Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Aanmelden voor de master, startdata en masterpakketuitgifte

Aanmelden voor de master, startdata en masterpakketuitgifte

Masterpakketuitgifte en startdata AMC-UvA

Laatste update: 01-10-2021

Iedere maand worden er startdata verloot onder ingeschreven studenten die voldoen aan de instroomeisen. Na het uitvoeren van de loting actualiseren we de informatie over de startdata van de Master Geneeskunde Epicurus.

Je exacte startdatum is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de loting in de betreffende maand. Iedere drie weken kunnen er 24 studenten starten met de master Geneeskunde.

Overzicht Startdata

Bij de volgende loting (november) van de Master Geneeskunde Epicurus zijn de eerst mogelijke startdata (wijzigingen voorbehouden, de verdeling van beschikbare pakketten kan nog wijzigen door het definitieve aantal nominaal studenten):

Startdatum Keuzeondewijs of Verlengde Wetenschappelijke stage

Startdatum Wetenschappelijke stage

Startdatum Onderwijs en Klinisch stageprogramma

Beschikbare pakketten

26-09-2022 28-11-2022 22-05-2023 13 beschikbaar voor reguliere studenten

Reservering masterpakketten

Voor bepaalde startdata zijn pakketten gereserveerd voor nominaalstudenten, DUMA- studenten, of MD/PhD studenten. Als er pakketten zijn gereserveerd, dan staat dit vermeld in de tabel per startdatum.

Pakketten nominaalstudenten

Ben je aangemeld voor de nominaalregeling en studeer je nominaal af? Dan wordt je automatisch meegenomen in de loting van de nominale masterpakketten. Het aantal aanmeldingen voor de nominaalregeling 2022 is eind september vastgesteld op 137. Het Opleidingsteam Geneeskunde heeft bepaald wanneer nominaalstudenten kunnen starten met de master en hoeveel pakketten er per startdatum worden gereserveerd voor nominaalstudenten. Er zijn pakketten gereserveerd van oktober 2022 tot en met maart 2023 (startdatum keuzeonderwijs).

Factoren zoals wachttijd, het aantal aanmeldingen voor de nominaalregeling en de reguliere aanmeldingen, hebben invloed op de periode en het percentage pakketten dat per startdatum voor nominaalstudenten gereserveerd wordt.

Er worden 10% minder pakketten gereserveerd dan het aantal aanmeldingen. In totaal zijn voor de lichting 2022 dus 124 pakketten gereserveerd. 

Aanmelden loting startdata en masterpakket

Voorwaarden voor aanmelding

Elke student die start in de master Geneeskunde krijgt een masterpakket. Dat pakket bestaat uit een startdatum en een programma voor je klinische stages (welke klinische stages loop je in welk ziekenhuis). Deze masterpakketten wijzen we toe aan studenten in een loting, die we maandelijks uitvoeren. Wil je hieraan meedoen, dan moet je je aanmelden. Dat kan tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de loting van de startdata plaatsvindt. Om mee te doen, moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je meld je aan vóór de eerste van de betreffende maand.
 2. Je hebt alle onderdelen van het bachelorprogramma behaald vóór de eerste van die maand. Alle resultaten moeten door de coördinatoren doorgegeven zijn aan de Onderwijsadministratie vóór de eerste van de maand.
  Voorbeeld:  Je meldt je aan op 15 mei voor de loting van juni. De resultaten van je laatste studieonderdeel zijn op 15 mei nog niet bekend, maar deze verwacht je wel voor 1 juni. Als de resultaten bekend zijn bij de controle in de 1e week van juni dan loot je mee. Als de resultaten nog niet bekend zijn, dan krijg je bericht dat je niet voldoet en niet mee kunt loten.

Ben je nominaalstudent? Dan hoef je je niet aan te melden voor de master, maar je loot wel mee binnen de groep van nominaalstudenten voor een startdatum.

Aanmelden voor de master Geneeskunde

Meld je aan met het digitale aanmeldformulier via de Digitale Student Servicedesk. Deze vind je via www.uva.nl/dssd. Log in met je UvAnetID en volg de stappen:

 1. Selecteer de opleiding “Geneeskunde Master”
 2. Ik wil iets aanvragen of regelen
 3. Aanmelding coschappakketuitgifte

Ben je uitgeschreven bij de UvA? Meld je dan aan via onderstaand formulier.

De Onderwijsadministratie doet na de deadline een controle op ingangseisen, en informeert je via mail. Voldoe je niet (bv een tentamenresultaat is onvoldoende of een tentamenbewijs ontbreekt), dan laten we weten dat je niet kunt deelnemen aan de loting. Je meldt je dan opnieuw aan voor een loting in een volgende maand.

