Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Intra- en extramurale stage (IEMS)

De intra- en extramurale stage (IEMS) is je eerste formele kennismaking met het werk van arts, de patiënt, de organisatie van de gezondheidszorg en interprofessioneel samenwerken. De Faculteit der Geneeskunde van de UvA ligt middenin in het Amsterdam UMC locatie AMC, dus als student begeef je je vanaf je eerste dag tussen patiënten, artsen en onderzoekers.

Onderdelen intra- en extramurale stage (IEMS)

De IEMS duurt in totaal vier weken en bestaat uit twee onderdelen:

 1. Observatiebijeenkomsten: meelopen met een arts of verloskundige in de praktijk (4 dagen) EN
 2. Zorgstage: meelopen met een verpleegkundige of verzorgende in een ziekenhuis, revalidatie- instelling, verpleeg- of verzorgingshuis gedurende twee weken (negen dagen). Doe je zorg- of vrijwilligerswerk of heb je dat gedaan? Dan kun je vrijstelling voor de Zorgstage aanvragen, zie voor meer informatie de video over de IEMS hieronder, de uitgebreide informatie hieronder op de pagina, of mail naar epicurusjaar1stage@amsterdamumc.nl.
Intra- en extramurale stage (IEMS)

In het eerste jaar maak je kennis met de medische- en zorgpraktijk en ga je o.a. stage lopen. Bekijk de video voor een uitgebreide uitleg en zie hoe je vrijstellingen kunt krijgen.

Locaties zorgstage

De zorgstage loop je in een ziekenhuis, bij een verpleeg- of verzorgingshuis of in een revalidatiekliniek of bij een wijkverpleegkundige. De stages worden toegewezen. De stages worden aangeboden in Noord-Holland en Flevoland.

Aan het begin van de bachelor

Vroege ervaringen in de praktijk van de gezondheidszorg zijn interessant en werken motiverend als je medische kennis bestudeert en vaardigheden opdoet. Deze ervaringen helpen je bij het kiezen van een studierichting en later bij je beroepskeuze.

Onderdeel Patiëntcontactonderwijs

Deze stage is het eerste deel van het Patiëntcontactonderwijs in het Epicurusprogramma. Drie thema’s komen in het patiëntcontactonderwijs steeds terug: de patiënt, de rol van de arts in de interprofessionele praktijk en de organisatie van de zorg.

Buitenlandstages

De intra- extramurale stage kan ook in het buitenland worden gelopen, er zijn stageplaatsen in Leuven, België en in Paramaribo en Nieuw Nickerie in Suriname. Het is nu nog onduidelijk of deze stageplaatsen dit jaar beschikbaar zijn. Meer informatie volgt op de informatiebijeenkomst in week 1 van het studiejaar.

Wanneer?

De intra- extramurale stage valt voor de groepen 1 t/m 30 in week 44 t/m 47 en voor de groepen 31 t/m 63 in week 48 t/m 51.

Vrijstellingen

Je kunt voor het onderdeel ‘Zorgstage’ van de Intra- of Extramurale stage een vrijstelling aanvragen. Voor de Observatiestage worden geen vrijstellingen verleend. Bekijk voorwaarden voor vrijstellingen hieronder.

 • Criteria toekenning vrijstelling

   Voor het toekennen van een vrijstelling voor de Zorgstage gelden de volgende criteria: 

  1. De kern van het zorg- of vrijwilligerswerk moet zijn het contact met-, de verzorging van of het bezighouden van bewoners of patiënten; 
  2. Het zorg- of vrijwilligerswerk moet worden gelopen in een door de overheid erkende gezondheidszorg organisatie; 
  3. De (aankomend) student zoekt zelf een zorgbaan of vrijwilligerswerk, dus dit kan ook zijn vóór de start van de Geneeskunde studie in september 2021); 
  4. Zorg- of vrijwilligerswerk mag niet in het AmsterdamUMC (locatie AMC of VUMC) worden gelopen. 
  5. Het aantal uren van het zorg- of vrijwilligerswerk is minimaal 72 uren (9 dagen van 8 uren); 
  6. Het zorg- of vrijwilligerswerk moet voor 1-1-2022 volledig afgerond zijn; 
  7. Het zorg- of vrijwilligerswerk mag ook afgelopen 2 jaren zijn uitgevoerd, dit moet door de (aankomend) student worden aangetoond met documenten als een arbeidscontract, loonstrook, afspraken vrijwilligerswerk etc., dit ter beoordeling door de coördinator IEMS.  
  8. Als zorgwerk wordt ook een HBOV-propedeuse of een vergelijkbare zorgopleiding erkend, hierbij moet een stage van minimaal 9 dagen zijn gelopen. 
 • Procedure voor erkenning Zorg- of vrijwilligerswerk

