Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

De UvA organiseert in samenwerking met het Vertalershuis Amsterdam, het NKV, Prins Bernard Cultuurfonds, AUF, Spui 25 een festival met lezingen, vertaalworkshops, muziek en aperitief naar aanleiding van de 700ste sterfdag van Dante Alighieri.

Kerngegevens van evenement Visies op het Paradijs: Dante aan de Amstel
Datum 25 september 2021
Tijd 10:00 -19:00
Monika Beisner, Dante & Beatrice in het Paradijs, 2005

Op 14 september 2021 is het 700 jaar geleden dat in ballingschap in Ravenna de Florentijnse dichter, denker en mysticus Dante Alighieri overleed. Dat is niet zomaar een jubileum. Dante is een van de belangrijkste figuren uit de Westerse cultuurgeschiedenis. Dat is in de eerste plaats te danken aan de unieke beeldende, dramatische, dichterlijke en emotionele kracht van het visionaire epos over zijn tocht door Hel, Louteringsberg en Paradijs, de Divina Commedia. In de Komedie heeft Dante voor zijn hele wereld een coherente literaire en vertellende vorm weten te vinden. Het feit dat hij dit enorm prestigieuze project vrijwel als eerste niet in het Latijn maar in de volkstaal schreef, drukte een stempel op alle Europese nationale letterkundige tradities na hem, zodat hij niet alleen aan de wieg van de Italiaanse maar aan die van de moderne literatuur als geheel staat.

De ‘wereld’ die Dante heeft samengevat in de Komedie is er één in heftige beroering. Dante werd verbannen uit zijn vaderland, de stadstaat van Florence. Maar de beroering van zijn tijd strekte zich ver buiten de lokale politiek uit tot in wetenschap en onderwijs, poëzie en theologie, kerk en staat: juist de tergende onzekerheden van zijn tijd probeerde Dante in een titanische poging als dichter en denker te bezweren. En juist dat maakt zijn werk ook nu zo actueel.

Dat geldt ook voor Nederland: in het Nederlands alleen al zijn 15 verschillende integrale vertalingen van de Komedie gemaakt. Talloze dichters en schrijvers hebben zich aan hem gespiegeld, en geprobeerd zich met hem te meten. Maar Dante’s aanwezigheid is niet minder voelbaar in de beeldende kunsten, juist door de verbijsterende concreetheid van zijn poëzie, en in de muziek.

Op 25 september a.s. willen we in Het Amsterdams Lyceum aan een groter publiek duidelijk maken op welke manier Dante’s werk ons juist nu, in tijden van culturele crisis en transformatie, opnieuw een spiegel voor kan houden, waarin naast Dante’s aspiraties, dromen en nachtmerries, ook zicht komt op die van ons.

We doen dat op verschillende manieren: door uitleg, muziek en voordracht roepen we de wereld waarin Dante leefde en de mystieke eenwording met God waar hij naar streefde op; ook laten we zien op welke manier hij deel is geworden van de ‘wereldliteratuur’. Maar we besteden in drie workshops in samenwerking met het Vertalershuis ook speciale aandacht aan het vertalen van Dante, voor beginners en voor ervaren vertalers, en aan de problemen om in onze tijd historische, complexe literatuur aan een groter publiek voor te stellen.

Ten slotte is er veel muziek, hele oude en hele moderne. Ter afsluiting is er een feestelijke borrel met Italiaanse hapjes. De toegang is gratis, voor wie zich aanmeldt op Danteadamstel700@gmail.com. Voor wie er niet bij kan zijn wordt de dag live gestreamd (bij de aanmelding graag vermelden of u zich aanmeldt voor aanwezigheid in de zaal of voor het ontvangen van de livestreamlink, die een dag voor het festival zal worden verstuurd). Alle bezoekers krijgen bovendien een exemplaar van het laatste aan Dante gewijde nummer van Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur. Komt allen, op is op!

Universiteit van Amsterdam, i.s.m. Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting Bijzondere Leerstoel NKV, Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Amsterdam, Amsterdams Universiteitsfonds, Spui 25, Dante Alighieri Amsterdam, Het vertalershuis, De Nederlandse Boekengids, Armada: tijdschrift voor wereldliteratuur, Letterenfonds

M.m.v.
Elio Baldi, Marije de Bie, Ensemble Corona, Piet Gerbrandy, Luc Joosten, Sterre Konijn, Frédérique Klooster, Christian Lange, Patrick Lateur, David Rijser, Frank Westerman

Locatie: Het Amsterdams Lyceum, Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam
Toegang: gratis
Aanmelding via: Danteadamstel700@gmail.com