Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Examencommissie bacheloropleidingen

Verzoeken indienen

Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)

Voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie vul je een formulier in.

Verzoeken aan de examencommissie kunnen alleen worden ingediend via de digitale formulieren op deze website. Verzoekschriften via SIS worden niet in behandeling genomen. 

De formulieren zijn bestemd voor: 

  • goedkeuring vooraf
  • erkenning van studiepunten
  • vrijstelling
  • overige aanvragen

Verzoek goedkeuring vooraf

Wanneer je een aangepast programma wilt volgen, heb je vooraf goedkeuring nodig van de examencommissie.

Goedkeuring vooraf is noodzakelijk:

  • voor (keuze)vakken, minors en stages die worden aangeboden buiten de UvA;
  • als wordt afgeweken van het vastgestelde programma van een FGw-minor;
  • als je een deel van je opleiding wilt volgen aan een buitenlandse universiteit.

Verzoek erkenning studiepunten

In alle gevallen waarin goedkeuring vooraf noodzakelijk is (zie hierboven), moet je een verzoek om erkenning studiepunten indienen.
Let op: als het gevolgde vak afwijkt van het vak waarvoor goedkeuring is verkregen, dien je een nieuwe vakbeschrijving toe te voegen. 

Verzoek vrijstelling

Als je voorafgaand aan je opleiding een andere opleiding (gedeeltelijk) hebt voltooid, kun je in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor vrijstelling(en). 
Let op: het verkrijgen van een vrijstelling gaat nooit automatisch.

Overige aanvragen

Voor verzoeken met betrekking tot goedkeuring van een aangepast programma, erkenning studiepunten of vrijstellingen, gebruik je een van bovenstaande formulieren. Voor overige verzoeken aan de examencommissie kun je het formulier hieronder gebruiken.