Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Bedrijfskunde

De major bedrijfskunde wordt gekenmerkt door een interdisciplinaire benadering van organisatorische vraagstukken. Binnen ondernemingen moeten leidinggevenden keuzes maken bij ingewikkelde economische vraagstukken en thema’s als toenemende concurrentie, het organiseren van (logistieke) processen, de aanschaf en het gebruik van informatietechnologie, het aantrekken van noodzakelijke financieringsbronnen, en het werven van goed en bekwaam personeel. Dit vraagt van leidinggevenden niet alleen kennis en vaardigheden op het terrein van economie, maar ook van psychologie, politicologie, sociologie en rechten.

Bedrijfskunde is de tak binnen de economische wetenschap die zich met die combinatie van vakgebieden bezighoudt. De studierichting Bedrijfskunde wordt gekenmerkt door deze interdisciplinaire benadering van organisatorische vraagstukken. Daarmee krijg je als bedrijfskundige een gedegen kennis van en kijk op het functioneren van organisaties.

Met de overgang naar de major is het fijn om te weten  hoe de praktische zaken bij de major geregeld zijn en wat er verandert voor jou als student. Lees daarom de informatie die we hebben verzameld in de factsheet die je via onderstaande link kunt vinden:

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Business Administration is de aansluitende master voor deze major. Kijk voor meer informatie hier.

Ervaring van een FPS student

Johnny Meit (start FPS 2010):

Drie jaar geleden moest ook ik als FPS-student een major kiezen en heb ik voor bedrijfskunde gekozen. Let op, dit is geen propaganda-tekst, maar een zo eerlijk mogelijk verhaal van mijn ervaringen met deze major. Over bedrijfskunde wordt in de wandelgangen veelal negatief gesproken, dat het geen universitaire studie zou zijn maar een HBO. In zekere zin hebben mensen daarin gelijk; het is inderdaad vooral belangrijk om de kennis die je opdoet in de praktijk te kunnen toepassen en het is niet echt onderwerp voor filosofie. Desalniettemin heb ik geen spijt gekregen van mijn keuze:

Ik vond dat het onderwijs bij FPS te veel gegeven werd door wetenschappers die vooral de slechte kanten van ons economische milieu opsomden en niet diezelfde economie juist zagen als een oplossing. In mijn ogen is er namelijk nog een enorme marge waarin het aantrekkelijk voor het bedrijfsleven is om bij te dragen aan een betere toekomst, zoals bijvoorbeeld een kostenbesparing voor de bedrijven zelf aan de hand van een duurzamer gebruik van de steeds duurder wordende en milieubelastende grondstoffen. Omdat ik daar in wil participeren, heb ik voor bedrijfskunde gekozen.

Het niveau van de vakken is niet altijd om over naar huis te schrijven: de tentamens bestaan vaak uit meerkeuzevragen en zowel studenten als docenten hebben er wel eens opzichtig geen zin in. Het voordeel hiervan is dat een vak soms relatief makkelijk is, waardoor je meer tijd hebt om dingen er naast te doen (en bijvoorbeeld dingen die je leert in de praktijk uit te voeren). Ik denk alleen dat dit geldt voor de meeste (grote) studies in het huidige universitair klimaat. Heel opvallend was ook het verschil in mentaliteit tussen ons, de interdisciplinaire studentjes, en de échte bedrijfskunde studenten en docenten: waar wij alles als complex beschreven, kwamen zij meestal met eenduidige (en incorrecte) antwoorden. Een ander belangrijk argument voor mij om bedrijfskunde te kiezen was de beeldvorming. Ik vreesde dat een keuze voor bijvoorbeeld ecologie of aardwetenschappen aan mij zou blijven kleven als een label. Ik wil namelijk niet gezien worden als een socialistische hippie die tegen de commerciële corporaties is en de natuur overdreven heilig maakt, maar als iemand die bewust is van zowel onze huidige problemen als de macht van het bedrijfsleven om iets aan die problemen te veranderen.

Deze major is denk ik al met al voor een interdisciplinaire student een (gezonde) cultuurshock, maar als je daar niet bang voor bent, je het handig vindt om bijvoorbeeld wat accounting te leren en je het bedrijfsleven, al dan niet met je eigen onderneming, niet alleen bekritiseerd, maar vooral als een oplossing ziet, zit je hier goed. Daarnaast zijn de meeste majorstudenten bedrijfskunde nog steeds bezig met bedrijfskunde en dus niet geswitched zoals bij andere majors, als teken van tevredenheid. Sterker nog, studenten switchen naar bedrijfskunde.

Studieplannen