Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Feiten & FAQ's

Wachttijd Geneeskunde

Wat is wachttijd en waarom is er wachttijd? Waar moet je rekening mee houden? Lees de informatie en veelgestelde vragen.

Wachttijd: meer uitleg

Wachttijd is gedefinieerd als de tijd tussen de eerste dag van de maand nadat de student een startdatum voor zijn masterprogramma heeft ontvangen, en het moment dat de student daadwerkelijk kan starten met de masteropleiding. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de student gebruik maakt van alle flexibele opties die voorafgaand aan de overige curriculumonderdelen gevolgd kunnen worden, én dat al die curriculumonderdelen aansluitend worden gevolgd.

We gebruiken de definitie om de wachttijd te berekenen. Jouw individuele wachttijd kan afwijken van de berekende wachttijd, omdat je er bijvoorbeeld voor kiest om het keuzeonderwijs in het derde jaar te doen. Of omdat je een vrijstelling hebt voor de wetenschappelijke stage. 

Minimale wachttijd

De minimale wachttijd is de tijd tussen de 1e dag van de maand nadat de student een startdatum voor zijn masterprogramma heeft ontvangen, en de eerst mogelijke datum waarop een student uit de groep kan starten met de masteropleiding (zie definitie wachttijd).

Maximale wachttijd

De maximale wachttijd is de tijd tussen de 1e dag van de maand nadat de student een startdatum voor zijn masterprogramma heeft ontvangen, en de laatst mogelijke datum waarop een student uit de groep kan starten met de masteropleiding (zie definitie wachttijd).

Veelgestelde vragen/FAQ's

 • Hoe ziet het programma van de master Epicurus eruit?
  Programma master Epicurus

  De master Epicurus is een driejarig programma dat bestaat drie fases en twee zelfstandige modules. De drie masterfases bestaan uit coschappen (klinische stages) en onderwijsweken in een vaste volgorde. De twee zelfstandige modules zijn het keuzeonderwijs en de wetenschappelijke stage.

  Programma master Geneeskunde Epicurus
  Programma master Epicurus
 • Hoe lang is de gemiddelde wachttijd?

  Dat is niet precies te voorspellen. De wachttijd is met name afhankelijk van het aantal studenten dat zich aanmeldt voor uitgifte van masterpakketten. De wachttijd wordt elke maand bijgewerkt op de A-Z lijst. Omdat het aantal studenten dat zich maandelijks aanmeldt steeds anders is, fluctueert de lengte van de wachttijd dus. Ook zijn er verschillen in de duur van de wachttijd bij reguliere, nominale, DuMA- en MD PhD- studenten.

 • Waarom is er wachttijd?

  Wachttijd ontstaat doordat meer studenten zich aanmelden voor het masterprogramma dan dat er beschikbare startdata zijn. De instroom in de master geneeskunde is onder meer afhankelijk van het aantal klinische stageplaatsen. Enige wachttijd is ook normaal, omdat er geen 300 studenten tegelijk kunnen starten.

  In de regio Amsterdam is er voor de opleiding geneeskunde op dit moment een krapte m.b.t. die stageplaatsen. Dat komt onder andere door het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis, maar ook door het samengaan van VU en AMC tot Amsterdam UMC, fusies tussen algemene ziekenhuizen en het feit dat er twee geneeskunde opleidingen zijn in Amsterdam. Hierdoor is er geen onbeperkte instroom in het masterprogramma. Een student die zijn bachelor heeft afgerond bepaalt bovendien zelf wanneer hij zich inschrijft voor het masterprogramma. Soms doet hij dat direct na het afstuderen, soms pas na een paar maanden of een jaar.

 • Welke onderdelen van de Master Geneeskunde kan ik straks flexibel indelen?

  (digitaal) Keuze-onderwijs 

  Het eerste onderdeel dat je kunt volgen in de master is keuzeonderwijs. Het is niet verplicht om hiermee te starten, je kunt het keuzeonderwijs ook ná de klinische stages in het derde jaar volgen.

