Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Examencommissie Informatiekunde

Behandeling verzoeken door de Examencommissie

Gedurende het academisch jaar kunnen op ieder moment verzoeken worden ingediend bij de examencommissie. De examencommissie vergadert in beginsel iedere maand. De agenda voor een vergadering van de examencommissie wordt in de week voor de vergadering samengesteld uit de op dat moment bij de examencommissie ingediende stukken.

De examencommissie hanteert in beginsel een behandeltermijn van 8 weken. Zij streeft ernaar om verzoeken van studenten zo spoedig mogelijk te behandelen.

  BSc Informatiekunde
2020  
Januari 7 januari 2020
Februari 25 februari 2020
Maart 24 maart 2020
April 21 april 2020
Mei 19 mei 2020
Juni 23 juni 2020
Juli 28 juli 2020
Augustus 25 augustus 2020

Voorgaande informatie heeft tot doel studenten en medewerkers enig inzicht te geven in de planning van de vergaderingen van de subcommissies van de examencommissie Exacte wetenschappen en Informatiewetenschappen. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De examencommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar vergaderschema en/of procedure.