Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Curriculum (onderwijsprogramma) Epicurus

Thema's, leerlijnen, vakken en toetsing binnen de bachelor geneeskunde

Het curriculum Epicurus bestaat uit vier onderwijsthema’s en twee leerlijnen. Wat ga je leren, welke vakken krijg je, hoe is je studie opgebouwd en hoe wordt er getoetst?

Het curriculum van de bachelor is opgebouwd volgens een spiraalvorm: belangrijke onderwerpen komen in de drie opeenvolgende bachelorjaren op een hoger niveau terug qua moeilijkheidsgraad. Dit zorgt ervoor dat je beter nieuwe kennis opdoet en dat kennis beter beklijft. Bovendien zetten we de onderwerpen steeds in een andere context en voegen er nieuwe zaken aan toe. Dit maakt integreren van nieuwe kennis makkelijker. Ook heractiveer je verworven kennis en pas je dit toe op nieuwe kennis, waardoor alles beter beklijft. 

Onderwijsthema's 

Vier thema’s komen in ieder jaar terug in themablokken:

In het tweede en derde jaar krijg je keuzeonderwijs. Binnen het blokonderwijs vindt geïntegreerd vaardigheidsonderwijs en onderwijs in klinisch redeneren plaats. Je leert hoe je lichamelijk onderzoek doet en je leert een aantal verrichtingen die nodig zijn voor het patiëntcontactonderwijs aan het einde van jaar 3, in het blok ‘Opmaat naar de praktijk’.

Leerlijnen en digitaal portfolio

Parallel aan de themablokken lopen in alle studiejaren twee leerlijnen: Academische Vorming en Professionele Ontwikkeling. In je portfolio sla je de opdrachten op die je voor de lijnen AV en PO maakt.

Interprofessioneel onderwijs

In de praktijk werken artsen samen met verschillende zorgprofessionals. Om die reden neemt interprofessioneel onderwijs (onderdeel van de leerlijn Professionele ontwikkeling) een belangrijke rol in binnen de opleiding. Hierbij leer je samenwerken met studenten van andere zorgopleidingen.

Intra- en extramurale stage

De intra- en extramurale stage (IEMS) is je eerste kennismaking met het werk van arts, de patiënt, de organisatie van de gezondheidszorg en interprofessioneel samenwerken. De stage duurt vier weken.

Team Based Learning

Team Based Learning (TBL) is een effectieve activerende werkvorm waarin je actief samenwerkend leert in teams. Je bediscussieert relevante, (klinische) problemen in je team met zes medestudenten en bespreek je hoe je deze problemen op kunt lossen.

Toetsen

Tijdens je bachelor leg je toetsen af. Zo bepalen we of je de eindtermen van de opleiding hebt behaald en je je diploma kunt ontvangen. Lees meer over toetsen, cesuur en het toetsprogramma in de bachelor Epicurus.

Overgang naar jaar 2 en dwingend studieadvies

Je kunt onderwijs van jaar 2 volgen wanneer je: 

  • al het verplichte onderwijs uit jaar 1 hebt gevolgd.
  • voor minimaal 48 EC aan studiepunten uit het bachelorprogramma Epicurus van jaar 1 hebt behaald.
  • binnen je behaalde aantal studiepunten in elk geval de leerlijn Academische vorming 1 en leerlijn Professionele ontwikkeling 1 hebt behaald.

Iedere student krijgt voor 1 februari een tussentijds studieadvies. Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een dwingend studieadvies over de toelating tot het onderwijs en de tentamens van het tweede studiejaar. Heb je vragen over de uitgegeven adviezen? Neem dan contact op met de studieadviseurs.

Een overzicht van de voorwaarden vind je in artikel B4.7 van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bachelor Geneeskunde Epicurus. Meer informatie over de regeling dwingend studieadvies staat onder artikel A6.2 en A6.3.