Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie vul je een formulier in.

Verzoeken aan de examencommissie kunnen alleen worden ingediend via de digitale formulieren op deze website.

De formulieren zijn bestemd voor: 

  • vrijstelling
  • goedkeuring vooraf
  • erkenning van studiepunten
  • overige aanvragen

Verzoek vrijstelling

Je kunt om vrijstelling verzoeken voor een of meer vakken op grond van eerder behaalde vakken op MA-niveau elders. De originele bewijsstukken hiervan stuur je naar het postadres van de examencommissie.

Verzoek goedkeuring vooraf

Dit is nodig voor goedkeuring van studiepunten die je in plaats van een vak in je vastgestelde programma wilt behalen. Ook voor een vak uit het aanbod van Masterlanguage is goedkeuring vooraf nodig.
NB: dit formulier is niet nodig voor vakken aan een van de Landelijke Onderzoekscholen. Deze vakken zijn een verplicht onderdeel van de onderzoeksmaster.

Verzoek erkenning studiepunten

Dit betreft registratie van buiten de UvA behaalde studiepunten, dus vakken van andere universiteiten in binnen- of buitenland, universitaire instituten zoals het KNIR of een van de Landelijke Onderzoekscholen.Het originele bewijsstuk (transcript of certificaat) stuur je naar het postadres van de examencommissie.
NB: vakken van Masterlanguage zijn hier van uitgezonderd.

Overige aanvragen

  • goedkeuring van een vrije master voordat je met dit programma kunt beginnen;
  • goedkeuring voor wijziging van verplichte onderdelen van een masterprogramma.

Nadat je een verzoek hebt ingediend kun je bijhouden wat er met je verzoek gebeurt en de beslissing(en) van de examencommissie raadplegen.

De commissie zorgt ervoor dat je altijd uiterlijk 20 werkdagen nadat je het verzoek hebt ingediend, weet of je verzoek wordt ingewilligd of afgewezen.