Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Eerstejaars informatie

Welkom student Future Planet Studies! Is 2020-2021 je eerste studiejaar bij deze opleiding? Dan kun je op deze pagina nuttige informatie vinden over de start van je studie en je eerste jaar.

 • Maatregelen COVID-19 en onderwijs komend studiejaar

  Het academisch jaar 2020-2021 start zoals gepland op 31 augustus. Als het dan nog steeds toegestaan is om onderwijs te geven op de campus, gaan we dat waar mogelijk en binnen de richtlijnen van de overheid doen. In ieder geval bieden we de garantie dat het onderwijs doorgaat: we kunnen zowel onderwijs als tentamens (ook) online aanbieden. We weten nog niet precies hoeveel onderwijs we op de campus kunnen aanbieden binnen de richtlijnen. Onderwijs dat niet of moeilijk online verzorgd kan worden, zoals practica en bepaalde werkgroepen, zal voorrang hebben. Ook zal er extra aandacht zijn voor activiteiten voor eerstejaarsstudenten, waarbij gewerkt zal worden met mentorgroepen onder begeleiding van ouderejaars of net afgestudeerde studenten. Je kunt ervan uitgaan dat in ieder geval aan het begin van het academisch jaar, hoorcolleges online verzorgd zullen worden.

 • Introductie voor de eerstejaars

  Intreeweek: maandag 24 augustus t/m donderdag 27 augustus

  De Intreeweek is er voor alle eerstejaarsstudenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deelname aan deze week is niet verplicht, maar wel een leuke manier om Amsterdam, de UvA en je medestudenten te leren kennen. Dit jaar zal dat gebeuren op een interactief digitaal platform, waar je alle informatie vindt over de culturele, sportieve en creatieve uitdagingen die Amsterdam en de UvA te bieden hebben. Naast elkaar online leren kennen, worden waar mogelijk kleine fysieke evenementen georganiseerd in de stad en op de campus. Dit gaat uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Meer informatie vind je op www.intreeweek.nl

  Introductie Future Planet Studies: maandag 24 augustus (verplicht)

  Deze introductie van de opleiding is verplicht voor alle eerstejaarsstudenten. Binnen de Intreeweek (zie boven) is er ruimte gemaakt in het programma om hierbij aanwezig te zijn. We proberen in elk geval een deel van de introductie op locatie (Sciencepark 904, Amsterdam) te organiseren. Dit vindt hoogstwaarschijnlijk na 15 uur ’s middags plaats. De precieze tijd en waar je je hoe laat moet melden, hoor je half augustus van ons. Tijdens deze introductie ontvang je veel nuttige informatie, ontmoet je docenten en medewerkers van de opleiding en maak je kennis met je medestudenten.

 • Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS)

  De opleiding Future Planet Studies is onderdeel van het IIS. Naast Future Planet Studies zijn de bachelor Bèta-gamma en de masters Brain and Cognitive Sciences en Forensic Sciences hier ook onderdeel van. Om een beetje wegwijs te worden in waar je met welke vraag terecht kunt hebben we de IIS Wegwijzer gemaakt.

 • Studievereniging Spectrum

  Spectrum is de studievereniging van Bèta-gamma en Future Planet Studies. Je kunt hier als Future Planet Studies-student lid van worden. Spectrum organiseert allerlei leerzame en minder leerzame activiteiten en reizen die in ieder geval altijd erg gezellig zijn. Ook kun je via Spectrum korting op boeken krijgen. Zie voor meer informatie: www.svspectrum.nl. Verder organiseert Spectrum het volgende…   

  Eerstejaarsdagen: woensdag 19 t/m vrijdag 21 augustus

  De eerstejaarsdagen (EJD) worden georganiseerd door de studenten van Spectrum en kunnen in aangepaste vorm ook dit jaar doorgaan. Deelname is niet verplicht, maar wel heel leuk! Meer informatie vind je op ejd.svspectrum.nl en in deze brief. Vanwege COVID-19 zullen de eerstejaarsdagen iets anders verlopen dan normaal. Spectrum zorgt ervoor dat de eerstejaarsdagen plaatsvinden binnen de RIVM-richtlijnen.

