For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Nordom

Studievereniging Scandinavistiek

Als student Scandinavische talen en culturen kun je lid worden van de studievereniging Nordom. Dit geeft je volop de gelegenheid om contacten te leggen met je medestudenten uit verschillende studiejaren. Nordom organiseert filmavonden, themabijeenkomsten en borrels. Ook verzorgt Nordom met enige regelmaat een tijdschrift waaraan zowel docenten als studenten meewerken. Met je lidmaatschap krijg je soms korting op studieboeken.

De vereniging is ook betrokken bij de organisatie van de Scandinavistendagen: een tweedaags congres dat eens in de twee jaar plaatsvindt, en dat bij toerbeurt georganiseerd wordt door de opleidingen Scandinavische talen en culturen in Amsterdam, Groningen en Gent. Tijdens het congres kunnen docenten en studenten, onderling en met Scandinavische gastsprekers, over een thema van gedachten wisselen.

Contact

Nordom 
Bezoekadres: Spuistraat 134 (kamer 1.12), 1012 VB Amsterdam
Postadres: Postbus 1636, 1000 BP Amsterdam