Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie Informatiekunde

 • Waarvoor kun je bij de Examencommissie terecht?

  De Examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. Tevens dient de Examencommissie van iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad.

  De Examencommissie heeft onder andere de volgende taken:

  • goedkeuren van het studieprogramma (=vakkenpakket)
  • vrijstelling verlenen van studieonderdelen
  • erkennen van in het buitenland behaalde studiepunten
  • toestemming verlenen om onderdelen uit een andere opleiding te volgen
  • toelating verlenen tot een opleiding of een studieonderdeel
  • klachten behandelen omtrent tentamens en tentamenuitslagen
  • afnemen van examens
  • meldpunt fraude en plagiaat
 • Laten goedkeuren van je studieprogramma (=studieplan)

  Aan het eind van je tweede studiejaar moet je je studieprogramma laten goedkeuren door de Examencommissie. De deadline daarvoor is 15 juni.

  Waarom laten goedkeuren?

  Het laten goedkeuren van je studieprogramma is belangrijk omdat daarmee ook de door jou gekozen keuzevakken worden beoordeeld.
  Je wil natuurlijk niet in de situatie belanden dat je al keuzevakken hebt gevolgd die daarna toch nog afgekeurd worden door de Examencommissie.

  Hoe laten goedkeuren?

  Via onderstaande link vul je in welke vakken je tijdens de bachelor hebt behaald en welke vakken je nog moet behalen. Biedt het gehele studieplan op deze manier ter goedkeuring aan bij de Examencommissie. LET OP: als je studieprogramma is gewijzigd na eerdere goedkeuring, laat dit dan opnieuw beoordelen door de Examencommissie! 

  Deadline: wanneer laten goedkeuren?

  De Examencommissie hanteert een behandeltermijn van 8 weken.
  Omdat je, voordat je in september aan je keuzevakken begint, goedkeuring nodig hebt, moet je je studieplan uiterlijk 15 juni ter goedkeuring aanbieden aan de Examencommissie via onderstaande link: je krijgt dan in augustus nog bericht.

  LET OP

  Elke wijziging in het studieprogramma dient door de Examencommissie opnieuw goedgekeurd te worden.
  Heb je al een goedgekeurd studieprogramma maar heb je iets gewijzigd (je hebt bijvoorbeeld een ander keuzevak gevolgd), wijzig je studieprogramma dan via onderstaande link en dien dit opnieuw aan ter goedkeuring bij de Examencommissie.

  Vul hier je studieprogramma in (in de online Studieplan Applicatie) en biedt het ter goedkeuring aan bij de Examencommissie (log in met je UvAnetID)

  Toelichting invullen studieprogramma in Studieplan Applicatie (pdf)
 • Behandeling verzoeken door de Examencommissie

  De Examencommissie vergadert 1 keer in de maand.
  Zie voor een overzicht de tabel hieronder.
  De Examencommissie behandelt alléén complete verzoeken.
  Uiterlijk binnen drie weken na de vergadering ontvang je het besluit van de Examencommissie.

  uiterste inleverdatum verzoeken IK 

  Uiterlijke ontvangstdatum besluit IK

  zaterdag 8 september 2018 dinsdag 2 oktober 2018
  zaterdag 6 oktober 2018 dinsdag 30 oktober 2018
  zaterdag 10 november 2018 dinsdag 4 december 2018
  zaterdag 8 december 2018 woensdag 2 januari 2019
  zaterdag 12 januari 2019 dinsdag 5 februari 2019
  zaterdag 16 februari 2019 dinsdag 12 maart 2019
  zaterdag 9 maart 2019 dinsdag 2 april 2019
  zaterdag 6 april 2019 dinsdag 30 april 2019
  zaterdag 11 mei 2019 dinsdag 4 juni 2019
  zaterdag 8 juni 2019 dinsdag 2 juli 2019
  dinsdag 9 juli 2019 vrijdag 9 augustus 2019
  dinsdag 20 augustus 2019 vrijdag 20 september 2019
 • Beroep tegen een besluit van de Examencommissie

  Als je het oneens bent met een schriftelijke uitspraak (beschikking) van een examinator of de Examencommissie van de opleiding (bijvoorbeeld over de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansingen van vakken, practica, tentamens of werkstukken), dan kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). De termijn voor het indienen van een beroep is 6 weken.

  Adres

  College van Beroep voor de Examens (COBEX)
  Spui 21, 1012 WX  Amsterdam

  Zie ook in de A-Z lijst onder Klachten.