Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Honoursprogramma Faculteit der Geesteswetenschappen

Honoursprogramma Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma aan dat is bedoeld voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma. Door het volgen van het FGw Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

In verband met het coronavirus gelden tijdelijk gewijzigde toelatings- en slagingseisen.

Voor het FGw Honoursprogramma gelden de volgende tijdelijke toelatings- en slagingseisen:

Toelatingseisen

Voor studenten uit het cohort 2019-2020 (start honoursprogramma in 2020-2021) wordt de toelatingseis aangepast naar:
30 EC van semester 1 behaald met een gewogen cijfergemiddelde van 7,5 of hoger. Indien het voor een student uit cohort 2019-2020 gunstiger uitkomt, mag ook de reguliere toelatingseis gelden (60 EC van het propedeusejaar behaald met een gewogen cijfergemiddelde van 7,5 of hoger).

Slagingseisen

Voor onderstaande cohorten wordt de slagingseis dat de opleiding in nominale studieduur is afgerond aangepast naar nominale studieduur + 1 jaar. Het is niet nodig om dit extra jaar te compenseren met extra studiepunten voor het honoursprogramma. De overige slagingseisen zoals vermeld in de OER deel B, artikel 6.1, lid 3 blijven staan.

  • cohort 2017-2018, start honoursprogramma in 2018-2019 (derdejaars in 2019-2020)
  • cohort 2018-2019, start honoursprogramma in 2019-2020 (tweedejaars in 2019-2020)
  • cohort 2019-2020, start honoursprogramma in 2020-2021 (eerstejaars in 2019-2020)

Informatiebijeenkomst

Eveneens als gevolg van de coronamaatregelen kan er in 2020 geen informatiebijeenkomst plaatsvinden. De opzet en het aanbod van FGw-honoursvakken wijzigt in het collegejaar 2020-2021 niet. Onderstaande videoregistratie van de bijeenkomst op 14 mei 2019 geeft dan ook nog steeds een goed beeld van het Honoursprogramma. Mocht je na het bekijken van de video nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar honoursprogramma-fgw@uva.nl.