  De procedure voor de erkenning van Zorg- of vrijwilligers werk is als volgt: 

  De student stuurt de coördinator IEMS via epicurusjaar1stage@amsterdamumc.nl een verzoek om Zorg- of vrijwilligerswerk te laten erkennen als Zorgstage. Doe dit s.v.p. zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór woensdag 8 september 2021.   

  De erkenning kan op 2 manieren;  

  1. Zorg- en vrijwilligerswerk dat je al gedaan hebt of 
  2. Zorg- en vrijwilligerswerk dat je wil gaan doen.  

  Studenten die een Zorgstage willen volgen en GEEN Zorg- of vrijwilligerswerk hebben gedaan of willen gaan doen, hoeven NIET te mailen; zij krijgen een Zorgstage toegewezen. 

  1. Ik heb al Zorg- of vrijwilligers werk of een (deel van een) opleiding gedaan 

  Als je de afgelopen 2 jaren al Zorg- of vrijwilligerswerk hebt gedaan dat aan alle voorwaarden voldoet (zie overzicht voorwaarden hierboven) of als je een aan de zorg gerelateerde opleiding hebt gevolgd, kan je, s.v.p. zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór woensdag 8 september een mail sturen naar de coördinator IEMS via epicurusjaar1stage@amsterdamumc.nl met de volgende gegevens: 

  •  Je naam, adres, telefoon en email; 
  • Een korte beschrijving wat voor soort Zorg- of vrijwilligerswerk je in welke instelling hebt gedaan;  
  • De naam, adresgegevens van de instelling en gegevens van een  contactpersoon van betreffende afdeling; 
  • Digitaal ingescande documenten, die goed leesbaar zijn en waaruit blijkt dat je minimaal 72 uren Zorg- of vrijwilligers werk hebt gedaan, dit kunnen zijn: arbeidsovereenkomst, loonstroken, afspraken vrijwilligerswerk etc. etc. Deze documenten dienen e.e.a. helder aan te tonen. Indien e.e.a. niet duidelijk is kan de coördinator om aanvullende documenten vragen of je uitnodigen voor een toelichting. 
  • Een korte beschrijving wat voor soort opleiding je hebt gedaan. Hierbij moet een stage van minimaal 9 dagen zijn gelopen en moet een kopie van de gewaarmerkt Propedeuse getuigschrift/Diploma of Verklaring Onderwijsinstelling en een kopie Cijferlijst of Supplement, behorend bij de propedeuse getuigschrift overlegd worden. 

  De coördinator IEMS beoordeelt of de documenten aan de criteria voldoen.  

  2. Ik ga Zorg- of vrijwilligers werk doen 

  Als je de komende periode Zorg- of vrijwilligerswerk gaat doen, en daarmee vrijstelling wilt aanvragen voor de Zorgstage moet je dit vóór woensdag 8 september aanvragen via een mail naar de coördinator IEMS via epicurusjaar1stage@amsterdamumc.nlJe kan dit Zorg- of vrijwilligerswerk doen in de zomervakantie, tijdens je studie in vrije dagen of in het weekend of tijdens de periode die voor een Zorgstage staat gereserveerd (info voor groepsindeling en stageperiode volgt in 1e week september). Zorg- of vrijwilligerswerk mag niet in het AmsterdamUMC (locatie AMC of VUMC) worden gelopen. Het zorg- of vrijwilligerswerk moet voor 1-1-2022 volledig afgerond zijn; 

  Let op; met deze keuze vervalt je recht op een Zorgstageplaats die door de coördinator wordt geregeld. 

