Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Biologie

Binnen de biologie gaat het over de functie, verspreiding en oorsprong van organismen op aarde. Je leert hoe gezonde cellen, organen en ecosystemen eruit zien en hoe ze werken. Vervolgens stel je vast hoe cellen, organen en organismen reageren op (schadelijke) invloeden van buitenaf. Ecologie is een onderdeel van de biologie en bestudeert met name de verspreiding van organismen, de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen en de relaties tussen organismen en de niet-biologische omgeving.

Binnen de Major Biologie doe je een stevige basiskennis biologie op, maar je leert ook over scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Het is een wetenschapsgebied met veel facetten. Het is bovendien een vakgebied dat raakvlakken heeft met veel andere wetenschappelijke disciplines. Een milieubioloog die zich bezighoudt met planten- of dierenpopulaties, krijgt te maken met vakken als bodem- en klimaatkunde, wiskunde en informatietechnieken. Verder zijn er vanuit de ecologie raakvlakken met aardwetenschappen, en als het gaat om biologie in brede zin ook raakvlakken met psychologie en geneeskunde. Het ligt dus voor de hand dat je als bioloog samenwerkt met mensen uit andere disciplines.

Met de overgang naar de major is het fijn om te weten  hoe de praktische zaken bij de major geregeld zijn en wat er verandert voor jou als student. Lees daarom de informatie die we hebben verzameld in de factsheet die je via onderstaande link kunt vinden:

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Biological Sciences is de aansluitende master voor deze major. Kijk voor meer informatie hier.

Toelatingseisen

  • VWO eindexamen Biologie.
    Indien je hier niet aan voldoet neem dan contact op met de studieadviseur van het IIS.
  • Het hebben gevolgd van de vakken van het Bèta-pofiel.
  • Bij voorkeur VWO profiel N&T+Biologie of N&G+Natuurkunde.
    Indien je hier niet aan voldoet neem dan contact op met de studieadviseur van het IIS.

Ervaring van een FPS student

Viola Bennink (start FPS 2011):

Voor mij is Ecologie & Evolutie een major waarin de wetenschap gebruikt wordt om stapje voor stapje de mysteries van de natuur te begrijpen. En dat vind ik spannend! Door te beginnen met het verkrijgen van inzichten over hoe het leven is ontstaan en geëvolueerd, snap ik de natuur anno nu beter. Bij het vak Paleo-ecologie heb ik pollen van bomen, gras en struiken leren herkennen, om reconstructies van vegetatie en klimaat te kunnen maken. Als ik nu in een bos loop, herken ik boomsoorten en kan ik ze linken aan of het bos voedselrijk of voedselarm, nat of droog is. Daar had ik voorheen geen idee van! Ook leer je patronen in het samenspel tussen verschillende dieren begrijpen. Een simpel predator-prooi model kan de patronen die in het veld voorkomen soms niet goed verklaren. Bij Populatiedynamica leer je hoe deze patronen getoetst kunnen worden aan de hand van computermodellen.

Hoe beter ik de werking van de natuur leer begrijpen, hoe beter ik haar uiteindelijk kan beschermen en/of gebruiken. Wat 'natuur' dan is en hoe ze gezien dient te worden, wordt aan de kaak gesteld bij de ethiek-onderdelen. Het blijft natuurlijk een specialisatie, maar de docenten zijn goed op de hoogte van samenwerkingsverbanden met andere vakgebieden en besteden aandacht aan de context van onderzoek doen, wat ik als interdisciplinaire student erg kan waarderen. De medestudenten die de bachelor Biologie volgen, hebben eerst wel even de kat uit de boom gekeken toen wij als studenten van FPS en BG 'voor bioloog zouden gaan spelen', maar inmiddels zijn wij prima opgenomen in de groep. Ik had me voorbereid op een moeilijke major. Dat valt tot nu toe mee. Voor mij is het niveau precies goed. Na mijn bachelor ga ik verder in conservatie-biologie. Ik heb het naar mijn zin en raad deze major iedereen aan die net als ik op een beta-manier de mysteries van de veranderlijke natuur wil ontrafelen.

Studieplannen