Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Welke studentenraden zijn er en wat doen ze?

Er zijn zeven facultaire studentenraden (FSR) en één centrale studentenraad (CSR). De facultaire studentenraden voeren overleg met de decaan van hun faculteit, de centrale studentenraad overlegt met het College van Bestuur.

Ben je benieuwd naar de werkzaamheden van de verschillende studentenraden? De links op deze pagina leiden naar de websites, waar je informatie vindt over wie er in de verschillende raden zitten, waar de raden zich precies mee bezig houden en wanneer er vergaderd wordt.

De Centrale Studentenraad

De Centrale Studentenraad (CSR) houdt zich bezig met UvA-brede zaken, zoals huisvesting, het Bindend Studieadvies (BSA) en Vak-evaluaties. De CSR praat met het College van Bestuur en heeft wettelijk geregeld Instemmings- en Adviesrecht op tal van zaken.

Adviesrecht wil zeggen dat de CSR bij bepaalde beslissingen geraadpleegd moet worden. De CSR reageert met een advies. Dit advies is niet bindend, maar moet wel in overweging genomen worden bij de besluitvorming. Instemmingsrecht betekent dat de CSR toestemming moet geven voordat het beleid rechtsgeldig en dus bindend is.

De CSR bestaat uit 14 leden die elk jaar democratisch worden gekozen. Zeven leden worden direct verkozen, de andere zeven worden afgevaardigd uit de facultaire studentenraden. Er is dus goed contact tussen de verschillende studentenraden, zodat zij problemen eerder herkennen en beter kunnen aanpakken.

Facultaire studentenraden

Naast de Centrale Studentenraad (CSR) heeft elke faculteit een eigen Facultaire Studentenraad. Zij overleggen met de Decaan van hun faculteit over faculteitsspecifieke zaken zoals studiefaciliteiten, herkansingsmogelijkheden en de Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin delen van je rechten als student vastgelegd worden.

De Facultaire studentenraden heeft, net als de Centrale Studentenraad, advies- en instemmingsrechten. Het instemmingsrecht betekent dat de FSR toestemming moet geven voordat het beleid rechtsgeldig en dus bindend is. De FSR heeft instemmingsrecht over de Opleidings- en Examenregelingen (OER-en), die elk jaar in mei herschreven worden.

Het adviesrecht betekent dat de FSR bij bepaalde beslissingen geraadpleegd moet worden. De FSR reageert met een advies. Dit advies is niet bindend, maar moet wel in overweging genomen worden bij de besluitvorming.

Het districtensysteem
De Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Geneeskunde werken met een districtensysteem. Dit draagt bij aan een representatieve vertegenwoordiging van studenten in de Facultaire Studentenraad (FSR). Als FSR-lid voer je overleg met (bijvoorbeeld) je eigen onderwijsdirecteur én met de decaan van de faculteit. Op deze manier kun je optimaal opkomen voor de belangen van zowel je medestudenten binnen je eigen studie als die van de gehele faculteit. Als je je verkiesbaar stelt, doe je dat voor het district waarin jij studeert. Bij de verkiezingen in juni kunnen studenten ook alleen stemmen op de kandidaten binnen hun eigen district.