Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Sociale Geografie

Sociale geografie is een veelzijdige wetenschap die vooral kijkt naar de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Het gaat daarbij om de vraag hoe mensen hun ruimte gebruiken en om de conflicten en spanningen die daarbij kunnen ontstaan. Dagelijks lees je over deze strijd om de ruimte. Of het nu gaat om probleemwijken in de stad, uitbreiding van Schiphol, bescherming tegen watersnood, Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied of internationale arbeidsmigratie, telkens weer betwisten groepen elkaar de toegang tot schaarse ruimte en hulpbronnen.

Bij Sociale geografie houd je je ook bezig met de achterliggende oorzaken voor deze strijd om de ruimte. Waarom sluit Europa bijvoorbeeld steeds meer haar grenzen voor migranten, terwijl het internationale bedrijfsleven de vrije beweging van arbeidskrachten juist toejuicht? En waarom worden Nederlandse varkens eerst naar Italië vervoerd om vervolgens als Parmahammen weer ingevoerd te worden? Wanneer je geïnteresseerd bent in de wereld om je heen, de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren, dan is de Major Sociale Geografie wat voor jou.

Sociale geografie is dus bij uitstek een multidisciplinaire wetenschap die gebruikmaakt van inzichten van andere vakgebieden, zoals sociologie, politicologie, economie, geschiedenis en milieukunde. Alleen door die veelheid van inzichten te combineren kun je begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Door de brede oriëntatie kom je als sociaal geograaf na je afstuderen in uiteenlopende functies terecht: van consultant tot ambassadeur, van journalist tot medewerker bij een voedselhulporganisatie, van projectmanager bij een vastgoedonderneming tot leraar aardrijkskunde, van onderzoeker bij een adviesbureau tot beleidsmedewerker bij een gemeente of woningcorporatie. Sociaal geografen zijn ook specialisten. Binnen de Major Geografie kun je kiezen specialisatievakken in de richting van  stad en regio, politieke en culturele geografie,  milieu, economie en ruimte, sociale demografie en geografische informatiesystemen. Buiten je major kun je (als je programma daar ruimte toe biedt) keuzevakken kiezen binnen de specialisatie Internationale Ontwikkelings Studies. Door je vakken strategisch te kiezen, kun je een echte expert in een van deze richtingen worden.

Met de overgang naar de major is het fijn om te weten  hoe de praktische zaken bij de major geregeld zijn en wat er verandert voor jou als student. Lees daarom de informatie die we hebben verzameld in de factsheet die je via onderstaande link kunt vinden:

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Human Geography is de aansluitende master voor deze major. Kijk voor meer informatie hier.

Ervaring van een FPS student

Sybrig Smit (start FPS 2013):

“Kiezen kan ook later” is een van de vele slogans van Spectrum, studievereniging voor Future Planet Studies en Bèta Gamma. Dit viel echter vies tegen toen duidelijk werd dat er toch echt voor mei een majorkeuze gemaakt moest worden. Terwijl het keuzemoment naderde, werd bij Future Planet Studies het vak “Kwaliteit van Leven” gegeven. Hoewel ik over het algemeen met best veel plezier naar colleges ging, was dit voor mij bij uitstek het gaafste vak dat ik tot dan toe had gehad. Het leek me een goede tactiek om uit te zoeken bij welke major dit vak het beste aansloot en na gesprekken met verschillende docenten van het vak, bleek dit Sociale Geografie te zijn.

Mijn keuze bevalt mij (over het algemeen) uitstekend. De major Sociale Geografie behandelt eigenlijk alle sociale aspecten die bij de gamma-track van FPS al aan bod zijn gekomen en laat nieuw, kritisch licht schijnen op deze onderwerpen. Het eerste vak is “Inleiding Sociale Geografie”. Je leert veel centrale begrippen, theorieën en grondleggers van de sociale geografie kennen, maar een groot deel van het vak bestaat uit ‘leren leren’. Het juist opschrijven van antwoorden, het correct gebruik maken van argumentatie en het interpreteren van teksten zijn bijvoorbeeld vaardigheden die getoetst worden. Ook krijg je vakken waarin de vraag “Hoe doe je onderzoek?” centraal staan. Eerlijk gezegd zijn deze vakken een beetje droog en saai, maar ik snap het nut er wel van.

Leuker is het feit dat je de zogenaamde ‘specialisatievakken’ mag kiezen, waardoor je dus je rode draad in je major kan creëren. Daar tegenover staat wel weer dat je eigenlijk geen ‘vrije keuzeruimte hebt’: een semester in het buitenland is bijvoorbeeld lastig. Ik ga dus waarschijnlijk, als alles goed gaat, een vierde jaar aan mijn bachelor vastplakken zodat ik deze kans niet aan me voorbij hoef te laten schieten. Daarna wil ik zeker een master gaan doen, maar op dit moment heb ik nog helemaal geen idee welke het gaat worden.

Kortom, Sociale Geografie is een major waarin een kritische houding van je wordt verwacht. Je moet veel lezen, interessante papers schrijven en uiteenlopende onderzoeken uitvoeren. Omdat de major nog heel breed is, zijn de mogelijkheden bijna eindeloos: kiezen kan ook later! Je moet alleen niet teleurgesteld zijn als je chemische reacties in bodems of evolutietheorieën mist… 

Studieplannen 

Majorstudenten die gestart zijn met hun major in 2017 en de vakken Wonen en Woonbeleid (734301270Y) en/of Vervolgspecialisatievak Sociale Geografie uit hun majorprogramma jaar 2 niet afgerond hebben, dienen ter vervanging een van onderstaande profileringsvakken te volgen:

Spatial Implications of Environmental Change (734301200Y)

Stadsgeografie (734302151Y)

Financial & Economic Geography (734302152Y)

Political Geography (734302153Y)

Studenten die de  vakken Kwalitatieve Methoden van Onderzoek (734201160Y) en/of het Leeronderzoek Sociale Geografie (734201190Y) in het academische jaar 2017-2018 niet hebben afgerond, dienen de vakken Methoden & Technieken 2 (734202011Y) en het Leeronderzoek: Geografie (734202022Y) te volgen.