Aanmelden is bindend

Aanmelden voor een loting is bindend. Afmelden kan alleen uiterlijk vóór de eerste van de maand. Daarna loot je mee. Trek je je terug na deze deadline, dan kun je een jaar lang niet meeloten. Als je niet verschijnt bij een stage of ander onderdeel uit het toegewezen pakket, mag je op z’n vroegst één jaar na de datum van je afmelding/wegblijven opnieuw meeloten. Uitzonderingen maken we alleen bij dwingende persoonlijke omstandigheden. Benader hiervoor een van de studieadviseurs.

Over de loting 

De Onderwijsadministratie voert de loting uit en kent aan elke student die meeloot, een random lotnummer toe.

Voor de Master Epicurus vinden twee lotingen plaats:

 1. De loting van een startdatum. Deze loting vindt maandelijks plaats. Je wordt ingedeeld voor een startdatum binnen de range van startdata die bij die loting uitgegeven worden. Na deze loting weet je wanneer je start met de master.
 2. De loting van de pakketten voor de klinische stages. Ongeveer drie maanden voor de start van het klinische gedeelte ontvang je een mail met jouw pakket. Daarin staat welke stages je loopt in welk ziekenhuis.

Ruilen van masterpakket

Je mag met een medestudent van masterpakket ruilen. Nominaalstudenten krijgen een week de tijd om onderling te ruilen, daarna kunnen zij met reguliere studenten ruilen van startdatum. Ruilen kan alleen volgens onderstaande voorwaarden:

 • Je beschikt over een startdatum (je hebt dus al meegeloot);
 • Je kunt ruilen tot uiterlijk 3 maanden vóór de start van het klinische coschappenpakket;
 • Je kunt alleen ruilen van startdatum, losse pakketonderdelen ruilen kan niet.

Ruilen van een masterpakket doe je op eigen verantwoordelijkheid.

Hoe ruil je?

 1. Bied via je eigen netwerk je pakket aan. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van de bestaande (bachelor) groepen op Facebook, Instagram of WhatsApp. Vanuit de opleiding ontwikkelen we een platform waar je je pakket kunt ruilen. Zodra dit klaar is, informeren we jullie.
 2. Heb je een ruilpartner gevonden? Mail het ruilverzoek naar je ruilpartner en laat je ruilpartner de ruil per mail bevestigen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onderstaande tekst:  

Bij deze wil ik laten weten dat ik mijn:

 • gehele masterpakket (startdatum wetenschappelijke stage en de startdatum van de klinische stages) met [STARTDATUM]

of

 • mijn startdatum van [STARTDATUM] klinische stages

wil ruilen met [naam ruilpartner] met studentnummer [studentnummer]
Hij /zij heeft als startdatum: [startdatum wetenschappelijke stage of startdatum klinische stage ruilpartner]

 1. Maak een melding via de DSSD en voeg bovengenoemde mailwisseling toe;

De Onderwijsadministratie verwerkt de ruil in KL-APP en bevestigt de ruil via de DSSD aan jullie allebei.

Vrijgekomen startdata master AMC-UvA

Het komt voor dat reeds vergeven startdata vrij komen in de master Epicurus. Dit komt o.a. door het overstappen van UvA-studenten naar andere universiteiten, en afmelding van studenten. Om in aanmerking te komen voor een vrijgekomen startdatum kan je je hier nu voor aanmelden. 

Hoe worden de vrijgekomen startdata toegewezen?

Als je voor een vrijgekomen startdatum in aanmerking wilt komen, dan meld je je aan via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier vrijgekomen startdata

Degene wiens startdatum het eerst na de vrijgekomen startdatum ligt krijgt de eerdere startdatum.  Bij meerdere aanmeldingen met een gelijke periode van vrijgekomen startdatum tot oorspronkelijke startdatum loten wij at random. Hierbij gaan wij uit van de startdatum klinische stage in de Master Epicurus. 

Voorbeeld: 

Er is een pakket vrijgekomen met startdatum klinische stage 29 november 2021. 
Er melden zich zes studenten aan om in november 2021 te starten: 
-    drie met startdatum 20 december 2021
-    twee met startdatum 17 januari 2022
-    één met startdatum 7 februari 2022

Onder de drie studenten met startdatum 20 december wordt een at random loting uitgevoerd om te bepalen wie er in aanmerking komt voor de vrijgekomen startdatum. Dit betekent ook dat er daarna een pakket vrijkomt met startdatum 20 december. Deze wordt vervolgens op dezelfde manier toegewezen onder geïnteresseerden die zich hebben aangemeld. Vandaar dat aanmelden voor de loting bindend is. Na toewijzing van de plek kan je je niet meer terugtrekken.

