Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Impact corona op het onderwijs in 2021-2022

Faculteit der Geesteswetenschappen

In september start je met een bachelor, pre-master of master aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. We gaan er op dit moment van uit dat het onderwijs vanaf september op locatie zal plaatsvinden, en je fysiek in Amsterdam aanwezig moet zijn om onderwijs te kunnen volgen. In dit scenario zal een alternatief aangeboden worden voor internationale studenten die vanwege reisbeperkingen niet naar Nederland kunnen afreizen. Dit geldt zowel voor nieuwe studenten als voor herinschrijvers.

Vraagbaak

Het scenario waar we van uitgaan, is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de coronasituatie in Nederland en de rest van de wereld. Heb je een vraag die betrekking heeft op de start van het onderwijs vanaf september, bijvoorbeeld omdat je denkt niet (op tijd) naar Amsterdam te kunnen komen? Dan kun je terecht bij de speciale coronavraagbaak die de Faculteit der Geesteswetenschappen in het leven heeft geroepen. Stel je vraag via de Digitale Student Service Desk via het formulier hieronder.

Basisscenario

We weten dat direct contact tussen studenten en docenten, én tussen studenten onderling een essentieel onderdeel van studeren vormt. Daarom willen we het onderwijs liefst op de campus verzorgen als dat veilig en verantwoord kan. We gaan er op dit moment van uit dat dit in september mogelijk zal zijn. Het huidige scenario waar we van uitgaan:

  • Onderwijs vindt op locatie plaats. Van studenten verwachten we dan ook dat zij in het studiejaar 2021-2022 fysiek in Amsterdam aanwezig zijn;
  • De 1,5 meterregel kan worden losgelaten;
  • Vrijwillige zelftesten blijven beschikbaar voor degenen die niet gevaccineerd zijn (gratis te bestellen via zelftestonderwijs.nl);
  • Tentamens kunnen weer op de campus worden afgenomen;
  • Geen vaccinatiebewijs nodig. Wij hopen wel dat iedereen die aan de UvA studeert er voor kiest om zich te laten vaccineren;
  • Vergeet de hygiëneregels niet: blijf thuis bij klachten en, als je niet gevaccineerd bent, doe een zelftest voor je naar de campus komt. 

Aanwezigheid

De normale aanwezigheidsplicht zal gelden, ook voor buitenlandse studenten. Alleen voor studenten die vanwege reisbeperkingen niet naar Nederland kunnen afreizen zal een alternatief worden aangeboden, zowel voor het onderwijs als voor de toetsing.

Voorbehoud

Uiteraard zijn we afhankelijk van het verloop van de pandemie in de zomermaanden, de vaccinatiegraad in Nederland en de dan geldende maatregelen vanuit de rijksoverheid. Het voornemen om ‘terug naar normaal’ onderwijs te gaan is gebaseerd op de huidige ontwikkelingen. Wij zijn optimistisch, maar houden ook rekening met een scenario waarin er meer beperkingen van kracht zijn dan waar we op dit moment vanuit gaan. De UvA zal dan proberen de mogelijkheden van onderwijs en toetsing op de campus optimaal te benutten. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele reisbeperkingen die dan gelden. 

Het afgelopen jaar heeft de UvA veel ervaring opgedaan met het op afstand verzorgen van onderwijs en afnemen van toetsen. Door de inspanning van velen hebben we ervoor gezorgd dat het onderwijs door kon gaan. Als de situatie erom vraagt, kunnen we dus terugvallen op onderwijs op afstand, maar we hopen van harte dat dit zo min mogelijk nodig zal zijn.

Zachte knip geldt ook in 2021-2022

De ‘zachte knip’, die ervoor zorgt dat studenten met (beperkte) vertraging aan een master-opleiding kunnen beginnen, geldt ook in 2021-2022 . Als richtlijn wordt gehanteerd dat de vertraging in de bachelor niet meer dan 15 EC mag zijn, omdat er anders geen studeerbaar programma overblijft (er moeten dan teveel punten in de masterfase worden behaald). Alle masteropleidingen informeren aankomend studenten voor 15 mei over de specifieke voorwaarden voor instroom in de masterfase in het studiejaar 2021-2022. De zachte knip geldt voor studenten met een vooropleiding uit de EER. Voor studenten met een vooropleiding uit niet EER-landen blijft de harde knip gelden. 

Introductieactiviteiten

Het is op dit moment nog niet bekend in welke vorm de introductieactiviteiten doorgang zullen vinden.

Blijf op de hoogte

Word lid van onze Facebook-groep voor nieuwe studenten die in 2021-2022 met hun studie beginnen.