Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

'Diversiteit is zo essentieel. Dat je iemand in een bepaalde functie ziet en denkt: die persoon lijkt op mij. Dus dat kan ik misschien ook wel worden. Dat je je dromen durft te dromen en kunt waarmaken, dat is waarom ik werk aan diversiteit', zegt Wike Been, Faculty Diversity Officer van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). In dit interview vertelt ze over hoe ze bij de FdR werkt aan diversiteit en inclusie.

Foto van Wike Been

Diversiteit en de coronacrisis

De coronacrisis heeft invloed op het werk van Wike als Faculty Diversity Officer. Ze vertelt: 'De coronacrisis beïnvloedt ons allemaal. Het is echter goed voor te stellen dat de crisis op de korte en lange termijn bestaande ongelijkheden vergroot of nieuwe ongelijkheden doet ontstaan. Het is naar mijn idee onze taak als Faculty Diversity Officers om hier oog voor te hebben en dit onder de aandacht te brengen.'

Diversiteit als onderdeel van het dna

Wike is sinds 1 december 2019 de Faculty Diversity Officer van FdR. Dat is nog niet zo lang, maar haar koers heeft ze al duidelijk bepaald: 'Het is mijn doel om diversiteit en inclusie onderdeel te maken van het dna van de faculteit, dat het geïntegreerd wordt in de processen die er al zijn. Het moet als vanzelfsprekend onderdeel zijn van alles wat we doen. Dat iedereen die bijvoorbeeld een symposium organiseert erbij nadenkt: hoe divers is de groep die spreekt en welke perspectieven komen aan bod? Dat het HR-beleid als vanzelfsprekend componenten voor diversiteit en inclusie bevat zodat gelijke kansen worden gecreëerd. Dat we in het onderwijs een breed palet aan perspectieven behandelen en aandacht hebben voor ongelijkheid en processen van uitsluiting in de maatschappij. En dat een Faculty Diversity Officer uiteindelijk niet meer nodig is.' Maar voorlopig is het nog niet zover en werkt Wike op verschillende manieren aan diversiteit.

Het is mijn doel om diversiteit onderdeel te maken van het dna van de faculteit

Een brede aanpak

De FdR heeft een agenda voor ‘Equality, Diversity and Inclusion’ met tientallen actiepunten voor een breed scala aan terreinen. Wike: 'Mijn streven is dat de hele agenda, en meer, uitgevoerd wordt en niet een papieren werkelijkheid blijft. Hier maak ik me hard voor.' De faculteit heeft een diversiteitscommissie die bestaat uit studenten en medewerkers. Zij hebben samen met de vorige Faculty Diversity Officer al enkele punten opgepakt. Wike: 'Zo is er bijvoorbeeld een advies uitgebracht over hoe het wervingsmateriaal inclusiever gemaakt kan worden en om een stilteruimte in te richten in het gebouw van de faculteit. Ook nu zijn de diversiteitscommissie en ik hard bezig om te zorgen dat de agenda werkelijkheid wordt. Omdat ik nog maar kort in functie ben is dit allemaal nog werk in uitvoering.' De terreinen waarop we ons richten zijn divers: “Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een monitor voor diversiteit en inclusie binnen de FdR, ben ik met HR in gesprek over het personeels- en wervingsbeleid, zijn we projecten aan het uitdenken en uitvoeren voor eerste generatie studenten, bekijken we de consequenties van de coronacrisis voor gelijkheid en inclusie, kijken we opnieuw naar het diversiteitsgehalte van het wervingsmateriaal, wakkeren we het gesprek aan over herziening van het curriculum en organiseren we een antiracisme gesprek met de gehele faculteit waarvan er hopelijk veel meer zullen volgen.' Ook vindt Wike het belangrijk dat het belang van werken aan diversiteit wordt gewaardeerd: 'Ik probeer een vergoeding voor studenten te regelen die in de diversiteitscommissie zitten. Dat ze hun tijd vergoed krijgen en dat daarmee ook meteen erkend wordt dat het een essentiële rol is waarmee ze bijdragen aan de faculteit.'

Mijn taak is om te luisteren. Horen en gehoord worden staan centraal bij diversiteit en inclusie.

Horen en gehoord worden staat centraal

Waardering hebben voor anderen en goed luisteren zijn centrale thema’s in de aanpak van Wike: 'Mijn taak is om te luisteren en te zorgen dat iedereen gehoord wordt. Daarom organiseren mijn student-assistent Zohara Mahmoud en ik samen lunchsessies met kleine groepjes studenten. Dan horen we wat er speelt en wat de obstakels zijn waar ze tegenaan lopen. Tijdens de eerste lunchsessie was het bijvoorbeeld een eyeopener dat een lidmaatschap bij een studenten-/studievereniging centraal staat in het gevoel van erbij horen. Als je geen studentenvereniging vindt waarbij je zou kunnen passen, dan straalt dat ook af op het gevoel van erbij horen op de universiteit. Ook is uit gesprekken met studenten duidelijk geworden dat voor hen aanpassing van het curriculum heel erg belangrijk is.'

Het is heel belangrijk dat we alles doen vanuit de inclusiegedachte. Iedereen moet het gevoel hebben dat er voor hem/haar een plek is.

Diversiteit benaderen vanuit de inclusiegedachte

Dat gevoel van erbij horen is juist zo essentieel. Wike: 'Het is heel belangrijk dat we alles doen vanuit de inclusiegedachte. De universiteit is een plek voor en door iedereen en heeft een open karakter. Iedereen moet het gevoel hebben dat er voor hem/haar een plek is. En dat is iets anders dan alleen sturen op de harde kenmerken en de instroom diverser maken. Het moet verder gaan. Dat gaat erom dat alleen diversiteit niet genoeg is, maar het juist ook gaat om de inclusie.' Een inclusieve faculteit waarin mensen hun dromen kunnen waarmaken is dan ook waar Wike zich als Faculty Diversity Officer voor inzet.

Een diverse universiteit komt verder. En diversiteit krijgt vorm door samen in actie te komen. Daarom werken we er constant aan dat iedereen zich bij de UvA kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn, ongeacht iemands culturele achtergrond, geslacht, geloof, seksuele geaardheid of functiebeperking. Op iedere faculteit geeft een Faculty Diversity Officer samen met medewerkers, studenten en het Chief Diversity Officer Team richting aan het diversiteitsbeleid. Want iedere faculteit heeft een andere identiteit. De komende weken publiceren we interviews met alle Faculty Diversity Officers. In dit interview het woord aan Wike Been van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR).

Wike Been, Socioloog, Arbeidsmarktonderzoeker

Werkt bij UvA: 4 jaar
Woonplaats: Utrecht
Vrije tijd: Sporten, lezen van young adult literatuur, koken van vegetarische gerechten vanuit de hele wereld samen met mijn dochters 
Wat vind je het leukste aan je baan? Kritisch mogen nadenken, de vrijheid en het verbinden van mensen en groepen