Aanmelddeadline: zondag 14 november 2021 23:59 uur

We streven ernaar iedereen die zich heeft aangemeld uiterlijk 1 december 2021 te informeren.
 

Wachttijd

Zoek je tips en inspiratie over hoe je het meeste uit je wachttijd haalt? We hebben ze verzameld op het platform Wachttijd!

Studieroutes master Epicurus


Bij de master Epicurus kun je kiezen met welk studieonderdeel je start; keuzeonderwijs, de (verlengde) wetenschappelijke stage of de klinische stage. De wachttijd hangt af van de studieroute die jij kiest; als je start met het Keuzeonderwijs of een verlengde wetenschappelijke stage is je wachttijd het kortst. Als je kiest om te starten met de wetenschappelijke stage of de klinische stage, dan ontstaat er ‘vrijwillige’ wachttijd en wordt jouw totale wachttijd langer.
Hieronder zie je de mogelijke studieroutes.

Studieroute master Epicurus

Deeltijdmogelijkheden

Het is mogelijk om de Master Epicurus in deeltijd te volgen. Je volgt dan de klinische stages die langer zijn dan drie weken in vier dagen per week en je volgt een extra klinische stage om de gemiste uren in te halen. De klinische stages die korter of gelijk zijn aan drie weken volg je voltijds. De onderwijsweken volg je ook voltijds, volgens het standaardrooster. Hier is wel altijd een zelfstudiedag ingepland in de week. 

Deeltijd studeren is voorbehouden aan studenten die een geldige reden hebben en toestemming krijgen voor het studeren in deeltijd. Voorbeelden van redenen zijn de zorg voor kleine kinderen, een chronische ziekte of de topsportstatus. De klinische stages in de deeltijdopleiding worden vooral in de regio Amsterdam gelopen. 

Wil je in aanmerking komen voor een deeltijd studeren? In de flowchart vind je het proces om dit aan te vragen. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de studieadviseurs.

Invulling deeltijdprogramma

In plaats van 5 dagen per week (voltijds) ga je 4 dagen per week je klinische stages volgen. In de klinische stages is de vrije dag vastgesteld op de woensdag.   

Er zijn echter ook weken, waarin je wel alle dagen aanwezig zult moeten zijn. Dit geldt voor:

klinische stages die 3 weken of korter duren; deze worden voltijds gevolgd. Dit gaat om Dermatologie, Oogheelkunde, KNO, Polikliniek Heelkunde, Polikliniek Interne Geneeskunde, en Sociale Geneeskunde;
de onderwijsweken; hier is een aanwezigheidsplicht. Wel is er zelfstudietijd in deze weken gepland. Deze kan je naar eigen inzicht in delen. In Masterfase 1 is deze zelfstudietijd gepland op de woensdag, behalve in de Introductieweken. 

Extra klinische stage

Om te zorgen dat je de voor de opleiding vastgestelde (door deeltijd gemiste) uren maakt, ga je na de klinische stage Sociale Geneeskunde (vóór de Semi-arts-Stage) een extra klinische stage volgen. Deze extra stage heeft een minimale duur van 6 weken en een maximale duur van 13 weken. Als je vanaf de start van het programma direct als deeltijdstudent bent gestart, is de duur 13 weken. Als je slechts een deel van je programma in deeltijd hebt gevolgd, kom je mogelijk in aanmerking tot verkorting van de extra klinische stage tot minimaal 6 weken. Je kunt een beargumenteerd verzoek tot verkorting uiterlijk dan en dan indienen bij de examencommissie. 

Aan de extra klinische stage mag je zelf invulling geven binnen de door de opleiding gestelde kaders. Voordat je de extra klinische stage gaat starten vraag je goedkeuring aan voor de invulling.

De extra klinische stage is onderdeel van Masterfase 3. De feedback die je tijdens de extra stage verzamelt in je portfolio, wordt meegenomen in de High Stake beoordeling van Masterfase 3. Je ziet hiervoor een extra ‘tegel’ in Scorion, het digitaal portfolio. 

Master aan een andere universiteit

Ben je klaar met je bachelor en wil je door met de master Geneeskunde op locatie AMC, dan krijg je te maken met wachttijd: de tijd tussen de loting voor de master en het moment dat je kunt starten. Wil je sneller door? Dan kun je, bij uitzondering, je master volgen aan een andere universiteit.

Vergoedingen en verzekeringen