Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Tutoraat MA

Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft elke opleiding een tutoraat als onderdeel van de studiebegeleiding.

Het tutoraat in de master is bedoeld om:

  • studenten te informeren over keuzemogelijkheden tijdens de master; 
  • studievertraging vroegtijdig te signaleren;
  • studenten te helpen met oriënteren op de fase na het afstuderen;
  • de student, indien nodig, door te verwijzen naar bijvoorbeeld een studieadviseur.

Iedere student krijgt een docent als tutor toegewezen die de studievoortgang in individuele gesprekken en soms groepsbijeenkomsten bespreekt. Voor deze gesprekken of bijeenkomsten worden studenten door hun tutor of de studieloopbaancoördinator van hun opleiding uitgenodigd.

Rol en taken van de tutor

De tutor is het eerste aanspreekpunt voor de (vak-)inhoudelijke aspecten van de studie. Een tutor onderscheidt zich van de studieadviseur of studentenpsycholoog door zijn/haar rol als docent en kennis van de (vak-)inhoud van de studie.
De voornaamste taak van de tutor is het bespreken van je studievoortgang en keuzes binnen de studie. Ook kan de tutor je helpen met oriënteren op de fase na het afstuderen. Daarnaast heeft de tutor een verwijzende functie. Bij bijvoorbeeld ernstige studievertraging, financiële of persoonlijke problemen verwijst de tutor een student door naar de studieadviseur.

Inrichting tutoraat

Het tutoraat is per masterprogramma anders ingericht. Veel voorkomende vormen van tutoraat zijn: een intakegesprek en/of een introductiebijeenkomst, gevolgd door één of twee individuele of groepsbijeenkomsten. Uiteraard kun je ook altijd zelf een gesprek met de tutor initiëren.

Studentendossier

Bij de meeste opleidingen wordt van studenten een digitaal dossier bijgehouden, dat zowel dient voor de input van de tutorgesprekken als voor de verslaglegging ervan. De tutor, studieloopbaancoördinator en de studieadviseur vullen dit dossier tijdens je studieloopbaan aan met behaalde studiepunten, tentamenresultaten, notities, studieschema’s, -beoordelingen en -adviezen.

Vertrouwelijkheid

De tutor gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die je met hem of haar deelt.
Van vertrouwelijke informatie (bijvoorbeeld over problemen in de privésfeer) wordt geen verslag gedaan. Als het relevant is voor de studievoortgang, meldt de tutor alleen dat er ‘persoonlijke omstandigheden’ zijn en of de student is doorverwezen naar de studieadviseur.

Na de master: loopbaanontwikkeling

De start van je loopbaan begint bij een goede oriëntatie: wat wil je, wat past bij je en welke mogelijkheden zijn er? De tutor kan je helpen met het oriënteren op de fase na het afstuderen, maar de loopbaanadviseurs van het UvA Student Careers Centre helpen je ook graag bij je oriëntatie- en keuzevragen.

Meer informatie vind je via de volgende verwijzingen: