Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Stage in de master

Stagevergoeding duale master

Deze informatie geldt alleen voor studenten van een duale master.

Een duale master bestaat uit twee delen: 60 EC vakken en scriptie en 30 EC leerwerktraject / stage. Dit laatste deel is voor de studenten van Curating Art and Cultures 60 EC.

Tijdens het leerwerktraject is de UvA verantwoordelijk voor het regelen van een vergoeding van minimaal € 275,- per maand. Het merendeel van de studenten van duale masters ontvangt een stagevergoeding die vaak hoger is dan dit bedrag. Hiermee voldoet de UvA aan haar verplichting. Mocht de stagevergoeding echter lager zijn, dan kun je een verzoek indienen voor een aanvulling uit het profileringsfonds tot € 275,- per maand. Bovendien hebben studenten die een aanvullende beurs ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) naast deze vergoeding van € 275,- recht op een vergoeding ter hoogte van hun aanvullende beurs.

Vragen en/of een verzoek tot aanvulling op de stagevergoeding stuur je per e-mail naar: Studentendecanen, t.a.v. Marjan Kuiper.

Meer informatie over het profileringsfonds