Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Opleidingscommissie Informatiekunde

 • Wat is de opleidingscommissie (OC)?

  Een OC is een bij wet ingesteld advies- en inspraakorgaan op opleidingsniveau. Een OC wordt ingesteld voor een opleiding of voor een groep van opleidingen en bestaat voor 50% uit studenten en voor 50% uit docenten uit de opleiding.

 • Wat doet de OC?

  In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn de taken van de OC als volgt gedefinieerd:

  • Het uitbrengen van advies over de onderwijs- en examenregeling (OER)
  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze waarop de onderwijs- en examenregeling wordt uitgevoerd (dit doet een OC door te kijken naar de onderwijsevaluaties, de studiegids en de studiehandleidingen)
  • Het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan opleidingsdirecteur of onderwijsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding

  De opleidingscommissie doet dit door de opleidingsdirecteur of decaan gevraagd en ongevraagd te adviseren over het onderwijsbeleid. Dit doet ze door:

  • Informatie te halen (bv. uit vakevaluaties en via panelgesprekken)
  • Te adviseren over o.a. de OER en gegeven vakken
  • Het advies te onderbouwen met argumenten
  • Het signaleren van knelpunten binnen de opleiding
   • Curriculum (aansluiting vakken, eindtermen)
   • Organisatie (roosters, zalen, computers, etc.)
   • In de gaten houden van de aansluiting van de vooropleiding met het curriculum

  Samengevat is de OC het orgaan waar over de kwaliteit van het onderwijs gesproken wordt. De inbreng van zowel studenten als docenten is daarbij van groot belang.

 • Waarvoor kan ik bij de OC terecht?

  Heb je een klacht of opmerking over een specifiek vak, of heb je juist een suggestie die over de opleiding in het algemeen gaat, neem dan contact op met de OC. Zij zullen je suggesties behandelen en hier desgewenst actie op ondernemen.

 • Ik wil graag zelf lid worden van de OC. Kan dat?

  Als jij graag wil meepraten over de inrichting en kwaliteit van het onderwijs, dan kun je solliciteren voor een plek in de OC. Nieuwe OC-leden krijgen een cursus aangeboden van de faculteit om hen wegwijs te maken binnen de medezeggenschap en de rol van de OC daarin. Als je meer informatie wilt of geïnteresseerd bent in lidmaatschap, lees dan verder onder ‘lid worden’.

 • Lid worden van jouw opleidingscommissie?

  Wist je dat de opleidingscommissie (OC) steeds meer invloed krijgt op de invulling van jouw opleiding? Lijkt het jou leuk om mee te denken over verbeteringen in je opleiding? Dan is zitting nemen in de opleidingscommissie wellicht iets voor jou!

  Jaarlijks zijn er per 1 september plaatsen beschikbaar voor nieuwe OC-leden.

  Wat houdt het in?

  Als student-lid van de opleidingscommissie:

  • Adviseer je de opleidingsdirecteur over de onderwijs- en examenregeling
  • Bespreek je de evaluaties van de vakken en het curriculum
  • Signaleer en analyseer je de ontwikkelingen binnen je opleiding en breng je hierover advies uit aan je opleidingsdirecteur
  • Onderhoud je contact met studenten binnen je opleiding;
  • Vergader je met de commissie
  • Ben je ongeveer acht tot tien uur per maand actief voor de OC
  • Ontvang je een uitnodiging voor een scholingsmiddag

  Solliciteren

  Wil jij graag een academisch jaar lang zitting nemen in de OC van jouw opleiding, solliciteer dan via onderstaande link:

  Aanmelden student-lid OC

 • Testimonials

  Ben jij benieuwd hoe het is om bij de OC te zitten? Op deze pagina vertellen studenten van de opleidingscommissie voor de bachelor Natuur- en Sterrenkunde over hun ervaringen. Wil je graag contact met studenten in de OC van jouw opleiding, kijk dan op de contact pagina.

  Mark Snelders: De studie is voor mij nog leuker geworden door mijn lidmaatschap van de OC

   ‘Ik ging bij de OC omdat het mij leuk leek om met een kritische blik naar de opleiding te kijken en deze zo hopelijk nog beter te maken. Ook weet ik nu meer van de opleiding, omdat ik mijn best doe alle beschikbare informatie te verwerken. Er komen regelmatig studenten naar mij toe met vragen en meestal lukt het ook om die te beantwoorden. Ik ben er trots op dat ik meer betrokken ben geraakt bij de opleiding. Naar mijn idee is de studie daardoor nog leuker geworden.’

  Ruben van Ruiten: Er wordt echt iets gedaan met onze inbreng

   ‘Het is leuk dat er naar de stem van de studentenfractie in de OC wordt geluisterd en er ook echt iets mee wordt gedaan. Toen bijvoorbeeld veel studenten aangaven dat de werkdruk bij het eerstejaarspracticum te hoog lag, zijn er aanpassingen gedaan. Een ander voorbeeld is dat we in het accreditatierapport van de NVAO het advies kregen om een vak met filosofische insteek (bijvoorbeeld ethiek of wetenschapsfilosofie) in het programma op te nemen.

  We hebben toen actief bij de studenten geïnformeerd hoe zij hierover dachten en vervolgens een advies gegeven aan de opleidingsdirecteur. Hij heeft uiteindelijk een voorstel gedaan om de opzet van het tweedejaars eindproject aan te passen, zodat daar ruimte kwam voor een vak met filosofische insteek.’

  Laura Schleeper: Ik ben er trots op hoe wij ons inzetten voor de belangen van de student

  ‘Ik ben graag betrokken bij mijn studie, aangezien ik daar het grootste deel van mijn tijd aan besteed. De tijd die ik aan de OC kwijt ben, verschilt per week. In de week waarin we vergaderen ben ik de meeste tijd kwijt. Wij houden dan namelijk als studenten nog een aparte vergadering zonder de docenten erbij. Ook neem ik als vicevoorzitter samen met de voorzitter en de secretaris de agenda door. En natuurlijk moet ik me goed voorbereiden, dus ik ben ook nog tijd kwijt aan het inlezen op de onderwerpen. Ik ben er trots op hoe goed wij als team samenwerken en ons inzetten voor de belangen van de studenten en de kwaliteit van de studie.’