Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Planologie

Bepaal jij straks hoe we de omgeving optimaal inrichten? Planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus. Ruimte is een schaars goed waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. In het (over)volle Nederland zitten we elkaar voortdurend in de weg. Zeker in en rond de steden valt het niet mee om te voldoen aan de wensen en behoeften op het gebied van wonen, werken, recreëren en verkeer.

Als planoloog houd je je vooral bezig met de vraag hoe Nederland er in de toekomst uit zal zien. Je denkt na over de beste inrichting van een gebied. Voor welke huishoudens moeten er nieuwe woningen worden gebouwd in een achterstandswijk? Moeten we het Groene Hart beschermen? Ten koste van wat, en hoe dan? Veranderingen in de samenleving vragen voortdurend om ruimtelijke aanpassingen.

Als planoloog zorg je ervoor dat ruimtelijke transformaties in goede banen worden geleid. Maar ook over de landsgrenzen heen liggen diverse planologische uitdagingen. Hoe kan het waterbeheer van rivieren effectief worden geregeld? Wat betekent globalisering voor de positie van onze havens en Schiphol? Hoe beïnvloedt Europese regelgeving de mogelijkheden voor wonen en bouwen in Nederland? Of je nu in Nederland wilt gaan werken, of een internationale carrière ambieert, met een opleiding Planologie kun je alle kanten op. De studie biedt je een degelijke basis voor het onderzoeken van sociaalruimtelijke vraagstukken. Je leert hoe je dergelijke problemen via planning en beleid kunt proberen op te lossen. Planologie is zeer divers en heeft raakvlakken met o.a. bestuurskunde, recht en economie.

Een belangrijke kwaliteit van de Amsterdamse opleiding is de mogelijkheid om specialisatievakken te volgen op verschillende deelterreinen zoals bijvoorbeeld Stad en Economie, Stedelijke ontwikkeling en vastgoed, of Ruimte en mobiliteit. Voor afgestudeerde planologen is er een divers werkterrein. Ze kunnen bijvoorbeeld aan de slag als projectontwikkelaar, consultant stedelijke planning, adviseur verkeer en vervoer of bij een dienst ruimtelijke ordening, vastgoedbedrijf, woningcorporatie of milieuorganisatie. Adviesbureaus en overheid zijn grote spelers op de arbeidsmarkt voor planologen.

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Urban and Regional Planning is de aansluitende master voor deze major. Kijk voor meer informatie hier.

Studieplannen