Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Arbeidsmarktoriëntatie

Een breed opgeleide academicus heeft een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken vaak naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met een brede blik op het hele wetenschappelijke veld. Dat biedt direct voordelen wanneer je bijvoorbeeld als onderzoeker, beleidsmedewerker of manager veelal in teamverband werkt. Zo is er in de maatschappij grote behoefte aan mensen met een brede kennis van aard- en natuurwetenschappen. Maar dan wel van het soort dat bereid is én in staat is om mee te denken met managers van multinationals en beleidsmakers binnen overheidsinstellingen.

Bij het streven van bedrijven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, vormen jouw deskundigheid als student Future Planet Studies en je vermogen om je kennis over te brengen naar het brede publiek onmisbare elementen. De maatschappij doet steeds vaker een beroep op de wetenschap om grote vraagstukken te helpen oplossen. Denk aan de sterk aan elkaar gerelateerde klimaat-, energie- en voedselvraagstukken, het tegengaan van de verspreiding van ziekten en de druk op de aarde die de ongebreidelde economische groei met zich meebrengt.

Met je bachelordiploma Future Planet Studies kun je helpen de kloof tussen wetenschap en maatschappij te overbruggen. Je bent inzetbaar in sectoren waar je een kritische, zelfstandige en leergierige geest nodig hebt.

Voorbeelden zijn:

 • adviseur bij de Verenigde Naties, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement;
 • medewerker juridische zaken bij een bedrijf als Shell, dat over de gehele wereld betrokken is in projecten met een grote impact op de infrastructuur en natuur van een regio;
 • adviseur bij banken om te helpen bepalen welke bedrijven opgenomen kunnen worden in de zogenaamde groene fondsen;
 • innoverend ondernemer, bijvoorbeeld door nieuwe oplossingen te bedenken voor duurzame productie;
 • voorlichter bij multinationals als Unilever, bijvoorbeeld op het gebied van genetische manipulatie en voedselveiligheid;
 • adviseur in het koppelen van wetenschappelijke disciplines aan de beleidswereld of het bedrijfsleven.

Werken bij United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Als je bent afgestudeerd

 • heb je nagedacht over de toekomst en heb je eigen visies ontwikkeld
 • zie je zaken in een internationaal perspectief
 • heb je een brede kennis van de aard- en natuurwetenschappen, maar ook van maatschappijwetenschappen

Drinkwater is een grondrecht, maar toerisme is economisch ook van groot belang. De voorraad zoet water van goede kwaliteit neemt dramatisch af. Nieuwe initiatieven en aanpak kunnen de beschikbaarheid van water verbeteren en de kwaliteit van onze toekomst veilig stellen.

Wat doe jij?

Je werkt bij United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en ontwerpt met een team van deskundigen een plan, met maatregelen en financiële prikkels om de watervoorraad in Spanje aan te vullen, zonder alle golflinks te verbieden.

Werken voor Triodos Bank

Als je bent afgestudeerd:

 • kun je de duurzaamheid van nieuwe producten beoordelen;
 • ben je als geen ander in staat de taal van zowel ecologen als economen aan elkaar te verbinden;
 • weet je inhoud te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De internationaal opererende Triodos Bank wil een ‘groen' beleggingsfonds ontwikkelen. Op basis van een strenge selectie zullen baanbrekers op het gebied van klimaatbescherming, duurzame energie en biologische voeding tot dit fonds worden toegelaten.

Wat doe jij?

Je bent er bij Triodos mede verantwoordelijk voor om te beoordelen of bedrijven toegelaten kunnen worden tot het beleggingsfonds. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om aanbieders van zonne-energie, windmolenfabrikanten of ‘slow food' winkelketens.

Werken voor een ideële organisatie: Stichting Face

Als je bent afgestudeerd:

 • heb je een visie op duurzaam energiegebruik;
 • kun je invulling geven aan de CO2 oplossingen voor het Kyoto-verdrag;
 • ben je in staat om de inrichting van onze internationale leefomgeving te beïnvloeden.

Het klimaat verandert doordat de uitstoot van CO niet meer in balans is met de opname van CO2 door de bossen op aarde. Milieubewuste mensen die een vliegreis maken, kunnen via Stichting Face de CO-uitstoot compenseren. Face gebruikt deze financiële bijdrage om bossen te planten, onder andere in de vulkaangebieden in Ecuador.

Wat doe jij?

In samenwerking met Face onderzoek je welke bodemeigenschappen er voor verantwoordelijk zijn dat vulkanische bodems meer dan vijf maal zoveel organische stof vasthouden dan normaal. Op die manier probeer je ook langs die weg oplossingen voor de overtollige CO2 in beeld te brengen.

Werken voor Both Ends

Als je bent afgestudeerd:

 • is duurzame ontwikkeling niet langer een holle kreet voor je;
 • sluit je aan bij initiatieven van onderop, van mensen zelf; 
 • zet je je in om de samenwerking te bevorderen tussen (inter)nationale overheden en ideële organisaties (bv. Greenpeace) om die initiatieven tot een succes te maken.

Both Ends zet zich in om duurzame vormen van productie te realiseren. Wereldwijd worden milieuorganisaties ondersteund door middel van informatievoorziening, onderzoek, het voeren van campagnes, het stimuleren van beleidsontwikkeling en het bouwen van netwerken.

Wat doe jij?

In samenwerking met het Buro Beleidsvorming & Ontwikkelingssamenwerking (BBO) en ideële organisaties volg je kritisch het beleid van internationale financiële organisaties zoals de Wereldbank. Belangrijk beoordelingscriterium is de mate waarin dit beleid bijdraagt aan duurzame productie.