Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Goed van start

Praktische informatie voor nieuwe studenten

Om je te helpen bij een goede start van je opleiding hebben we zoveel mogelijk praktische zaken voor je op een rij gezet. Hieronder vind je informatie die je nodig hebt voor de start van je eerste collegedag. Maar ook handige informatie voor tijdens je studie, zoals belangrijke links en contactpersonen.

Zaken te regelen vóór 31 augustus 2021

 • 1. Rond je inschrijving af

  Zorg ervoor dat je jouw inschrijving vóór 31 augustus 2021 hebt afgerond! Maar hiervoor geldt: hoe eerder, hoe beter. Je kunt hiervoor dit stappenplan volgen.

  Om de plaatsing voor de opleiding definitief te maken dien je binnen twee weken na dagtekening van het plaatsingsbericht je plaats te accepteren, je inschrijving af te ronden via Studielink, vóór 31 augustus alle benodigde documenten in te leveren bij de UvA en de betaling van je collegegeld te hebben geregeld via de digitale machtiging in Studielink of via IDEAL. 

  Mocht je vragen hebben met betrekking tot de inschrijving en/of de betaling aan de UvA, dan kun je contact opnemen met de Central Student Service Desk van de UvA, Roeterseiland, Gebouw E (REC-E), in de centrale hal op de begane grond, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, telefoon 020 – 525 1401.

 • 2. Activeer je UvAnetID

  Iedereen die aan de UvA studeert, krijgt een UvAnetID. Dit is de gebruikersnaam waarmee je, in combinatie met je wachtwoord, toegang hebt tot de ICT-voorzieningen van de UvA. Het is dan ook belangrijk dat je deze op tijd activeert. 

  Binnen 24 uur na je inschrijvingsverzoek in Studielink, ontvang je een e-mail met je persoonlijke UvAnetID. Bij het activeren van het UvAnetID maak je zelf een wachtwoord aan. 

 • 3. Vraag je collegekaart aan

  Nadat je je UvAnetID hebt geactiveerd kun je je collegekaart aanvragen via www.mijnuvapas.nl. Je collegekaart word je toegestuurd nadat je via  een duidelijke foto hebt geüpload. Aanvragen kan al vanaf een maand voordat je studie start. 

  Je gebruikt je collegekaart straks als legitimatie om het gebouw in te komen maar ook om onder andere te printen en boeken te lenen.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

 • Lever je WGBO uiterlijk 1 oktober in

  In deze overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling worden de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners beschreven. Deze wet is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, dus ook voor jou. Wij verzoeken je deze tekst zorgvuldig te lezen en op de laatste pagina te tekenen voor kennisneming van de wet. Het getekende exemplaar lever je digitaal in, in de Canvas course van de leerlijn Professionele Ontwikkeling (PO), zodra deze beschikbaar is.

  Inleveren kan vanaf maandag 6 september 2021 (na het informatieve college) en is mogelijk tot vrijdag 1 oktober aanstaande.

  Let op: Het inleveren van dit formulier is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan stages en andere opdrachten binnen de kliniek.

Handige informatie en links

 • 1. Je account en e-mailadressen

  UvA mailadres

  Je krijgt automatisch een UvA mailadres in Microsoft 365. Alle berichten van de UvA en de faculteit Geneeskunde ontvang je op @student.uva.nl. Houd deze dus goed in de gaten!

  Amsterdam UMC-account en mailadres

  Als je aan de faculteit der Geneeskunde studeert, dan krijg je een Amsterdam UMC-account. Hiermee kun je inloggen op de studentenpc’s in het AMC. Je krijgt ook een Amsterdam UMC-mailadres. Met de TiQR-app kun je vanuit huis, of op een andere plek inloggen in je Amsterdam UMC mail. Algemene berichten van Amsterdam UMC (vanuit het ziekenhuis) ontvang je op @amsterdamumc.nl.

 • 4. Groepsindeling

  Je bent automatisch aangemeld voor het onderwijs omdat je bent ingedeeld in een onderwijsgroep, de zogeheten groepsindeling. De groepsindeling wordt ingelezen in Academy Attendance. Hiermee word je automatisch gekoppeld aan alle verplichte onderwijsmomenten en sta je vermeld op de digitale presentielijsten. Tevens ben je ook automatisch aangemeld voor alle blokken met aansluitende tentamens (plus eventuele herkansingen) gedurende het studiejaar. Je hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen.

