. Het systeem genereert een e-mail naar de begeleider, met daarin een link via welke hij de scriptie kan bekijken en controleren.
  5. De begeleider bevestigt dat de scriptie de juiste is (dat wil zeggen dat het de tekst is op grond waarvan de student ten minste een zes als beoordeling heeft gekregen) en in het archief kan worden opgenomen. Deze controle vervangt de handtekening op de papieren scriptie.
  6. Daarnaast geeft de begeleider aan of de scriptie openbaar mag worden gemaakt. Wanneer in je scriptie vertrouwelijke informatie staat, kun je met je begeleider afspreken dat de scriptie niet openbaar wordt gemaakt.
  7. De begeleider moet afzonderlijk het eindcijfer voor het afstudeerwerk schriftelijk (gedateerd en ondertekend) naar het Education Service Centre sturen -als ware het een tentamenuitslag.
  8. Wanneer de begeleider deze stappen heeft doorlopen, wordt een e-mail naar het Education Service Centre gegenereerd, zodat zij weten dat de diploma-aanvraag kan worden afgehandeld.
  9. Het systeem genereert ook een e-mail naar de bibliotheek, waarna de scriptie wordt opgenomen in het archief.
  10. Wanneer de begeleider en de student geen bezwaar hebben gemaakt, wordt vervolgens de scriptie openbaar gemaakt via de Universiteitsbibliotheek.

Wanneer je bezwaar hebt tegen een vermelding van je naam op het internet, moet je naast het uploaden van de scriptie een e-mail sturen aan het Education Service Centre met het verzoek de scriptie (en je naam) niet te publiceren. De scriptie komt dan alleen in het archief.

Thesis Submit Wizard - Inleveren scriptie 

Scripties Online - Universiteitsbibliotheek UvA