 • Laptop nodig

  Als Future Planet Studies student heb je een laptop nodig. Zeker nu je veel van het onderwijs komend jaar online zal volgen is een laptop extra belangrijk. Verder zul je een aantal computerpractica (op het Science Park) volgen. Het is daarom belangrijk om voor de start van het studiejaar een laptop in bezit te hebben. Deze moet aan een aantal minimale eisen voldoen:

  Specificaties

  • Processor: Intel Core i3 of beter
  • Intern geheugen (RAM): 4GB of meer
  • Opslag (HDD of SDD): 128GB, SSD is aanbevolen
  • Wifi: multiband (2.4FHz én 5GHZ)
  • Schermdiagonaal: minimaal 11”, maar ook niet te groot, vanwege het zeulen naar de universiteit
  • Schermresolutie: minimaal 1366x768, 1920x1080 is aanbevolen
  • Besturingssysteem: Windows (zeer aanbevolen), macOS, Linux
  • Webcam en microfoon (intern of extern) voor afstandsonderwijs
  • Chromebook, iPad of tablet voldoen niet!
  • Zorg thuis voor een goede Wifi-verbinding i.v.m. afstandsonderwijs

  Verder heb je een Office-pakket nodig (o.a. te bestellen met studentenkorting via www.surfspot.nl na inloggen met je UvA account). Via https://datanose.nl/#byod vind je (ook na inloggen) meer informatie over de software. De meeste practica zijn ook op Apple-laptops te doen, maar de UvA kan daar geen ondersteuning voor bieden. Doe dit dus alleen aan als je voldoende zelfredzaam bent.

  Mocht je nog niet in het bezit zijn van een geschikte laptop, dan kunnen we de Campus Shop aanbevelen waar je voordelig een laptop kunt bestellen waarvan je zeker weet dat deze aan de vereiste randvoorwaarden voldoet. Zie hiervoor: http://www.campusshop.nl/UVA-FNWI.

 • Studiemateriaal

  Je readers voor het eerste blok kun je vanaf de laatste week van augustus online bestellen. Klik hier voor meer informatie. Bestelde readers kun je online betalen en laten afleveren bij de bibliotheek van het Science Park. Voor het eerste blok heb je een reader nodig voor het vak Klimaatverandering en Zeespiegelstijging. Behalve met readers wordt er ook gewerkt met studieboeken. Deze kun je met korting kopen via studievereniging Spectrum. Zie https://spectrum.itdepartment.nl/ voor meer informatie. Je kunt de boeken ook kopen bij de boekhandel StudyStore, zie www.studystore.nl/webshop of een andere (online) boekhandel.

  Voor de eerste periode van het eerste semester heb je de volgende boeken nodig:

  • Christopherson & Birkeland (2015). Geosystems: An Introduction to Physical Geography, 9th edition, global edition Pearson Education US. (ISBN 9781292057750)
  • Savada, D.E., et al. (2020). Life: The science of biology, 12th Edition, W H Freeman & Co. (ISBN 9781319315788)
  • Hoofdstukken uit Chemistry. Kies uit deze opties:
   • Compleet boek: Zumdahl, S.S., & S.L. Zumdahl (2006). Chemistry, 7th edition, Cengage Learning, Inc. (ISBN 9780618528448) (latere edities zijn ook goed).
   • Speciale gereduceerde editie met enkel de hoofdstukken die binnen de opleiding aan bod komen. LET OP: alleen verkrijgbaar bij Studystore (ISBN 9781473769403).
  • Meadows & Wright (2008). Thinking in Systems – A Primer, Chelsea Green Publishing Co. (ISBN 9781603580557)
  • Gaast, K., Koenders, L. & Post, G. (2019). Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies, 4e druk, Amsterdam University Press. (ISBN 9789463725118)
 • Studieprogramma

  In het programma van de opleiding Future Planet Studies worden vier onderdelen onderscheiden:

