Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie Informatiekunde

 • Waarvoor kun je bij de Examencommissie terecht?

  De Examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. Tevens dient de Examencommissie van iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad.

  De Examencommissie heeft onder andere de volgende taken:

  • goedkeuren van het studieprogramma (=vakkenpakket)
  • vrijstelling verlenen van studieonderdelen
  • erkennen van in het buitenland behaalde studiepunten
  • toestemming verlenen om onderdelen uit een andere opleiding te volgen
  • toelating verlenen tot een opleiding of een studieonderdeel
  • klachten behandelen omtrent tentamens en tentamenuitslagen
  • afnemen van examens
  • meldpunt fraude en plagiaat
 • Behandeling verzoeken door de Examencommissie

  Verzoeken voor de examencommissie
  Voordat je je tot de examencommissie wendt, is het goed om eerst na te gaan of je met je vraag/verzoek wel bij de examencommissie moet zijn.

  Onderwijsbalie
  De onderwijsbalie kan je informatie of uitleg over een bepaalde regeling geven, bijvoorbeeld over diplomering en cijferregistratie. Indien nodig word je doorverwezen naar de studieadviseur. 

  Studieadviseur
  Het kan verstandig zijn om met een studieadviseur te overleggen voordat je een verzoek doet aan de examencommissie. In de meeste gevallen kan een studieadviseur goed inschatten wat de examencommissie nodig heeft om je verzoek te beoordelen.

  Verzoek indienen
  Gedurende het academisch jaar kunnen op ieder moment verzoeken worden ingediend bij de examencommissie. Op deze pagina lees je meer over hoe je jouw verzoek moet indienen.  

  Afhankelijk van het verzoek kan het nodig zijn om aanvullende informatie mee te sturen zoals een vakomschrijving of een cijferlijst.

  Let op: je verzoek wordt pas in behandeling genomen als deze volledig is en je alle benodigde documenten hebt ingediend.

  Afhandelingstermijn
  Je ontvangt uiterlijk binnen 8 weken een reactie op je verzoek, gerekend vanaf het moment dat het volledige verzoek is ingediend. Tijdens onderwijsvrije periodes kan dit langer duren. Het is dus belangrijk je aanvraag ruim op tijd in te dienen, zeker als het besluit van de examencommissie van belang is voor je afstuderen. De examencommissie streeft ernaar om verzoeken van studenten zo snel mogelijk te behandelen.

 • Beroep tegen een besluit van de Examencommissie

  Als je het oneens bent met een schriftelijke uitspraak (beschikking) van een examinator of de Examencommissie van de opleiding (bijvoorbeeld over de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansingen van vakken, practica, tentamens of werkstukken), dan kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). De termijn voor het indienen van een beroep is 6 weken.

  Adres

  College van Beroep voor de Examens (COBEX)
  Spui 21, 1012 WX  Amsterdam

  Zie ook in de A-Z lijst onder Klachten.