  Als je het (digitale) keuzeonderwijs later doet, dan start je acht weken later met je master. Meer informatie vind je in de Onderwijsregeling keuzeonderwijs op de A-Z lijst

  Als je het keuze-onderwijs aan het begin van je programma volgt, dan kun je geen klinische stage (keuzecoschap) naar keuze doen. Je kunt dan kiezen voor een onderwijs- of trainingsmodule of een niet-klinische stage. 

  Wetenschappelijke Stage

  • Je kunt ook starten met je wetenschappelijke stage als eerste onderdeel van de master. Dat is niet verplicht,  je kunt deze ook in masterjaar 3 doen. Dat start je 24 weken later met je master. 
  • Je kunt kiezen voor een verlengde wetenschappelijke stage in plaats van het volgen van keuzeonderwijs. Een verlengde wetenschappelijke stage beslaat 24 weken in plaats van 16 weken. Je kunt alleen een verlengde wetenschappelijke stage doen als je dit vóór de start van de wetenschappelijke stage aangeeft. 

  Meer info over de Wetenschappelijke stage vind je op de A-Z-lijst.

 • Welke invloed heeft COVID-19 op de wachttijd?

  Vanwege COVID-19 zijn de klinische stages tijdelijk stopgezet van 16 maart 2020 tot 22 juni 2020. Hierdoor is de wachttijd opgelopen met 14 weken. Wat de eventuele toekomstige gevolgen zijn van COVID-19 op de wachttijd is momenteel niet te zeggen.

 • Wat kan ik doen tijdens mijn wachttijd?

  Heel veel! Kijk bij ‘Wachttijd’ op deze website.

 • Kan ik een andere bachelor of master volgen tijdens mijn wachttijd?

  Onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden kan dit. Je zult moeten uitzoeken of dat in jouw situatie mogelijk is en wat het financieel voor jou betekent. Neem daarvoor ook contact op met de studentendecanen van de UvA.

  Je leest hier meer over het volgen van een andere minor of master in de wachttijd:

 • Kan ik in de wachttijd gebruik blijven maken van studentenvoorzieningen van de UvA zoals studentenhuisvesting?

  Ja, dat kan. Sommige studentenwoningen, studentenorganisaties of andere organisaties dan wel instanties vragen jaarlijks een bewijs van inschrijving om te toetsen of je nog student bent. Tijdens de wachttijd kun je bij de studentendecaan een verklaring aanvragen waarmee je aantoont dat je in je wachttijd zit. De studentendecaan geeft deze verklaring alleen af als je je hebt ingeschreven voor de loting in de eerst mogelijke maand nadat je je bachelor hebt behaald. Meld je je later aan voor de loting, dan krijg je deze verklaring niet.

  Vermeld in je aanvraag de volgende gegevens:

  • Naam, studentnummer en adres;
  • Doel van de brief (om welke woningbouwvereniging of andere instantie gaat het?);
  • Bewijs van wachttijd/startdatum van je masterpakket ;
  • Aantal brieven dat je nodig hebt (iedere instantie krijgt aparte brief).

  Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Claudia Fluggen (studentendecaan) via c.fluggen@uva.nl, of 020-5251401 (donderdagen tussen 9.00 en 10.00 uur).

 • Kan ik tijdens de wachttijd mijn mailadres van Amsterdam UMC blijven gebruiken?

  Ja. Als je je uitschrijft bij de UvA, behoud je je Amsterdam UMC-mailadres tijdens de gehele wachttijd. Op die manier houd je toegang tot intranet en kun je contact houden met de opleiding. 

 • Kan ik tijdens mijn wachttijd mijn wetenschappelijke stage alvast regelen?
 • Hoe houden jullie studenten op de hoogte over (ontwikkelingen rondom) de wachttijd?

  Vanuit de opleiding ontvangen jullie regelmatig mails met een update rondom de wachttijd. Hou je mailbox hiervoor dus goed in de gaten. Alle updates vind je ook verzameld op de A-Z-lijst onder Wachttijd. 

Staat je vraag er niet bij?

Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Tip: kijk ook op de A-Z lijst als je nog andere vragen hebt!