Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Na terugkomst

Op deze pagina:

Declaratie

Een beurs wordt na afloop van de stage of het studieonderdeel in het buitenland uitgekeerd. Dien de gevraagde documenten, binnen een maand na afloop van de stage, online in via de DSSD.

Als je je registratie ook online hebt ingediend, vragen we je het bericht van je registratie te heropenen en de documenten hieraan toe te voegen.

Bij de declaratie horen:

  • Het ervaringsverslag volgens format
  • Het ingevulde declaratieformulier
  • Kopie van het vliegticket of inschrijfgeld tot een totaalbedrag van de beurs
  • Bewijs van betaling vliegticket / inschrijfgeld (afschrift betaalrekening)

Let op: De declaratie wordt pas in behandeling genomen als het volledige pakket wordt ingestuurd. Niet volledige declaraties worden niet opgeslagen of bewaard.  

Na het insturen van je declaratie ontvang je van ons een tijdsindicatie wanneer je de uitbetaling kan verwachten.

Formulieren

Format verslag
Declaratieformulier

Voor teruggave van betaald affiliatiegeld:

Veel instellingen vragen voor een coschap collegegeld of lesgeld. Vraag vooraf of er ‘administratiekosten’ betaald moeten worden. Je moet deze kosten in eerste instantie zelf voorschieten. De faculteit Geneeskunde vergoedt de kosten achteraf tot maximaal een bedrag van 414 euro voor een keuze coschap van officieel 6 weken en 544 euro voor een coschap van officieel 8 weken, mits er een bewijs overhandigd kan worden.
Bij de declaratie van betaald affiliatiegeld horen:

•Het ingevulde declaratieformulier (dit mag hetzelfde formulier zijn als het declaratieformulier voor de beurs)

•Kwitantie van betaald affiliatiegeld

•Bewijs van betaling affiliatiegeld (afschrift betaalrekening). Als je contant hebt betaald, moet er een handtekening op de bovengenoemde kwitantie staan.

Deze documenten moeten, net als de documenten voor de beursaanvraag, digitaal en goed leesbaar ingeleverd worden via de Digitale Studenten Service Desk.

Let op! Er is één uitzondering: De betaling van de affliatiekosten voor het coschap sociale geneeskunde gaat rechtstreeks via de coördinator van sociale geneeskunde. Je kunt per e-mail contact opnemen met de coördinator op het moment dat je weet dat er affliatiekosten aan de instelling betaald moeten worden. Ook bij het coschap sociale geneeskunde is er een maximum vergoeding.

 

Keuring Arbodienst

Let erop dat je je bij terugkomst, vóór je hier in het ziekenhuis weer met patiënten in aanraking komt, meldt bij de Arbodienst om je te laten testen op MRSA en TB. Over infectiepreventie lees je meer onder Gezondheid en veiligheid (zie Voorbereiding).