Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Afstuderen en buluitreiking

Uitreikingen diploma's

Uitreikingen diploma's

Collectieve uitreiking per opleiding

Vanaf 1 september gaat de Faculteit der Geesteswetenschappen weer collectieve diploma-uitreikingen organiseren. Meer informatie volgt.

De opleidingen organiseren jaarlijks één of meerdere collectieve uitreikingen. Zodra de uitreikingsdatum van je opleiding bekend is, wordt deze gepubliceerd in een van de overzichten hieronder.
Als je door omstandigheden niet mee kunt doen met deze collectieve uitreiking, neem dan contact op met je scriptiebegeleider.
Zie voor de datum van de diploma-uitreiking van jouw opleiding:

Data bachelors

Data masters

Gewaarmerkte kopie diploma

Je ontvangt bericht van de onderwijsbalie zodra je diploma is vastgelegd in SIS. De gegevens worden ook aan DUO doorgegeven.

  • Studenten met een DigiD kunnen online hun diploma inzien en er een gewaarmerkt uittreksel van downloaden via de website van DUO
  • Studenten die geen DigiD hebben kunnen een afstudeerverklaring en cijferlijst aanvragen bij de onderwijsbalie via de Digitale Student Service Desk. Het is echter niet mogelijk deze verklaring en cijferlijst te waarmerken.

Ophalen diploma

Kun je niet aan de collectieve uitreiking deelnemen, maak dan een afspraak met de Onderwijsbalie over het ophalen van je diploma. Houd er rekening mee dat er tussen de examendatum en de uitreiking van je diploma altijd minimaal 4 weken nodig zijn om je aanvraag af te handelen.

Je ontvangt altijd een bericht van de balie als je diploma klaar ligt. Heb je dit bericht nog niet ontvangen, dan heeft het geen zin om al een afspraak te maken.

Niet in staat zelf je diploma op te halen?

Als je niet zelf je diploma bij de onderwijsbalie kunt ophalen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Iemand machtigen
2. Diploma laten opsturen

Iemand machtigen

Je kunt iemand machtigen om jouw diploma op te halen via onderstaand formulier. Print het formulier, vul alle gevraagde gegevens in en onderteken het. In het formulier staat aangegeven welke documenten de gemachtigde moet overleggen bij het ophalen van het diploma.

Diploma laten opsturen

Er kan zich een situatie voordoen waarin je niet bij een afstudeerceremonie aanwezig kunt zijn of je bachelor- of masterdiploma niet zelf kunt ophalen bij de Onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). In dat geval kun je de Onderwijsbalie FGw verzoeken om het diploma aangetekend naar je te sturen.  Vul onderstaand formulier in en stuur het naar:

Onderwijsbalie FGw
Postbus 93055
1090 BB Amsterdam