  Let op Zorg- of vrijwilligers werk is niet hetzelfde als een Zorgstage 

  Zorg- of vrijwilligers werk organiseer je als student zelf en je hebt dan een werk- of  vrijwilligers overeenkomst met een zorgorganisatie of uitzendbureau, een Zorgstage wordt door de coördinator IEMS georganiseerd en is een officiële stage van de studie Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. 

  In de aanvraag staan de volgende gegevens: 

  •  Je naam, adres, telefoon en email; 
  • Een korte beschrijving van de taken van het Zorg- of vrijwilligerswerk je in de instelling gaat doen;  
  • De naam, adresgegevens van de instelling en gegevens van een  contactpersoon van betreffende afdeling; 

  De coördinator IEMS beoordeeld je aanvraag tot vrijstelling en meldt je met welke documenten (bv. arbeidsovereenkomst, loonstrook, afspraken vrijwilligerswerk) je in jouw specifieke situatie moet aanleveren, zodat het helder wordt dat je aan de criteria voldoet. 

  Na het afronden van het Zorg- of vrijwilligers werk moet je de afgesproken, digitaal ingescande documenten, die goed leesbaar zijn en waaruit blijkt dat je minimaal 72 uren Zorg- of vrijwilligers werk hebt gedaan, aan de coördinator IEMS mailen. Uiteindelijk beoordeelt de coördinator IEMS of je aan de criteria vrijstelling Zorgstage IEMS voldoet. 

 • Toelichting vrijstelling voor de Zorgstage EN de opdrachten IEMS

  De student die een vrijstelling Zorgstage heeft toegewezen gekregen, dient wel alle zelfstudieopdrachten te maken, als die studenten aan wie geen vrijstelling is verleend. 

  Zelfstudieopdracht 1 kan gemaakt worden over de instelling waar in het Zorg- of vrijwilligerswerk is gedaan.  

 • Toelichting vrijstelling voor de Zorgstage en de Observatiestage

  De student die een vrijstelling Zorgstage heeft toegewezen gekregen, dient wel de Observatie stage te volgen en krijgt een Observatiestageperiode, instelling en afdeling toegewezen. De student met een vrijstelling voor de Zorgstage hoeft niet het Practicum ADL te volgen, maar dient wel alle zelfstudieopdrachten te maken, als die studenten aan wie geen vrijstelling is verleend. De zelfstudieopdrachten kunnen gemaakt worden over de instelling waar stage is gelopen cq. is gewerkt. 

 • Vrijstelling voor recidivisten

  Wanneer je recidivist uit het Epicurus curriculum bent en de Intra- en Extramurale stage met een voldoende hebt afgerond, waarbij de 6 EC in het SIS zijn bijgeschreven, heb je voor de gehele Intra- en extramurale stage een vrijstelling.  

  Vrijstelling voor de opdrachten van de leerlijnen Professionele Ontwikkeling en Academische Vorming dienen bij de desbetreffende coördinatoren aangevraagd te worden. 

  Wanneer je recidivist uit het Epicurus curriculum bent en de Intra- en extramurale stage niet hebt behaald (er zijn dus geen 6 EC voor de Intra- en Extramurale Stage in het SIS bijgeschreven), dan doe je de gehele stage met alle onderwijsonderdelen en  zelfstudieopdrachten geheel over. Neem voor 8 september contact op met de onderwijs  coördinator via e-mail: epicurusjaar1stage@amsterdamumc.nl

Meer informatie

Meer informatie krijg je op de informatiebijeenkomst in week 1 van het studiejaar. Als je nu al vragen hebt kun je mailen naar Epicurusjaar1stage@amsterdamumc.nl. Onderwijslogistieke vragen (denk aan vragen over ICT-systemen, cijfer- en aanwezigheidsregistraties en inhalen/ ruilen/remediëren van verplicht onderwijs) kun je ook stellen via een melding in de Digitale Student Service Desk (DSSD).