  De groepsindeling wordt in de introductieweek bekendgemaakt via Canvas (digitale leeromgeving).

  Let op: dit betreft een conceptversie waar mogelijk nog enkele wijzigingen in doorgevoerd zullen moeten worden. Uiteraard streven wij er naar om de studenten zoveel mogelijk in de geplaatste groep te houden. Updates worden via Canvas gecommuniceerd. Het rooster kun je raadplegen via rooster.uva.nl.

 • 8. Studeren met een functiebeperking

  Het kan natuurlijk zijn dat je speciale voorzieningen en/of begeleiding tijdens je studie nodig hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een functiebeperking, dyslexie of chronische ziekte. De UvA wilt graag dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een stimulerende en prettige omgeving en bieden verschillende soorten ondersteuning en begeleiding voor een prettig mogelijke studietijd. Indien gewenst hierbij het advies om tijdig actie te ondernemen.

Bij wie kun je met je vragen terecht?

 • 1. Digitale student Service Desk

  Bij de Digitale Studenten Service Desk kun je terecht met alle vragen en aanvragen voor onder andere de Onderwijsadministratie, de studieadviseurs, selectie Geneeskunde of het International Office. Maar je kunt er ook terecht met vragen die maken hebben met je studie. Bijvoorbeeld het afmelden voor een verplicht onderwijsmoment, of het uploaden van bestanden voor je inschrijving.

 • 2. Onderwijsadministratie en studentenbalie

  Je kunt bij de onderwijsadministratie terecht met vragen over onderwerpen als:

  • Aanmelding en indeling voor onderwijs
  • Aanmelding en toelating tentamens
  • Registratie van tentamenresultaten
  • Aanmelding voor coschappen
  • Indienen wetenschappelijke stage
  • Diplomeren/afstuderen
  • SIS

  Dit is de fysieke tegenhanger van de Digitale Student Service Desk. Hier kun je fysiek naartoe met je vragen. 

 • 3. Studieadviseurs

  Gaat het studeren niet zoals je wilt? Is er sprake van een bijzondere situatie? Of wil je extra uitdaging? Bij de studieadviseurs kun je terecht voor onder andere bijzondere omstandigheden, advies en begeleiding. De gesprekken die je voert zijn altijd vertrouwelijk.

  Studieadviseurs

  Drie studieadviseurs van de Faculteit der Geneeskunde vertellen met welke vragen je bij hen terecht kunt.

Onderwijssystemen

 • 1. Studentinformatiesysteem (SIS)

  SIS is het studentinformatiesysteem van de UvA. Je kunt in SIS je eigen studievoortgang raadplegen zoals;

  • Het inzien van je studieresultaten
  • Hoeveelheid studiepunten behalen en/of behaald zijn
  • Voor welke vakken/onderwijsdelen en tentamens je bent aangemeld
  • Het aanvragen van je diploma

  Als student dien je zelf na te gaan of alle door jou met voldoende resultaat afgelegde tentamens op het studieplan in SIS vermeld staan. Wanneer een tentamenresultaat op het overzicht ontbreekt, neem dan direct contact op met de onderwijsadministratie.

 • 2. Canvas

  Canvas bereik je via canvas.uva.nl. Het is de digitale leeromgeving van de UvA waarmee het onderwijs via colleges en werkgroepen wordt ondersteund. Docenten zetten hun onderwijsmateriaal online in Canvas en melden via aankondigingen belangrijke informatie betreffende het blok aan studenten. Ook de opleiding gebruikt Canvas om te communiceren met studenten. 

  Het streven is om de Canvas courses van de eerste onderwijsonderdelen uiterlijk één week voorafgaand aan de start van het studiejaar, en betreffend onderwijs (per blok), te publiceren. Hier ontvang je ter zijner tijd een uitnodiging voor per e-mail.

 • 3. Scorion

  De UvA gebruikt Scorion als online portfolio. Dit is de plek waar je je opdrachten inlevert voor de Leerlijnen Professionele Ontwikkeling (PO) en Academische Vorming (AV). 

  Scorion is bereikbaar via Canvas (bij handige links op de startpagina van blok/lijn) en via onderstaande directe link. 

 • 5. Academy attendance

  Je aanwezigheid voor het verplicht onderwijs wordt digitaal geregistreerd via Academy Attendance en betreft een onderdeel tot het toekennen van je studiepunten. De groepsindeling wordt ingelezen in Academy Attendance. Hiermee word je automatisch gekoppeld aan alle verplichte onderwijsmomenten en sta je vermeld op de digitale presentielijsten.

