Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Veelgestelde vragen over de start van het studiejaar

Voor studenten aan de Faculteit der Geesteswetenschappen in studiejaar 2020-2021

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor het onderwijs, en dus ook voor jou als student. Op deze pagina vind je het antwoord op veelgestelde vragen die relevant zijn voor studenten die in september een opleiding aan de Faculteit der Geesteswetenschappen beginnen of voortzetten.

Algemene vragen

 • Kan ik beginnen met mijn bachelor als ik mijn hbo-propedeuse nog niet heb gehaald?

  Normaal gesproken kun je pas beginnen met een universitaire bachelor als je je hbo-propedeusediploma hebt gehaald. Veel studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op en kunnen hun propedeuse daardoor niet op tijd afronden. Om die reden heeft de UvA besloten dat studenten met een beperkte studievertraging toegelaten kunnen worden tot de bachelor. Je komt in aanmerking voor toelating tot de bachelor als je nog minder dan 6 EC van je hbo-propedeuse moet halen. De regeling geldt alleen als je studievertraging hebt opgelopen bij de vakken uit je hbo-popedeuse in het tweede semester van het academische jaar 2019-2020 en je vertraging corona-gerelateerd is. De ontbrekende 6 EC moeten dan in het collegejaar 2020-2021 worden behaald. 

  Wel raden we je aan om goed na te denken of je met deze vertraging aan je universitaire bachelor wilt beginnen. Je studiebelasting zal hoger zijn en we kunnen geen rekening houden met eventuele overlap in colleges en tentamens. Wil je wel gebruikmaken van deze regeling, dan dien je je zowel aan de UvA in te schrijven als bij de hbo-instelling waar je je hbo-propedeuse afrondt. Je betaalt maar één keer collegegeld.

  Je aanmelding bij de UvA-bacheloropleiding moet uiterlijk 1 juni 2020 binnen zijn. Houd er rekening mee dat je een cijferlijst en een verklaring bij je huidige hbo-instelling moet opvragen waaruit blijkt dat de vertraging maximaal 6 EC is en dat je de vertraging in het tweede semester van 2019-2020 hebt opgelopen.

  Daarnaast moet je vóór 1 september 2020 een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ gedaan hebben.

 • Kan ik beginnen met mijn master als ik mijn bachelor nog niet heb afgerond?

  Normaal kun je pas beginnen met een masteropleiding aan de UvA als je je bachelor volledig hebt afgerond. Veel studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op en kunnen hun bachelor daardoor niet op tijd afronden. Om die reden heeft de UvA besloten dat studenten met een beperkte studievertraging toegelaten kunnen worden tot de master. Hetzelfde geldt voor hbo-studenten die willen beginnen met een pre-masterprogramma. Je moet minimaal 165 EC van je bacheloropleiding, of 80% van je pre-master behaald hebben om aanspraak te kunnen maken op een voorwaardelijke toelating tot het masteronderwijs. De ontbrekende 15 EC moeten dan in het collegejaar 2020-2021 worden behaald.

 • Kan ik beginnen met mijn pre-master als ik mijn bachelor nog niet heb gehaald?

  Normaal gesproken kun je pas beginnen met een pre-master als je je hbo- of universitaire bachelor volledig hebt afgerond. Veel studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op en kunnen hun bachelor daardoor niet op tijd afronden. Om die reden heeft de UvA besloten dat hbo-studenten met een beperkte studievertraging toegelaten kunnen worden tot de pre-master. Je komt in aanmerking voor toelating tot de pre-master als je nog minder dan 15 EC van je hbo-bachelor moet halen. De ontbrekende 15 EC moeten dan in het collegejaar 2020-2021 worden behaald.

  Wel raden we je aan om goed na te denken of je met deze vertraging aan de pre-master wilt beginnen. Je studiebelasting zal hoger zijn en we kunnen geen rekening houden met eventuele overlap in roosters en tentamens.

  Je schrijft je in bij de UvA en bij de instelling van je bachelor. Je betaalt maar één keer collegegeld. Daarnaast moet je vóór 1 september 2020 een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ aan de UvA gedaan hebben. Vul bij de master waartoe je uiteindelijk toegelaten wilt worden de officiële opleidingsnaam in waar je je ook in Studielink voor hebt ingeschreven. Je vindt deze ook terug in je toelatingsbesluit. 

 

Vragen over toelating en aanmelding

 • Ik heb mij ingeschreven voor een master. Wanneer kan ik een reactie verwachten?

  Helaas loopt het verwerkingsproces door de huidige omstandigheden enige vertraging op. We doen ons uiterste best om je zo snel mogelijk een reactie te geven. We hopen studenten die zich voor de aanmelddeadline van 1 maart hebben aangemeld voor half mei over hun toelating te kunnen berichten. Aspirant-studenten die zich voor de aanmelddeadline van 15 mei aanmelden hopen we medio juli te informeren.

 • Ben ik verplicht om me in te schrijven na het accepteren van het aanbod?

  Nee, het accepteren van het aanbod verplicht je niet tot inschrijving en het betalen van collegegeld. Je kunt je inschrijving alsnog annuleren voor de start van het studiejaar.

  Echter, het is wel nodig dat je het aanbod accepteert zodat wij de noodzakelijke stappen voor de afronding van je inschrijving kunnen zetten. Als je het aanbod niet accepteert, kan dit er bijvoorbeeld toe leiden dat je je niet op tijd kunt aanmelden voor vakken. We raden je dan ook aan om het aanbod zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de gestelde tijd in het toelatingsbesluit, te accepteren. Als je daarna alsnog wilt afzien van je inschrijving, neem dan contact op via de Digitale Student Service Desk.

  Als de coronamaatregelen in Nederland het niet toestaan dat in september onderwijs op locatie mogelijk is, dan is de faculteit van plan om het onderwijs en de toetsing online aan te blijven bieden zo lang als dat nodig is. Op die manier kun je starten met je opleiding aan de UvA, en is het onderwijs ook toegankelijk voor buitenlandse studenten die niet op tijd in Amsterdam kunnen reizen.

 • Kan ik het aanbod ook uitstellen?

  We begrijpen dat je je zorgen maakt over het starten van je opleiding in september. Als je de start van je opleiding aan de UvA wilt uitstellen, dan is dat vanwege de situatie mogelijk voor zowel bachelor- als masteropleidingen. Als je hiervan gebruik wilt maken, meld je je vóór de aanmelddeadline van studiejaar 2021-2022 aan in Studielink; studenten met internationale diploma’s melden zich daarnaast ook aan in MyInfo.

  Voor bachelorstudenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen geldt dat zij worden toegelaten tot dezelfde bachelor in het volgende studiejaar mits zij zich voor de deadline aanmelden en de ingeleverde taaltoets nog geldig is. Let op: soms wijzigen toelatingseisen, aanmelddeadlines en procedures. Deze informatie is vanaf oktober te vinden bij jouw bacheloropleiding op de pagina Toelating en inschrijven. Het is verstandig om deze pagina door te nemen voor je je opnieuw aanmeldt.

  Voor de masterstudenten gelden iets afwijkende regels in verband met mogelijke selectieprocedures of het veranderen van programma's. Kijk voor meer informatie op de website van de Graduate School of Humanities (in het Engels, kopje 'Defer').

 • Ik heb mijn gewaarmerkte kopieën opgestuurd. Wanneer zie ik dit in SIS?

  Vanwege de coronamaatregelen werken onze medewerkers vanuit huis. Als gevolg daarvan is er een vertraging in de verwerking van reguliere post. Het kan tot drie à vier weken na ontvangst van de documenten duren voordat dit het corresponderende item in je checklist Inschrijving in SIS wordt afgevinkt.

 • Kan ik online een Nederlandse taaltoets afleggen?

  Op dit moment is er aan de UvA geen onderwijs op locatie. Cursussen van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) zullen in digitale vorm doorgaan. De onderwijspraktijk en didactische methode zijn aangepast aan de bijzondere omstandigheden waarin we nu leven, maar de cursusinhoud en leerdoelen blijven onveranderd. Kijk voor meer informatie op de website van het INTT.

  De deadline voor het aanleveren van de Nederlandse taaltoets is 24 augustus 2020.

Staat je vraag er (nog) niet tussen? Kijk dan ook op de algemene pagina van de UvA. Of stuur een e-mail naar voorlichting-fgw@uva.nl.