Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Sociale veiligheid

Wegwijzer voor medewerkers

Sociale veiligheid

De UvA wil een veilige basis en een positief klimaat bieden voor jou als medewerker. Als je onverhoopt te maken hebt met onveilige situaties of ongewenst gedrag, zijn er verschillende personen en instanties bij wie je terecht kunt.

Afhankelijk van jouw situatie kan het goed zijn als je een ongewenste situatie eerst bespreekt met je leidinggevende. Als dat om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dan kun je gebruik maken van de andere opties in dit overzicht. Het kan ook zo zijn dat je leidinggevende je hiernaar verwijst.

 • Heb je te maken met ongewenst gedrag?

  Als je te maken hebt met ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie) kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag. Zij bieden steun en helpen bij het zoeken naar een manier om het ongewenste gedrag te beëindigen of de-escaleren. Indien nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverleners. Ook kunnen zij je helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

 • Heb je vragen over je werk- en rechtspositie?

  Heb je vragen over je werk- en rechtspositie, zoals arbeidsvoorwaardelijke regelingen, een (dreigend) geschil met je leidinggevende of een reorganisatie? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon individuele rechtspositie (VIR). Als arbeidsjurist kan de VIR je adviseren over je rechtspositie. De VIR is onafhankelijk en probeert zoveel mogelijk te bemiddelen bij conflicten. Omdat de VIR maar beperkt voor de UvA werkt, doorgaans op dinsdag en vrijdagochtend,  kun je hem het best bereiken per e-mail.

  Mr. R. (Remko) Koopman

  Vertrouwenspersoon voor individuele rechtpositie

 • Buiten de UvA
  • Eigen huisarts of psycholoog
  • Centrum Seksueel Geweld (CSG):
   www.centrumseksueelgeweld.nl of 0800- 0800 – 0188
  • Politie: Als er sprake is van een strafbaar feit kun je dit
   rapporteren bij de politie.
   Bij spoed bel je het alarmnummer 112.
   Als er geen sprake is van spoed bel je 0900 – 8844.
  • Veilig thuis - hulp bij huiselijk geweld www.veiligthuis.nl
   of 0800-2000
  • Jellinek - expert op het gebied van alcohol- en
   drugsgebruik en verslavingszorg www.jellinek.nl of
   088-505 1220
  • 113 - zelfmoordpreventie
   www.113.nl of 0800-0113

Meer informatie over de UvA en sociale veiligheid

Meer informatie over het beleid en initiatieven van de UvA op het gebied van sociale veiligheid vind je op uva.nl/sociale veiligheid.

In de gedragscode van de UvA staat hoe we met elkaar omgaan en wat te doen als er toch sprake is van ongewenst gedrag.

Er is onlangs nieuwe regelgeving vastgesteld voor de ombudsfunctionaris, de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en de klachtenregeling. Deze regelgeving gaat op 1 november 2021 in. Lees meer over de nieuwe regelgeving.