Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Contact

Je kunt iedere vertrouwenspersoon kiezen op deze pagina, ongeacht bij welke faculteit je studeert. Ook tijdens de periode dat er thuis wordt gewerkt en gestudeerd in verband met de coronamaatregelen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Zoom of Skype.

Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Eloe Kingma

  'Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al eeuwenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik zal graag meedenken over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kunnen bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen.

  Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.'

  Eloe Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis.

  Contact

  Dr. E. (Eloe) Kingma

  Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Marita Mathijsen

  Een universiteit moet een veilige plek zijn, zowel voor medewerkers als voor studenten. Niemand zou er zich geïntimideerd, gediscrimineerd, bedreigd of uitgesloten moeten voelen. En toch gebeuren er ook aan een universiteit dingen waardoor je van je stuk gebracht wordt. Zoek dan hulp. De vertrouwenspersonen zijn ervoor om je te helpen met het vinden van een uitweg. Hoe delicaat je probleem ook is, je kunt bij hen terecht. Zij hebben geheimhoudingsplicht, dus wat je bespreekt blijft tussen hen en jou.

  Als emeritus hoogleraar (Moderne Nederlandse Letterkunde) met een nulaanstelling denk ik een waardevolle invulling te kunnen geven aan de functie van vertrouwenspersoon.  Ik heb geen belangen meer die kunnen botsen met kwesties die aan de orde komen.  Seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie: ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat deze vormen van ongewenst gedrag niet getolereerd worden aan de Universiteit van Amsterdam.

  Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen

  Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

 • Mirjam Koelewijn
  Portret van Mirjam Koelewijn

  Mirjam Koelewijn is ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

  Persoonlijke toelichting:

  'Na een tijd werkzaam te zijn geweest in verschillende functies bij College & Graduate School Social Sciences en Bureau Alumnirelaties, ben ik nu ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen. In het voorjaar van 2016 ben ik benoemd tot vertrouwenspersoon bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA.

  Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan medewerkers en studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon. Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon.

  Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.'

  Contact

  Drs. M.G. (Mirjam) Koelewijn

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  OBP Groep Onderwijsbureau Sociale Wetenschappen

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

 • Marly van den Boom
  Marly van den Boom

  Marly werkt sinds 2014 als studieadviseur voor de bachelor Scheikunde en de masters van de Graduate School of Life Sciences. Na haar studie Biotechnologie begon zij haar loopbaan als onderzoeksanalist. Daarna heeft ze als studentvoorlichter gewerkt voor verschillende bèta-opleidingen aan de VU.

  Persoonlijke toelichting:

  De universiteit is een plek waar studenten studeren en zich persoonlijk ontwikkelen. Het is een plek waar studenten zich veilig moeten voelen om deze ontwikkeling door te maken. Wanneer dit gevoel van veiligheid in het geding is, is het belangrijk dat er iemand is die naar de student luistert en daar waar mogelijk ondersteunt bij het vinden van een oplossing. Voor Marly is dit gevoel van veiligheid belangrijk en dus ook de reden dat zij vertrouwenspersoon is geworden.

  Contact

  M.D. (Marly) van den Boom

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  Education Service Centre

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • Myrthe van Amstel
  Myrthe van Amstel

  Myrthe van Amstel werkt vanaf 2017 bij de UvA en is sinds eind 2019 aangesteld als beleidsmedewerker onderwijs op de afdeling Bestuurszaken van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  Zij is zelf alumna van de FdR. In het verleden is zij onder meer werkzaam geweest als HR-adviseur, opleidingscoordinator en docent/onderwijsontwikkelaar. 

  Als vertrouwenspersoon wil zij collega’s en studenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om ongewenst gedrag te kunnen aankaarten. Zo wil ze een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werk- en leeromgeving op de UvA.

  Contact

  M. (Myrthe) van Amstel LLM

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Bestuurszaken FdR

 • Erik van Arkel
  Portret van Erik van Arkel

  Erik van Arkel is sinds 1 september 2017 coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht.

  Hij heeft een achtergrond in de bedrijfsvoering en management bij de Rijksoverheid en als ondernemer in zijn eigen bedrijf CATREAL.COM dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties.

  Als vertrouwenspersoon wil hij bijdragen aan een UvA-omgeving waarin mensen zich veilig voelen en de diversiteit in mensen gerespecteerd en gewaardeerd worden.

  Contact

  E. (Erik) van Arkel

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Afd. Publiekrecht

Faculteit der Tandheelkunde

 • Inge van der Stap

  Inge van der Stap werkt als beleidsmedewerker bij ACTA en is sinds 1 september 2020 benoemd tot vertrouwenspersoon.

  Inge heeft culturele antropologie en religiestudies gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Als diversity officer zet zij zich in voor een veilige en inclusieve studeer- en werkomgeving waar alle studenten en medewerkers zich veilig en welkom voelen, zich kunnen herkennen en zich kunnen ontwikkelen.

  Onbevooroordeeld luisteren en met oprechte interesse doorvragen is hoe Inge haar taak als vertrouwenspersoon invult. Als vertrouwenspersoon kan ze de student of medewerker terzijde staan en opties vinden voor een oplossing. Ook is Inge beschikbaar als je alleen een luisterend oor zoekt.

  Contact

  Inge van der Stap
  E: i.vander.stap@acta.nl
  T: 06 115 35 302 (ma, di, do, vrij)

 • Gerrie Veenstra

  Gerrie Veenstra is sinds 1994 huisarts en ze is sinds maart 2020 verbonden aan de ACTA als docent orale geneeskunde, zij had tot 1 januari 2020 een eigen praktijk.

  Persoonlijke toelichting

  Als huisarts was ik een vertrouwenspersoon voor vele patiënten. Ik heb veel persoonlijke verhalen gehoord, die niet altijd een veilige omgeving weergaven van het leven van een aantal mensen.

  Het luisteren en er zijn voor iemand,  samen een oplossing zoeken is een belangrijk deel van mijn werk, eerst als huisarts en nu als vertrouwenspersoon. Laagdrempelig en vertrouwd.

  Ik hoop te kunnen bijdragen aan een veilige omgeving op de ACTA, zodat de werksfeer voor iedereen plezierig is.
   

  Contact

  Gerrie Veenstra
  E: Gerrie.veenstra@acta.nl
  T: 06 262 96 946 (woensdag en donderdag)

Centrale vertrouwenspersoon

 • Rixt Polder

  Rixt werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Zij houdt zich o.a. bezig met het organiseren van loopbaanprogramma’s voor alumni, zij is aanspreekpunt voor diverse alumnikringen en organiseert lezingen, rondleidingen en andere bijeenkomsten, waaronder de Academische BoekenClub. Rixt is sinds 2000 werkzaam bij de UvA, sinds 2014 ook als vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke toelichting:

  Binnen de universiteit is het belangrijk dat medewerkers en studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens studie of werk.

  A.R. (Rixt) Polder

  Alumnirelaties & Universiteitsfonds

  Communicatie en marketing FGW