  1. Het kernprogramma
  2. Het profielprogramma: natuurwetenschappelijke dan wel maatschappijgerichte vakken
  3. Het majorprogramma in het natuurwetenschappelijk domein (Future Earth) dan wel het maatschappijgerichte domein (Future Society)
  4. Keuzeruimte

  Kernprogramma

  Het kernprogramma (het vaste programma binnen de opleiding) bestaat uit interdisciplinaire en thematische vakken. Dit kerngedeelte heeft tot doel kennis te vergaren uit de bèta- en gammadisciplines. Een belangrijk aspect is het verkrijgen van inzicht in de concepten en werkwijzen die de verschillende velden van wetenschap hanteren. Binnen Future Planet Studies ga je op zoek naar de relatie tussen het menselijk handelen en de natuur. Het aanleren van een interdisciplinaire kijk op complexe vraagstukken loopt daarom als een rode draad door de opleiding.

  Profielprogramma

  Het profielprogramma bestaat uit vakken die naast het interdisciplinaire basisprogramma meer verdieping in de bèta of juist meer gamma geven. In het studieschema is aangegeven welke vakken bij de bèta track horen en welke bij de gamma track.

  Majorprogramma Future Earth of Future Society

  De student kiest aan het einde van jaar 1 een specialisatiemajoren: Future Earth óf Future Society. De major Future Earth bestaat uit een verdieping in FPS-thema’s op het raakvlak tussen de ecologie en aardwetenschappen. De major Future Society is een verdieping op het raakvlak tussen de politicologie, sociale geografie en planologie. 

  Keuzeruimte

  In het eerste semester van het derde jaar is er 30 EC keuzeruimte. Deze kan verdiepend of verbredend worden ingevuld. De keuze van de minor is bepalend voor toegang naar een van de disciplinaire aansluitende masters. In deze periode is het ook mogelijk vakken in het buitenland te volgen.

  In artikel B-5.1 van de OER is bepaald: 

  1. De keuzeruimte kan met een officiële minor aan een Nederlandse universiteit worden ingevuld. Als de keuzeruimte wordt ingevuld door een zelf samengestelde combinatie van vakken, geldt:
   1. Maximaal 12 EC van de keuzeruimte mag vrij worden ingevuld met keuzevakken binnen de UvA of aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.
   2. Keuzeruimte boven de 12 EC dient te worden ingevuld met 2e of 3e jaars keuzevakken.
  2. Keuzeonderdelen mogen inhoudelijk niet te veel overlap met onderdelen uit het eigen curriculum hebben, dit ter beoordeling door de Examencommissie.
 • Roosters

  De roosters voor het komende studiejaar kun je vinden via DataNose. Vanwege de corona-maatregelen zal het rooster van periode 1 (sept-okt) pas op 31 augustus definitief zijn. Voor die tijd kunnen er nog wijzigingen optreden. De indeling in werkgroepen zal in de eerste week van september gebeuren, op basis van de aanwezigheid bij de introductie. Tot die tijd zijn alle werkgroepen in je persoonlijke rooster weergegeven.

 • Studeren met een functiebeperking

  Als je een functiebeperking hebt die mogelijk een belemmering voor je studievoortgang kan veroorzaken, dan adviseren wij je om dit vroegtijdig door te geven aan de studieadviseurs (August en Elisa): studieadviseurs-iis@uva.nl.

  Er zijn mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra tentamentijd, hulp bij studieplanning of aanpassingen tijdens practica.

 • Tips voor thuis studeren

  Kijk hier voor tips om beter thuis te studeren. Bonustip van het huis: kijk tegelijk met medestudenten online colleges. Neem dan elke 20 minuten pauze en bespreek (via Zoom) de belangrijkste punten. Zo blijf je actief kijken en heb je meteen een mooie samenvatting.

  Heb je niet genoeg aan deze tips en ben je op zoek naar een online cursus om je studeer skills te verbeteren? Overweeg dan de (gratis) cursus van Future Learn.