Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

A-Z

Resultaten: 1 - 107 van 107
Resultaten: 1 - 107 van 107
 • Academische kalender
 • Adres wijzigen
 • Afstudeerproject Bachelor Informatiekunde: ingangseisen en procedure
 • Afstuderen en diploma aanvragen
 • Assisteren bij onderwijs
 • Betalen bij de UvA
 • Beurzen
 • Bindend Studieadvies (BSA)
 • Buitenland
 • Canvas
 • Carrière
 • Collegegeld
 • Collegekaart
 • CREA
 • Crisismonitor
 • Dataopslag
 • Declaraties
 • Diversiteit
 • Diversiteit aan de FNWI
 • Docent van het Jaar
 • Duurzaamheid en FNWI
 • E-mail voor studenten
 • Education Desk FNWI
 • Enquêtes (Qualtrics)
 • Eten en drinken
 • Examencommissie Informatiekunde
 • Facultaire Studentenraad (FSR) - FNWI
 • Fietsenstallingen
 • Flexstuderen
 • Grading scheme
 • Herinschrijven
 • Honoursprogramma Informatiekunde
 • Huis- en gedragsregels
 • ICT-gedragsregels
 • Incidentenregistratie
 • Inleveren scriptie: uploaden
 • Inschrijven UvA-student naar VU
 • Kamers in Amsterdam
 • Klacht, bezwaar of beroep
 • Laptop: helpdesk
 • Laptop: minimumeisen
 • Masterfase
 • Medezeggenschap
 • Mijn UvA app
 • Nationale Studenten Enquête (NSE)
 • Nieuwe studenten Informatiekunde
 • Ondernemerschap
 • Onderwijs- en Examenregeling (OER)
 • Online proctoring
 • Online studeren
 • Opleidingscommissie Informatiekunde
 • Organisatie Informatiekunde
 • Parkeren
 • Plagiaat en fraude
 • Printen, kopiëren en scannen
 • Privacy
 • Psychologen
 • Rechten en plichten van de student
 • Regelingen en reglementen FNWI
 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
 • Ruimte reserveren en studieplek vinden
 • Samenwerking bètafaculteiten VU en UvA
 • Schone campus
 • Security (ICT-beveiliging)
 • SIS
 • Sociale veiligheid: wegwijzer voor studenten
 • Software
 • Sport
 • Stageproject Bachelor Informatiekunde
 • Stages buiten de UvA
 • Stilteruimte
 • Studentassessor FNWI
 • Studenten Services
 • Studentenartsen
 • Studentendecanen
 • Studentennieuwsbrief - To Dah Loo
 • Studentenraadsverkiezingen
 • Studentenstatuut
 • Studeren met een functiebeperking
 • Studieadviseur FNWI
 • Studiefinanciering
 • Studiegids
 • Studieplekken reserveren
 • Studieprogramma Informatiekunde
 • Studietwijfels
 • Studievereniging VIA
 • Succesvol studeren
 • Taalvaardigheid
 • Tentamenvoorzieningen
 • Thuisstuderen tijdens Corona
 • Toegankelijkheid van gebouwen
 • Trainingen en workshops
 • Uitschrijven
 • UvA Q - Onderwijsevaluaties
 • UvA-panel
 • UvAnetID
 • Vakaanmelding
 • Veilige studie- en werkomgeving
 • Verenigingen
 • Vertrouwenspersoon
 • Verzekeringen
 • Voorzieningen Science Park 904
 • VPN (toegang tot het UvA-netwerk)
 • Webcolleges
 • Wifi
 • Zoom
 • Zwanger- en ouderschap tijdens studie