  Je ontvangt het resultaat ‘aan alle verplichtingen voldaan (AVV)’ wanneer je bij al deze onderwijsmomenten als ‘aanwezig’ staat geregistreerd. Indien je vanwege overmacht niet kunt deelnemen kun je in aanmerking komen voor een remediëringsmogelijkheid. De groepsindeling zal één week voor start van het studiejaar via Canvas (digitale leeromgeving) kenbaar gemaakt worden. 

  De registratie verloopt door middel van een unieke code die door de docent zal worden verstrekt. Houd als student zelf ook in de gaten dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Je logt in met je UvAnetID, geef de code (5-cijferig) in en je bent geregistreerd. Controleer dit goed, mislukte of vergeten registraties worden achteraf niet gecorrigeerd. Mochten er vragen zijn dan kun je contact opnemen via de Digitale Student Service Desk (DSSD).

Belangrijke regelingen en commissies

 • 1. Dwingend studieadvies

  Binnen de bachelor hanteren we een dwingend studieadvies. Iedere student krijgt een tussentijds studieadvies en aan het eind van het eerste jaar een dwingend studieadvies over het tweede studiejaar. 

  Je kunt onderwijs van jaar 2 volgen wanneer je: 

  • al het verplichte onderwijs uit jaar 1 hebt gevolgd.
  • voor minimaal 48 EC aan studiepunten uit het bachelorprogramma Epicurus van jaar 1 hebt behaald.
  • binnen je behaalde aantal studiepunten in elk geval de leerlijn Academische vorming 1 en leerlijn Professionele ontwikkeling 1 hebt behaald.

  Iedere student krijgt voor 1 februari een tussentijds studieadvies. Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een dwingend studieadvies over de toelating tot het onderwijs en de tentamens van het tweede studiejaar. Heb je vragen over de uitgegeven adviezen? Neem dan contact op met de studieadviseurs.

  Een overzicht van de voorwaarden vind je in artikel B4.7 van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bachelor Geneeskunde Epicurus. Meer informatie over de regeling dwingend studieadvies staat onder artikel A6.2 en A6.3.

 • 2. Doorstroomregelingen

  Voor ieder jaar in de bachelor zijn er zogenaamde doorstroomregelingen opgesteld die de voorwaarden aangeven op basis waarvan je mag ‘doorstromen’ naar een volgend studiejaar. Voor jaar 1 staan deze beschreven bij het dwingend studieadvies. 

  Om door te stromen van jaar 2 naar jaar 3 moet je ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

 • 3. Wat doet de Examencommissie (EC)?

  Je kunt bij de examencommissie terecht voor vragen over het examenreglement ('Regels en richtlijnen'), vrijstelling van vakken en voor goedkeuring van keuzeonderdelen. Daarnaast heeft de examencommissie de taak de kwaliteit van de examens te borgen en neemt zij maatregelen in geval van fraude en plagiaat.

 • 4. Meedenken over je studie

  Als je mee wilt praten en denken over onderwijskwesties, onderwijsvoorzieningen en studentenbelangen, kun je je aanmelden voor de opleidingscommissie (OC) van je opleiding en/of de Studentenraad van de faculteit Geneeskunde.

  Opleidingscommissie (OC)

  De OC bestaat uit een aantal studenten en docenten van de opleiding, die meedenken over de verbetering van de kwaliteit en inhoud van het onderwijs.

  Opleidingscommissie

  Maak kennis met de Opleidingscommissie! Verschillende leden vertellen wat de Opleidingscommissie doet en wat het inhoudt om er zelf deel van uit te maken.

  Studentenraad

  De Studentenraad is een vertegenwoordiging van de studenten van de FdG die regelmatig overlegt met het Opleidingsteam Geneeskunde (OTGEN) om de belangen van studenten te behartigen.

  Over de Studentenraad

  In deze video stellen de leden van de Studentenraad zich aan je voor. Ook vertellen zij wat precies doen.

  Jaarvertegenwoordiging MFAS

  De MFAS heeft in elk jaar een groep van zes studenten die hun jaar vertegenwoordigen. Tijdens elk blok is het hun taak om oplettend te zijn en om te signaleren waar de studenten in hun jaar problemen mee hebben, of waar ze juist tevreden over zijn.

  Heb je op- of aanmerkingen voor het blok, of een vraag over de JVT? Mail dan naar de jaarvertegenwoordiging van jouw jaar!