Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Studieadviseurs

Studieadviseurs

Advies en begeleiding

Bij de studieadviseurs kun je terecht voor informatie en advies over de opleidingen Geneeskunde en Medische informatiekunde en alles wat daarmee samenhangt.

Er zijn diverse mogelijkheden voor overleg met de studieadviseurs. Twee keer per week is er een belspreekuur en inloopspreekuur. Deze spreekuren zijn bedoeld voor betrekkelijk eenvoudige vragen en problemen. Bij ingewikkelde zaken is het beter om een persoonlijke afspraak te maken. En natuurlijk kun je de studieadviseurs ook mailen, via de DSSD. Zie verwijzing hieronder.  

De gesprekken die je met de studieadviseurs hebt, zijn vertrouwelijk. Ook bij mailcontact (via de DSSD) kun je aangeven dat je vertrouwelijkheid wenst, je bericht gaat dan rechtstreeks naar de studieadviseur.

De studieadviseurs van de Faculteit Geneeskunde zijn

 • Dineke Kasper, kamer J0-221.4
 • Anneloes Meijnders, kamer J0-211
 • Willeke Kempkes, kamer J0-210 
 • Jessica Eelhart, kamer J0-210

Telefonisch spreekuur 

Bel 020 - 56 64779 

 • Dinsdag             11.00-12.00 uur  
 • Donderdag       11.00-12.00 uur

Inloopspreekuur

(zonder afspraak)

 • Dinsdag              12.00-13.00 uur 
 • Donderdag        12.00-13.00 uur

Inloopspreekuur voor recidivisten
Met ingang van 4 november 2019 houden de studieadviseurs een extra inloopspreekuur dat speciaal bedoeld is voor eerste, tweede- en derdejaars recidivisten.  Wil jij je studie aanpak of studievoortgang bespreken? Speelt er iets in je leven dat invloed heeft op je studie? Of heb je gewoon behoefte aan een vast ‘gezicht’ binnen de opleiding? Dan ben je van harte welkom op maandag tussen 12.00 u en 13.00 uur.in kamer J0-210.

Afspraak 

De afspraakmogelijkheden (30 minuten) zijn alleen bedoeld voor studenten Geneeskunde en Medische informatiekunde.

Afspraak maken

Online contact

Stel je je vraag liever per mail? Maak dan een melding aan via de Digitale Studenten Service Desk.

Met welke vragen kun je bij de studieadviseur terecht?

Merk je dat het studeren niet gaat zoals je zou willen? Of is er in je leven iets aan de hand dat van invloed is op je studie? Voel je je niet veilig, gediscrimineerd of geïntimideerd of heb je te maken met ongewenst gedrag? Dan is het aan te raden om met de studieadviseur te praten. Ook als je studie juist als een speer gaat en je meer uitdaging zoekt, kan een gesprek met de studieadviseur je helpen om daar stappen in te zetten.

De studieadviseur biedt studenten onder andere ondersteuning bij:

 • Persoonlijke knelpunten of uitdagingen in relatie tot je studie (bijvoorbeeld faalangst);
 • Bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld zwangerschap of ziekte);
 • Voorzieningen bij functiebeperkingen en ziekte (bijvoorbeeld financiële ondersteuning, of extra tentamentijd bij dyslexie);
 • Studieplanning (bijvoorbeeld bij vertraging);
 • Keuzeprocessen in relatie tot je studieloopbaan (bijvoorbeeld in geval van combineren studies, of studietwijfel);
 • Studievaardigheden;
 • Vertrouwenszaken;
 • Wet- en regelgeving en rechten en plichten van student en onderwijsinstituut.

De studieadviseur biedt coassistenten onder andere ondersteuning bij:

 • Persoonlijke knelpunten of uitdagingen in relatie tot de coschappen (bijvoorbeeld faalangst of last van hoge werkdruk);
 • Coschapplanning bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld zwangerschap of ziekte);
 • Voorzieningen bij functiebeperkingen en ziekte (bijvoorbeeld financiële ondersteuning);
 • Keuzeprocessen (bijvoorbeeld de invulling van het laatste masterjaar);
 • Vertrouwenszaken (bijvoorbeeld problemen met coschapbegeleider);
 • Wet- en regelgeving en rechten en plichten van coassistent en onderwijsinstituut.
Informatie voor studenten met bijzondere omstandigheden

Doorverwijzing door studieadviseur

Zo nodig kan de studieadviseur je doorverwijzen naar bijvoorbeeld de KNMGhet loopbaanadviescentrum, een studentendecaan of -psycholoog.

Over het algemeen kan je dan vrij snel terecht. Het netwerk van de studieadviseurs is voldoende toegerust om je goed te kunnen door verwijzen als dat nodig is. Bijvoorbeeld, de studentenpsychologen van de UvA bieden studenten gratis kortdurende psychologische trajecten en coaching. Ook bieden zij trainingen voor studenten met specifieke problematiek. Daarnaast kunnen zij verwijzen naar psychologen die zelf een medische achtergrond hebben.

Voorlichtings- / informatiebijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomst 3e jaar en zij-instroom maart 2019 Informatiebijeenkomst recidivisten 1e jaar Epicurus (incl. vraag en antwoord) september 2018 Informatiebijeenkomst overgang van 1e jaar naar 2e jaar Epicurus mei 2019