Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Onderwijs- en examenregelingen bacheloropleidingen (OER)

Voor onderstaande bacheloropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen geldt één Onderwijs- en examenregeling (OER) deel A.

De studieschema's en opleidingsspecifieke eindtermen zijn opgenomen in een deel B per opleiding:

ACASA (VU-UvA)

Voor de bacheloropleidingen Archeologie en prehistorie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen geldt onderstaand deel A.

De studieschema's en opleidingsspecifieke eindtermen zijn opgenomen in een deel B per opleiding: