Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Van bachelor naar master (zachte knip met restricties)

Voor komend studiejaar maakt de UvA het mogelijk om te starten met je master als je je bachelor nog niet volledig hebt afgerond. De universiteit wil hiermee voorkomen dat studenten die door de coronamaatregelen in de laatste fase van hun bachelor of pre-master vertraging hebben opgelopen, onevenredige vertraging oplopen. Denk je niet voor 1 september af te studeren, maak dan gebruik van deze regeling.

Wat is het?

Deze ‘zachte knip met restricties’ houdt voor de masteropleidingen van de Graduate School of Humanities het volgende in:

  • Je bent toelaatbaar tot een master als je nog minder dan 15 EC van je bachelor moet halen, en je uiteraard voldoet aan alle andere toelatingsvoorwaarden.
  • Volg je een pre-master aan de faculteit, dan dien je hiervan 80% afgerond te hebben.
  • De ontbrekende maximaal 15 EC kunnen vakken zijn, je bachelorscriptie of andere studieonderdelen zoals stage, uitwisseling of veldwerk.
  • Je dient deze vakken in het studiejaar 2020-2021 alsnog af te ronden. Je hebt daar het hele studiejaar de gelegenheid voor. Je moet je bachelordiploma behaald hebben voordat je je master kunt afronden. Als je een tweejarige master gaat volgen, moet je je bachelor in 2020-2021 volledig afronden om met het tweede jaar te kunnen beginnen.

De masters van de Faculteit der Geesteswetenschappen stellen verder geen voorwaarden aan welke vakken je behaald moet hebben. Wel raden we je aan om vanwege de extra studiebelasting goed na te denken over de studeerbaarheid van het totale programma. Ook is het helaas niet uitgesloten dat er overlap in de planning van bijvoorbeeld tentamens plaatsvindt.

Voor wie is het?

Deze regeling geldt voor studenten die voor het studiejaar 2020-2021 zijn toegelaten tot een (pre-)master aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de UvA, en in 2019-2020 zijn ingeschreven voor een bachelor of pre-master aan de UvA of een andere universiteit of hogeschool.

Hoe werkt het?

Als je wilt beginnen met je master terwijl je je bachelor nog niet hebt afgerond, neem dan de volgende stappen:

1. Inschrijven in Studielink

Schrijf je in voor zowel de bachelor (of pre-master) als de master in Studielink (je betaalt slechts éénmaal het wettelijk collegegeld). Je kunt je sinds 12 mei herinschrijven voor je bachelor. De aanmelddeadline voor de master van 15 mei is verlopen. Mocht er sprake zijn van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden waardoor je je aanmelding niet voor de deadline hebt kunnen indienen, neem dan contact op met het Admissions Office.
Wil je je master aan een andere Nederlandse universiteit volgen? Informeer dan bij die universiteit aan welke eisen je moet voldoen. Als je een verklaring nodig hebt, kun je die bij de Onderwijsbalie aanvragen.

2. Aanmelden voor vakken

Meld je aan voor de vakken van zowel de bachelor en de master, gedurende de vakaanmeldperiode. Deze loopt van 9 tot en met 23 juni 2020. Meld je ook aan als je nog geen toelatingsbesluit hebt ontvangen. Plaatsing in verplichte vakken van de master is gegarandeerd. Ga je een pre-master doen? Dan hoef je je niet aan te melden voor de vakken ervan. Je wordt automatisch geplaatst.

3. Verzoek om toelating met studievertraging

Nadat je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot de master, moet je nog een verzoek tot toelating met studievertraging indienen. Het formulier hiervoor moest je vóór 1 september 2020 ingevuld hebben. 

Je meldt je aan voor de officiële opleidingsnaam waar je masterprogramma onder valt. Dit is ook de opleiding waar je je voor hebt ingeschreven in Studielink. Je vindt dit ook terug in je toelatingsbesluit. 

Vragen?

Heb je vragen, stel deze dan via de Digital Student Service Desk: