Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Overgangsregelingen Future Planet Studies 2019-2020

Artikel B-9.2 Overgangsbepalingen

In afwijking van de vigerende Onderwijs- en Examenregeling gelden voor de studenten die met de opleiding zijn begonnen onder een eerdere onderwijs- en examenregeling de volgende overgangsbepalingen:

 • Het vak “World Food Systems” verdwijnt in collegejaar 2019-2020. Er wordt een extra hertentamen aangeboden in collegejaar 2019-2020. Voor alle deelcijfers geldt een minimumcijfer van 5,5 om het vak voldoende af te sluiten.
 • Het vak “Future Food” verdwijnt in collegejaar 2019-2020. Studenten die het onderdeel “Written Group Product” niet met een voldoende hebben afgerond, krijgen in collegejaar 2019-2020 in blok 3 een extra mogelijkheden een verbeterd verslag in te dienen. De student kan hiervoor maximaal een 6,0 behalen. Studenten die het van “Future Food” nog niet hebben gevolgd, volgen in 2019-2020 het vak “Future of Food”.
 • Het vak “Digital Earth I” verdwijnt in collegejaar 2019-2020. Studenten kunnen alle verplichte laptopmodules in collegejaar 2019-2020 waarvoor in 2018-2019 lager dan een 5,5 is gehaald herkansen via een hernieuwde openstelling op Canvas in blok 3. Voor alle deelcijfers geldt een minimumcijfer van 5,5 om het vak voldoende af te sluiten.
 • Het vak “Research Proposal” verdwijnt in collegejaar 2019-2020. Studenten die het vak Research Proposal  niet hebben gehaald in 2018-2019, kunnen in 2019-2020 voor de onderdelen “Research Proposal” en “Seminar presentation” vervangende opdrachten maken in blok 5 of 6.
 • Het vak Digital Earth II wordt in collegejaar 2019-2020 aangeboden onder de naam “Digital Earth.”
 • Het vak “Data Analysis” verdwijnt in collegejaar 2019-2020. Er wordt een extra herkansing aangeboden in collegejaar 2019-2020 in blok 4.
 • Studenten die het vak “From Analysis to Evidence” in 2018-2019 niet hebben gehaald, kunnen in collegejaar 2019-2020 het vak “From Data to Evidence” volgen.
 • Het vak “Soils and Environment” verdwijnt in collegejaar 2019-2020. Er wordt een extra herkansing aangeboden voor het tentamen in collegejaar 2019-2020 in blok 1. Studenten die het onderdeel “veldverslag Luxemburg” niet met een voldoende hebben afgerond, krijgen in collegejaar 2019-2020 een extra mogelijkheden een verbeterd verslag in te dienen. De student kan hiervoor maximaal een 6,0 behalen. Voor alle deelcijfers geldt een minimumcijfer van 5,5 om het vak voldoende af te sluiten.
 • Het vak “Soil and Crop Quality Lab” verdwijnt in collegejaar 2019-2020. Studenten die het vak Soil and Crop Quality Lab niet hebben gehaald in 2018-2019, kunnen in 2019-2020 voor het onderdeel ‘scientific paper’ een vervangende opdracht maken. Het lab-werk en bijbehorend “open-boek-vragen”-oude stijl is niet herkansbaar, maar kunnen wel ingehaald worden door de nieuwe versie van dit vak de volgen Plant-Soil Interactions Practical (3EC). Beide componenten moeten dan wel afgerond worden met 5,5 of hoger.
 • Brugvak Biologie verdwijnt in collegejaar 2019-2020. Er wordt een extra herkansing aangeboden in collegejaar 2019-2020 in blok 1.
 • Moleculaire Celbiologie IIS verdwijnt in collegejaar 2019-2020. Studenten kunnen voor het theorieonderdeel (75% van het cijfer) aansluiten bij deeltentamen I van “moleculaire biologie BMW” (vakcode: 5502MOBI6Y) voor 50% van het cijfer, het tentamen van “celbiologie BMW” (vakcode: 5502CELB6Y) voor 25% van het cijfer.  Studenten kunnen voor het practicumgedeelte (25% van het cijfer) aansluiten bij het practicum van “Moleculaire Technieken” in periode 2.
 • De opleiding verplicht zich om, indien nodig, in voorkomende gevallen een individueel overstapprogramma te maken, in overleg en met de studieadviseur en na goedkeuring van de examencommissie.
 • Studenten die zijn begonnen met FPS tussen collegejaar 2015-2016 en 2017-2018 hebben recht op een vervangende opdracht om aan What’s Next te voldoen.


Mocht je als overgangsregeling een extra herkansing moeten maken én stond je in collegejaar 2018-2019 niet ingeschreven voor het betreffende vak, mail naar fps-iis-science@uva.nl om je aan te melden voor de herkansing.