Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Diversiteit aan de FNWI

Voor studenten en medewerkers

De FNWI wil een inclusieve gemeenschap zijn waar iedereen, ongeacht huidskleur, geslacht of culturele achtergrond, zich welkom en gewaardeerd voelt. Daarnaast streven we er in ons beleid naar om diversiteit van onze gemeenschap te stimuleren. Op deze pagina's vind je informatie over de manieren waarop we dit doen en de projecten die hieraan bijdragen.

Science4all: Grassroots projecten om diversiteit en inclusiviteit te promoten

In maart 2019 is de FNWI begonnen met het Grassrootsprogramma Science4all. Ook in 2020 vraagt de FNWI medewerkers en studenten financiele steun aan te vragen voor projecten waarmee zij diversiteit en inclusiviteit aan de faculteit willen verbeteren. Per project is er tussen de €500 en €5,000 beschikbaar. 

Hoe Machiel Keestra bij de FNWI werkt aan diversiteit

Lees het interview met Machiel Keestra, Faculty Diversity Officer (FDO) van de FNWI: 'Wat mij aanspreekt aan mijn werk rond diversiteit en inclusie is het betrekken van relevante stakeholders en het bedenken van de best mogelijke oplossing in samenwerking met doelgroepen.' Machiel vertelt ook over zijn werk tijdens de coronacrisis en over het nieuwe diversiteitsbeleid dat in de maak is.

Diversity Officer FNWI en klankbordgroep

De FNWI Diversity Officer heeft een signaalfunctie, is benaderbaar voor medewerkers en studenten en kan de decaan gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die de diversiteit aan de FNWI aangaan. Per 1 april 2019 is Machiel Keestra aangesteld als Diversity Officer voor de FNWI.

Wil jij je inzetten voor de vergroting van diversiteit en inclusiviteit aan de FNWI en vind je het leuk om daarover niet alleen regelmatig te vergaderen maar ook zelf initiatieven te nemen en te ondersteunen? Word dan lid van de klankbordgroep Diversiteit van de faculteit. Stuur een mailtje naar: diversity-science@uva.nl. De klankbordgroep bestaat uit een heel diverse groep betrokken studenten en medewerkers met verschillende functies en achtegronden.

Dhr. dr. M. (Machiel) Keestra

Diversity Officer FNWI

Mw. M. (Marwa) Ahmed

Student-assistent Diversity Officer FNWI

 • Actieplan Gender balance FNWI

  Het bewerkstelligen van een evenwichtige man-vrouwverdeling in hogere functies van het wetenschappelijk personeel, blijft een uitdaging voor de FNWI. Daarom is er in 2018 een Actieplan Gender balance in het leven geroepen. In het kader van het actieplan zijn er diverse initiatieven ontplooid om het aantal vrouwelijke wetenschappers in UD+ posities aan de faculteit te vergoten.

 • Diversiteit aan de UvA

  De Universiteit van Amsterdam wil een plek zijn waar studenten en medewerkers zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond. Iedereen die aan de UvA verbonden is moet de ruimte voelen om zich te ontplooien. Onder studenten en medewerkers van de UvA blijkt een grote behoefte aan aandacht voor diversiteit. Dit is er in het verleden niet voldoende geweest, maar met het aanstellen van een Chief Diversity Officer, Anne de Graaf, is er een nieuwe weg ingeslagen.

  Samen met de Diversity Officers van de faculteiten, vertegenwoordigers van de FSR met diversiteit in hun portefeuille, andere collega’s en de studentenpopulatie zet Anne zich in voor een inclusieve en sociaal rechtvaardige universiteit waar gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. Omdat iedere faculteit een andere identiteit en problematiek kent, heeft elke faculteit een eigen Diversity Officer. Samen met hun gemeenschap bepalen zij het diversiteitsbeleid binnen hun eigen faculteit.

  Volg het blog van de Diversity Officer om op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt

  Zie ook

 • Women in the Faculty of Science - Student Chapter

  Women in the Faculty of Science - Student Chapter (WiF Students) is in mei 2020 opgericht en houdt zich bezig met de belangen van vrouwelijke bètastudenten aan de Universiteit van Amsterdam. In veel studies en academische functies op de FNWI zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. WiF Students wil deze genderkloof dichten.

  WiF Students organiseert lezingen, brainstormsessies en andere activiteiten. Meld je hier aan voor een mailinglijst om op de hoogte te blijven van toekomstige evenementen.