Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Nieuwe studenten

Van harte welkom aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)

Graag maken wij je wegwijs in de onderwijsorganisatie. Op deze pagina vind je informatie die van belang is voor nieuwe studenten.

 • Bij wie kan ik terecht met praktische vragen?

  Onderwijsbalie

  De onderwijsbalie is het eerste aanspreekpunt voor praktische vragen over je opleiding. Je kunt bij de onderwijsbalie terecht voor onder andere informatie over je studieplan, de studiegids en het rooster, voor hulp bij de vakaanmelding, een uitdraai van je studieresultaten en je diploma-aanvraag.

  Central Student Service Desk

  Bij de Central Student Service Desk kun je terecht met vragen over zaken als je inschrijving aan de UvA, studiefinanciering en wonen in Amsterdam.

 • Belangrijke websites

  Studentensite

  Op de studentensite vind je onder andere nieuws, contactgegevens en de A-Z lijst. Dit is een begrippenlijst met een uitgebreid aantal onderwerpen waar je tijdens de studie mee te maken kan krijgen.

  Studiegids

  In de studiegids staat informatie over het onderwijsprogramma.

  Ga naar studiegids.uva.nl voor het studieschema van je opleiding en uitgebreide beschrijvingen van de vakken.

  Rooster

  Op rooster.uva.nl vind je college- en tentamenroosters. Raadpleeg deze website altijd voor aanvang van de college- en tentamenperiode voor de meest recente versie.

  SIS

  Ga naar www.sis.uva.nl om je cijfers in te zien. In SIS kun je ook je studieplan inzien: je verplichte vakken, keuzevakken, welke vakken je hebt behaald en welke nog niet, hoeveel studiepunten je hebt behaald en nog moet behalen.

  Canvas

  Canvas bereik je via canvas.uva.nl. Het is de digitale leeromgeving van de UvA waarmee het onderwijs via colleges en werkgroepen wordt ondersteund. Docenten zetten hun onderwijsmateriaal online in Canvas en kunnen er berichten met studenten uitwisselen. 

  Universitaire Bibliotheek (UB)

  De bibliotheek van de UvA bereik je online via uba.uva.nl. De UB heeft zo'n vier miljoen boeken, tijdschriftenbanden en bijzondere collecties. De collectie is gratis toegankelijk voor alle studenten en is verspreid over twintig openbare locaties. Via de website zoek je naar boeken, tijdschriften, e-journals, e-books en meer.

 • Check je mail regelmatig

  Een van de belangrijkste informatiekanalen voor studenten is e-mail. De UvA gebruikt hiervoor het e-mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink. Zorg ervoor dat dit e-mailadres correct is, check regelmatig je mail en houd ook je spamfolder in de gaten.

  Het is ook mogelijk een e-mailaccount van de UvA aan te vragen. Dat kan via onderstaande link. 

 • Hoe meld ik me aan voor vakken?

  Bachelorstudenten

  Voor de vakken van het eerste semester van het eerste studiejaar ben je al aangemeld. Met ingang van het tweede semester meld je je bij de meeste opleidingen zelf aan voor de vakken. Voor de aanmeldperiode ontvang je hierover nader bericht.

  Masterstudenten

  Voor de vakken van het eerste semester heb je je in juni al aangemeld. De aanmelding voor de vakken van het tweede semester is in december. Voor de aanmeldperiode ontvang je hierover nader bericht.

 • Begeleiding nodig tijdens je studie?

  Tutoraat

  Iedere student krijgt een docent als tutor toegewezen. De tutor is het eerste aanspreekpunt voor de (vak)inhoudelijke aspecten van je studie. De voornaamste taak van de tutor is het bespreken van je studievoortgang en -keuzes.

  Studieadviseur

  Bij de studieadviseur kun je terecht met algemene vragen met betrekking tot de studie. Bijvoorbeeld over je studieplanning, bij twijfel over je studiekeuze en bij motivatieproblemen. Je kunt er ook terecht met persoonlijke problemen die invloed hebben op je studievoortgang.

 • Wat doet de examencommissie?

  Je kunt bij de examencommissie terecht voor vragen over het examenreglement ('Regels en richtlijnen'), vrijstelling van vakken en voor goedkeuring van keuzeonderdelen. Daarnaast heeft de examencommissie de taak de kwaliteit van de examens te borgen en neemt zij maatregelen in geval van fraude en plagiaat.

 • Wil je meedenken over je studie?

  Als je mee wilt praten en denken over onderwijskwesties, onderwijsvoorzieningen en studentenbelangen, kun je je aanmelden voor de opleidingscommissie (OC) van je opleiding en/of de Facultaire studentenraad (FSR) van de FGw.

  Opleidingscommissie (OC)

  De OC bestaat uit een aantal studenten en docenten van de opleiding, die meedenken over de verbetering van de kwaliteit en inhoud van het onderwijs.

  Facultaire studentenraad (FSR)

  De FSR is een vertegenwoordiging van de studenten van de FGw die regelmatig overlegt met het faculteitsbestuur om de belangen van studenten te behartigen.

 • Geef ons je feedback

  Je ontvangt regelmatig vragenlijsten om het onderwijs dat je hebt gevolgd te evalueren. De OC van jouw opleiding bespreekt de uitkomsten van deze evaluaties. Ook de opleidingsdirecteur, de vakcoördinator en de docent(en) krijgen de uitkomsten te zien. Op basis van de evaluaties wordt gekeken of bepaalde vakken moeten worden aangepast.