Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderwijs- en examenregelingen masteropleidingen (OER)

Onderwijs- en examenregelingen masteropleidingen (OER)

Voor alle masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen geldt één Onderwijs- en examenregeling (OER) deel A.

Facultaire MA OER deel A 2019-2020

Plagiaat en fraude

De studieschema's en de opleidingsspecifieke eindtermen zijn opgenomen in een deel B per opleiding.